تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

تاریخ:سه شنبه 24 فروردین 1395-05:58 ب.ظ

درخواست رسیدگی به ریس جمهور  و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

موضوع : اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .
دو درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه
حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

...1-صدور پروانه سایت درد نیوز dardnews.ir تاسیس 1379     

   2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی و سایت درد نیوز ) حكم شهادتش با توجه به اسناد و مدارك پزشكی صادر نشد
مشروح درخواست :
1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است
 
واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد
  
2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( با توجه به اسناد و مدارك  پزشكی و گواهی پزشك معالج ).. بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  و گیلان من و ایران نیوز و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و فرماندار اسبق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ... پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس از 1359 تا 1362..)  جانباز 65 درصد بود بعداز سالها زمین گیری بر اثر جانبازی و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و چشم دیگرش كم بینا  و بدنش كلا پلاتین بود و دوبار بخاطر موج گرفتگی و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود ... خلاصه بر اثر جانبازی درمهرماه 1388 در بیمارستان دولتی  آستارا به لقا الله پیوست و  چون دكتر نمی دانست وی جانباز است فوت نوشته بود ...اما بعدا كه پرونده پزشكی و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی است یعنی موج گرفتگی و..... حتی در نامه رسمی  به بنیاد تشریح  كرد  اما بنیاد گیلان اعلام می كند كمیسیون یكبار رای داده است و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و بیمارستان اعصاب و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و حتی در پرونده پدرم نبود )  ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و بیمارستان اعصاب و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و...هستند و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و هستند  ) مانع می شوند  و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند ...(حتی  جریان انحرافی در زمان احمدی نزاد با نامه نگاری از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و بیمارستان اعصاب و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد )  و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  تا احقاق حق و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود ...

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/     ---

  dardnews.ir

 

