به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

تاریخ:سه شنبه 24 فروردین 1395-06:58 ب.ظ

درخواست رسیدگی به ریس جمهور  و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

موضوع : اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .
دو درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه
حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

...1-صدور پروانه سایت درد نیوز dardnews.ir تاسیس 1379     

   2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی و سایت درد نیوز ) حكم شهادتش با توجه به اسناد و مدارك پزشكی صادر نشد
مشروح درخواست :
1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است
 
واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد
  
2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( با توجه به اسناد و مدارك  پزشكی و گواهی پزشك معالج ).. بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  و گیلان من و ایران نیوز و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و فرماندار اسبق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ... پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس از 1359 تا 1362..)  جانباز 65 درصد بود بعداز سالها زمین گیری بر اثر جانبازی و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و چشم دیگرش كم بینا  و بدنش كلا پلاتین بود و دوبار بخاطر موج گرفتگی و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود ... خلاصه بر اثر جانبازی درمهرماه 1388 در بیمارستان دولتی  آستارا به لقا الله پیوست و  چون دكتر نمی دانست وی جانباز است فوت نوشته بود ...اما بعدا كه پرونده پزشكی و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی است یعنی موج گرفتگی و..... حتی در نامه رسمی  به بنیاد تشریح  كرد  اما بنیاد گیلان اعلام می كند كمیسیون یكبار رای داده است و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و بیمارستان اعصاب و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و حتی در پرونده پدرم نبود )  ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و بیمارستان اعصاب و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و...هستند و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و هستند  ) مانع می شوند  و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند ...(حتی  جریان انحرافی در زمان احمدی نزاد با نامه نگاری از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و بیمارستان اعصاب و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد )  و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  تا احقاق حق و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود ...

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/     ---

  dardnews.ir

 