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 
ژ"
نظرات() 
Shasta
سه شنبه 23 بهمن 1397 04:20 ق.ظ
Financial advisors business is individuals enterprise.
Matt Linklater
جمعه 12 بهمن 1397 03:57 ق.ظ
This piece of writing is really a nice one it assists new internet viewers, who are wishing for blogging.
jordan 6 wheat hoody match hoodies match retro 6 wheat
پنجشنبه 4 بهمن 1397 01:06 ب.ظ
<a href="http://www.702fashion.top/17/macys-free-shipping-coupon ">macys free shipping coupon</a><a href="http://www.702fashion.top/18/nike-air-max2-cb-94-blue-red-white-nike-air-max2-cb-94-olympic-dream-team-1 ">nike air max2 cb 94 blue red white nike air max2 cb 94 olympic dream team 1</a><a href="http://www.702fashion.top/19/kd-7-thunder ">kd 7 thunder</a><a href="http://www.702fashion.top/2/nike-kobe-10-concept ">nike kobe 10 concept</a>
jordan 6 wheat hoody match hoodies match retro 6 wheat http://www.exclusivekutless.com/18/jordan-6-wheat-hoody-match-hoodies-match-retro-6-wheat
nike lunarglide 8 womens black blue
پنجشنبه 4 بهمن 1397 01:06 ب.ظ
<a href="http://www.coloasphalt.net/20/nike-black-air-maxes ">nike black air maxes</a><a href="http://www.coloasphalt.net/21/air-jordan-retro-11-low-cherry-air-jordan-11-retro-low ">air jordan retro 11 low cherry air jordan 11 retro low</a><a href="http://www.coloasphalt.net/22/best-air-jordan-ever ">best air jordan ever</a><a href="http://www.coloasphalt.net/23/nike-air-max-90-camel-air-max-1-camel ">nike air max 90 camel air max 1 camel</a>
nike lunarglide 8 womens black blue http://www.nagomi-yoga-ayurveda.com/34/nike-lunarglide-8-womens-black-blue
air jordan 2011 retro 5
پنجشنبه 4 بهمن 1397 01:06 ب.ظ
<a href="http://www.asfotech.net/31/womens-nike-air-max-87-sb-purple-gold ">womens nike air max 87 sb purple gold</a><a href="http://www.asfotech.net/32/womens-air-max-90-sneakerboot-pink-grey ">womens air max 90 sneakerboot pink grey</a><a href="http://www.asfotech.net/33/air-huarache-triple-white ">air huarache triple white</a><a href="http://www.asfotech.net/34/air-jordan-future-womens-black-red ">air jordan future womens black red</a>
air jordan 2011 retro 5 http://www.benenden-extra.top/32/air-jordan-2011-retro-5
air max 1 junior animals
سه شنبه 2 بهمن 1397 04:47 ب.ظ
<a href="http://www.whatmakesgreat.top/18/alexander-wang-adidas-2017-collection ">alexander wang adidas 2017 collection</a><a href="http://www.whatmakesgreat.top/19/air-max-90-purple-nike-air-max-90 ">air max 90 purple nike air max 90</a><a href="http://www.whatmakesgreat.top/2/nike-air-jordan-1-made-in-usa ">nike air jordan 1 made in usa</a><a href="http://www.whatmakesgreat.top/20/nike-air-huarache-hi-top-the-nike-air-flight-huarache-is-hit-with-the-love-hate-theme ">nike air huarache hi top the nike air flight huarache is hit with the love hate theme</a>
air max 1 junior animals http://www.nlpfusion.top/16/air-max-1-junior-animals
womens nike flyknit roshe run blue purple
سه شنبه 2 بهمن 1397 04:47 ب.ظ
<a href="http://www.reisterstownautobody.top/10/nike-zoom-flight-the-glove-green-abyss ">nike zoom flight the glove green abyss</a><a href="http://www.reisterstownautobody.top/11/nike-jordan-retro-10.5 ">nike jordan retro 10.5</a><a href="http://www.reisterstownautobody.top/12/nike-air-pippen-6-midnight-navy-white ">nike air pippen 6 midnight navy white</a><a href="http://www.reisterstownautobody.top/13/nike-hyperdunk-2013-yellow ">nike hyperdunk 2013 yellow</a>
womens nike flyknit roshe run blue purple http://www.dentalhealthcanada.com/15/womens-nike-flyknit-roshe-run-blue-purple
loyal prix air max 90 usa pack chaussures bleu hommes
سه شنبه 2 بهمن 1397 04:46 ب.ظ
<a href="http://www.barabinonline.net/20/nike-air-max-tn-knicks ">nike air max tn knicks</a><a href="http://www.barabinonline.net/21/top-new-balance-shoes ">top new balance shoes</a><a href="http://www.barabinonline.net/22/kicks-air-max-360 ">kicks air max 360</a><a href="http://www.barabinonline.net/23/nike-roshe-run-womens-grey-and-white-latest-nike-roshe-run-iv-zenji-stylish-women-running-shoes-gray-white-sale ">nike roshe run womens grey and white latest nike roshe run iv zenji stylish women running shoes gray white sale</a>
loyal prix air max 90 usa pack chaussures bleu hommes http://www.feeonlywealthmanagement.club/16/loyal-prix-air-max-90-usa-pack-chaussures-bleu-hommes
air max 2016 multicolor nike wmns air max 2016
سه شنبه 2 بهمن 1397 04:45 ب.ظ
<a href="http://www.arn-dinakara.com/31/adidas-springblade-solyce-black-pink ">adidas springblade solyce black pink</a><a href="http://www.arn-dinakara.com/32/womens-nike-roshe-yeezy-boost-red-white ">womens nike roshe yeezy boost red white</a><a href="http://www.arn-dinakara.com/33/under-armour-curry-3-low-white-ostrich-chef-curry ">under armour curry 3 low white ostrich chef curry</a><a href="http://www.arn-dinakara.com/34/adidas-superstar-green-purple-adidas-superstar-w-ftwr-white-linen-green-ice-purple ">adidas superstar green purple adidas superstar w ftwr white linen green ice purple</a>
air max 2016 multicolor nike wmns air max 2016 http://www.anziorestaurant.com/29/air-max-2016-multicolor-nike-wmns-air-max-2016
cialis 5mg online
یکشنبه 25 آذر 1397 03:41 ق.ظ
kwfwdwsrs tadalafil rote liste http://cialissom.com/ cialis 20mg for sale cheap cialis 10mg tadalafil 20mg conditionnement
www.viagrapid.com
چهارشنبه 21 آذر 1397 11:18 ق.ظ
sildenafil and nexium generic viagra http://viagrapid.com/ viagra pills
does oregon health plan cover sildenafil
buy cialis online
دوشنبه 19 آذر 1397 01:01 ق.ظ
cuanto dura el efecto de cialis 10 mg http://www.cialisle.com/ http://cialisle.com. köpa tadalafil lagligt.
viagra
یکشنبه 18 آذر 1397 11:14 ب.ظ
is there such a thing as womens sildenafil http://viagrabs.com/ buy viagra.
online apotheke viagra deutschland.
What Equipment is Needed for Sling TV
شنبه 26 آبان 1397 05:36 ب.ظ
I am sure this piece of writing has touched all the internet
users, its really really good post on building up new weblog.
Sling TV
یکشنبه 20 آبان 1397 08:46 ق.ظ
I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely enjoyed every bit of
it. I have got you bookmarked to look at new things you post…
jordan nfl shoes whole sale
چهارشنبه 9 آبان 1397 10:29 ق.ظ
<a href="http://www.invergest.club/28/nike-roshe-run-military-green ">nike roshe run military green</a><a href="http://www.invergest.club/29/nike-air-max-90-blanc-rouge-purple ">nike air max 90 blanc rouge purple</a><a href="http://www.invergest.club/3/picture-of-lebron-x-basketball-shoes-red-color-green-colour-00058 ">picture of lebron x basketball shoes red color green colour 00058</a><a href="http://www.invergest.club/30/nike-air-max-white-buy-online ">nike air max white buy online</a>
jordan nfl shoes whole sale http://www.jenniferbeals.net/14/jordan-nfl-shoes-whole-sale
adidas springblade ignite white grey adidas springblade ignite grey black solar blue hot charm men running shoes
چهارشنبه 9 آبان 1397 10:27 ق.ظ
<a href="http://www.nyproduction.net/39/nike-free-inneva-woven-online-black-fridaynike-free-inneva-woven-mens-free-womans-8.5 ">nike free inneva woven online black fridaynike free inneva woven mens free womans 8.5</a><a href="http://www.nyproduction.net/4/ken-griffey-air-max-jr ">ken griffey air max jr</a><a href="http://www.nyproduction.net/40/air-max-classic-womens ">air max classic womens</a><a href="http://www.nyproduction.net/5/florida-georgia-line-southaven-ms ">florida georgia line southaven ms</a>
adidas springblade ignite white grey adidas springblade ignite grey black solar blue hot charm men running shoes http://www.akikohayashi.net/35/adidas-springblade-ignite-white-grey-adidas-springblade-ignite-grey-black-solar-blue-hot-charm-men-running-shoes
nike air force 1 elite knit jacquard game royal
چهارشنبه 9 آبان 1397 10:27 ق.ظ
<a href="http://www.akrestoration.net/35/nike-store-new-york-city ">nike store new york city</a><a href="http://www.akrestoration.net/36/air-jordan-retro-5-mint-green-purple ">air jordan retro 5 mint green purple</a><a href="http://www.akrestoration.net/37/nike-air-force-one-blazer-ink-blue-nike-air-force-1-low-style-845053-102 ">nike air force one blazer ink blue nike air force 1 low style 845053 102</a><a href="http://www.akrestoration.net/38/nike-sb-dunk-low-black-rain ">nike sb dunk low black rain</a>
nike air force 1 elite knit jacquard game royal http://www.blackpotplan.net/13/nike-air-force-1-elite-knit-jacquard-game-royal
air jordan m2
چهارشنبه 9 آبان 1397 10:25 ق.ظ
<a href="http://www.akrestoration.net/6/nike-air-max-2014-breast-cancer-nike-air-max-2015-breast-cancer ">nike air max 2014 breast cancer nike air max 2015 breast cancer</a><a href="http://www.akrestoration.net/7/what-to-wear-with-the-air-jordan-5-3lab5-sneakerfits ">what to wear with the air jordan 5 3lab5 sneakerfits</a><a href="http://www.akrestoration.net/8/acapulco-gold-x-nike-sb-dunk-high-coming-soon ">acapulco gold x nike sb dunk high coming soon</a><a href="http://www.akrestoration.net/9/nike-mercurial-superfly-iv-fg-grey-yellow-black ">nike mercurial superfly iv fg grey yellow black</a>
air jordan m2 http://www.adamalthus.net/1/air-jordan-m2
Benefits of Coconut Oil
دوشنبه 7 آبان 1397 10:00 ق.ظ
Hey there! I just wish to offer you a big thumbs up for your
great info you have here on this post. I'll be returning to your website
for more soon.
mens nike free 5 0 v3 dark purple white light blue running shoes
چهارشنبه 2 آبان 1397 06:01 ق.ظ
<a href="http://www.duxacapital.com/17/adidas-soccers-shoes-white-blue ">adidas soccers shoes white blue</a><a href="http://www.duxacapital.com/18/adidas-yeezy-650-350-2-0-boost ">adidas yeezy 650 350 2 0 boost</a><a href="http://www.duxacapital.com/19/air-max-2013-shoe-sale ">air max 2013 shoe sale</a><a href="http://www.duxacapital.com/2/womens-nike-shox-current-grey-green-nike-womens-shox-r4-shoes-white-greennike-free-1.0nike-free-50 ">womens nike shox current grey green nike womens shox r4 shoes white greennike free 1.0nike free 50</a>
[url=http://www.themightyeagles.com/22/mens-nike-free-5-0-v3-dark-purple-white-light-blue-running-shoes]mens nike free 5 0 v3 dark purple white light blue running shoes[/url]
air jordan 9 fois 8
چهارشنبه 2 آبان 1397 05:58 ق.ظ
<a href="http://www.menprocess.com/17/new-nike-hypervenom-phantom-tf-soccer-boots-cleats-pink-black-yellow ">new nike hypervenom phantom tf soccer boots cleats pink black yellow</a><a href="http://www.menprocess.com/18/nike-air-jordan-countdown-pack-11-12-air-jordan-countdown-pack-cheap ">nike air jordan countdown pack 11 12 air jordan countdown pack cheap</a><a href="http://www.menprocess.com/19/shoe-station-pensacola ">shoe station pensacola</a><a href="http://www.menprocess.com/2/mens-air-jordan-11-retro-black-white-blue ">mens air jordan 11 retro black white blue</a>
[url=http://www.babysphynx.com/28/air-jordan-9-fois-8]air jordan 9 fois 8[/url]
Health Benefits of Coconut Oil
یکشنبه 29 مهر 1397 08:43 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having problems
locating it but, I'd like to send you an email.
I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great site and I look forward to seeing it
grow over time.
minecraft secret free download
جمعه 27 مهر 1397 01:58 ق.ظ
That is really fascinating, You're an excessively professional
blogger. I've joined your rss feed and stay up for in the hunt for extra of your excellent post.