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 
ژ"
نظرات() 
online pharmacy
دوشنبه 19 اسفند 1398 05:18 ب.ظ
http://canadianonlinepharmacynote.com/
online pharmacy no prescription
دوشنبه 19 اسفند 1398 04:41 ب.ظ
http://canadianonlinepharmacyneo.com/
canadian online pharmacy
دوشنبه 19 اسفند 1398 04:02 ب.ظ
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
best canadian mail order pharmacies
دوشنبه 19 اسفند 1398 03:22 ب.ظ
http://canadianonlinepharmacyelite.com/
online pharmacy
دوشنبه 19 اسفند 1398 02:44 ب.ظ
http://canadianonlinepharmacycl.com/
canadian pharmacies
دوشنبه 19 اسفند 1398 02:05 ب.ظ
http://www.canadianmailorderpharmaciesntx.com/
online pharmacies
دوشنبه 19 اسفند 1398 01:29 ب.ظ
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
dam nike dam air max 90 ultra br l枚parskor se vit cool gr氓 wolf
یکشنبه 4 اسفند 1398 07:27 ق.ظ
<a href="http://www.edmontonappliancesrepair.com/shoes28/nike-5.0-giallo-fluo ">nike 5.0 giallo fluo</a><a href="http://www.edmontonappliancesrepair.com/shoes29/negozio-linea-di-partenza-nike-air-max-classic-bw-donna-scarpa-vendite-nere-bianche-air-max-classic-bw-air-max-in-saldo ">negozio linea di partenza nike air max classic bw donna scarpa vendite nere bianche air max classic bw air max in saldo</a><a href="http://www.edmontonappliancesrepair.com/shoes3/featured-air-max-90-leather-womens-nike-pink-white-marine-blue-sneakers ">featured air max 90 leather womens nike pink white marine blue sneakers</a><a href="http://www.edmontonappliancesrepair.com/shoes30/cheap-sale-nike-roshe-run-flyknit-mens-neon-turquoise-black-releasing-tomorrow-sneaker ">cheap sale nike roshe run flyknit mens neon turquoise black releasing tomorrow sneaker</a>
dam nike dam air max 90 ultra br l枚parskor se vit cool gr氓 wolf http://www.chefbernardconsulting.com/shoes30/dam-nike-dam-air-max-90-ultra-br-l%c3%b6parskor-se-vit-cool-gr%c3%a5-wolf
nike air foamposite nike air foamposite pro benutzerdefinierte tie dye
یکشنبه 4 اسفند 1398 07:27 ق.ظ
<a href="http://www.handpaintproject.com/shoes_at01/kaufen-billig-nike-jordan-damen-herren-trainer-essential-herren-turnschuhe-schuhe-schwarz-gr%c3%b6%c3%9fe-43 ">kaufen billig nike jordan damen herren trainer essential herren turnschuhe schuhe schwarz gr枚脽e 43</a><a href="http://www.handpaintproject.com/shoes_at02/nike-air-force-1-bajas-blancas-baratas ">nike air force 1 bajas blancas baratas</a><a href="http://www.handpaintproject.com/shoes_at03/the-air-jordan-1-bred-toe-is-a-hypedup-sneaker-you-ll-actually-be-able.-nike.-no-modern-sneaker-has-mixed-red-black-and ">the air jordan 1 bred toe is a hypedup sneaker you ll actually be able. nike. no modern sneaker has mixed red black and</a><a href="http://www.handpaintproject.com/shoes_at04/m%c3%a4nner-s-nike-kobe-supreme-vii-schwarz-gelb-blau-nike-air-max-m%c3%a4dchen ">m盲nner s nike kobe supreme vii schwarz gelb blau nike air max m盲dchen</a>
nike air foamposite nike air foamposite pro benutzerdefinierte tie dye http://www.domyschoolwork.com/shoes_at28/nike-air-foamposite-nike-air-foamposite-pro-benutzerdefinierte-tie-dye
adidas x x x 17.4 fxg black mens
یکشنبه 4 اسفند 1398 07:27 ق.ظ
<a href="http://www.andrealkennedy.com/shoes1/venta-online-ni%c3%b1os-adidas-messi-16.3-zapatos-de-c%c3%a9sped-oro-84735 ">venta online ni帽os adidas messi 16.3 zapatos de c茅sped oro 84735</a><a href="http://www.andrealkennedy.com/shoes10/durable-adidas-azul-gris-porsche-iii ">durable adidas azul gris porsche iii</a><a href="http://www.andrealkennedy.com/shoes11/adidas-originals-everyn-w-reducci%c3%b3n-de-precios-las-mujeres-negro-casual-zapatos-blanco-negro-mujeres-comodo-y-atractivo ">adidas originals everyn w reducci贸n de precios las mujeres negro casual zapatos blanco negro mujeres comodo y atractivo</a><a href="http://www.andrealkennedy.com/shoes12/atmos-x-nike-air-max-1-premium-retro-verde-air-nike-curry-hombre-running-zapatos-908366-300 ">atmos x nike air max 1 premium retro verde air nike curry hombre running zapatos 908366 300</a>
adidas x x x 17.4 fxg black mens http://www.ethnicistanbul.com/shoes_be33/adidas-x-x-x-17.4-fxg-black-mens
white pure platinum womens nike air max 90 ultra 2.0 flyknit casual shoes 881109 104
یکشنبه 4 اسفند 1398 07:26 ق.ظ
<a href="http://www.werewolffamily.com/shoes_fr24/chaussures-chaussures-nike-air-max-classic-bw-homme-pas-cher-boutique-sold-wish ">chaussures chaussures nike air max classic bw homme pas cher boutique sold wish</a><a href="http://www.werewolffamily.com/shoes_fr25/custom-air-force-1s-love-these-but-maybe-a-different-color-scheme-possibly-red-and-black ">custom air force 1s love these but maybe a different color scheme possibly red and black</a><a href="http://www.werewolffamily.com/shoes_fr26/chaussures-nike-roshe-run-femme-gris-noir-rouge-en-linge-488-basket-pas-cher-nouvelle-collection ">chaussures nike roshe run femme gris noir rouge en linge 488 basket pas cher nouvelle collection</a><a href="http://www.werewolffamily.com/shoes_fr27/marques-lintroduction-de-nouvelles-femme-jordan-retro-13-print-blanc-noir-rose-new-style ">marques lintroduction de nouvelles femme jordan retro 13 print blanc noir rose new style</a>
white pure platinum womens nike air max 90 ultra 2.0 flyknit casual shoes 881109 104 http://www.loveweddingasia.com/shoes_fi29/white-pure-platinum-womens-nike-air-max-90-ultra-2.0-flyknit-casual-shoes-881109-104
grossista nike sb dunk high what the doernbecher sb dunk scarpe scarpe2018jordan.it nike risparmia
یکشنبه 4 اسفند 1398 07:26 ق.ظ
<a href="http://www.marketingdigitalmanager.com/shoes17/zapatos-de-adidas-espa%c3%b1a-adidas-mens-uk-7-eu-40-2-3-blue-white ">zapatos de adidas espa帽a adidas mens uk 7 eu 40 2 3 blue white</a><a href="http://www.marketingdigitalmanager.com/shoes18/coupon-for-botines-de-futbol-2018-nike-magista-obra-ii-fg-oro-negro-ampliar ">coupon for botines de futbol 2018 nike magista obra ii fg oro negro ampliar</a><a href="http://www.marketingdigitalmanager.com/shoes19/discount-cleats-new-cristiano-ronaldo-nike-mercurial-victory-iv-cr7-tf-silver-black-green-football ">discount cleats new cristiano ronaldo nike mercurial victory iv cr7 tf silver black green football</a><a href="http://www.marketingdigitalmanager.com/shoes2/%c3%baltimas-moda-dunk-sb-falsas-online-high-flamingo-mujer-rosa-fuchsia-amarillo-pq7wegyv-venta-caliente ">煤ltimas moda dunk sb falsas online high flamingo mujer rosa fuchsia amarillo pq7wegyv venta caliente</a>
grossista nike sb dunk high what the doernbecher sb dunk scarpe scarpe2018jordan.it nike risparmia http://www.mycornishbucketlist.com/shoes27/grossista-nike-sb-dunk-high-what-the-doernbecher-sb-dunk-scarpe-scarpe2018jordan.it-nike-risparmia
air