Additionally, I have shared your website in my social
networks
minecraft free download 2018
سه شنبه 17 مهر 1397 06:58 ق.ظ
I visited many blogs except the audio quality for audio songs present at
this website is in fact marvelous.
minecraft
یکشنبه 15 مهر 1397 01:32 ب.ظ
This paragraph will help the internet users for
building up new website or even a blog from start to end.
minecraft
شنبه 14 مهر 1397 02:13 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get setup?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet savvy so I'm not 100% sure.
Any tips or advice would be greatly appreciated.
Kudos
air max 2015 man
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:36 ق.ظ
<a href="http://www.nagomi-yoga-ayurveda.com/17/retro-11-shoes-for-sale ">retro 11 shoes for sale</a><a href="http://www.nagomi-yoga-ayurveda.com/18/nike-air-max-dt-96-red ">nike air max dt 96 red</a><a href="http://www.nagomi-yoga-ayurveda.com/19/2017-cheap-under-armour-curry-4-father-to-son-pacific-europa-for-sale ">2017 cheap under armour curry 4 father to son pacific europa for sale</a><a href="http://www.nagomi-yoga-ayurveda.com/2/lunarglide-7-herren-nike-herren-lunarglide-7-laufen-schuhe ">lunarglide 7 herren nike herren lunarglide 7 laufen schuhe</a>
air max 2015 man http://www.eyglohardar.com/11/air-max-2015-man
air jordan 4 pure blue customs air jordan 4 blue december
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:35 ق.ظ
<a href="http://www.bisnis-tv.com/24/switzerland-jordans-for-sale ">switzerland jordans for sale</a><a href="http://www.bisnis-tv.com/25/reebok-kamikaze-1-orlando-magic-release-reminder ">reebok kamikaze 1 orlando magic release reminder</a><a href="http://www.bisnis-tv.com/26/air-jordan-retro-7-womens-silver-sky-blue ">air jordan retro 7 womens silver sky blue</a><a href="http://www.bisnis-tv.com/27/nike-lunar-ballistec-1.5-wh-gy-volt-nike-lunar-ballistec-1.5-lg-mens-tennis-shoe ">nike lunar ballistec 1.5 wh gy volt nike lunar ballistec 1.5 lg mens tennis shoe</a>
air jordan 4 pure blue customs air jordan 4 blue december http://www.trendtradingpairs.com/38/air-jordan-4-pure-blue-customs-air-jordan-4-blue-december
nike air max invigor jd
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:34 ق.ظ
<a href="http://www.ehealth-business.com/13/womens-nike-lunarglide-7-yellow ">womens nike lunarglide 7 yellow</a><a href="http://www.ehealth-business.com/14/mens-nike-free-run-2-grey-black ">mens nike free run 2 grey black</a><a href="http://www.ehealth-business.com/15/nike-lunar-mvp-pregame-2 ">nike lunar mvp pregame 2</a><a href="http://www.ehealth-business.com/16/onitsuka-tiger-colorado-85-size-exclusive ">onitsuka tiger colorado 85 size exclusive</a>
nike air max invigor jd http://www.lyraokomedia.com/32/nike-air-max-invigor-jd
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo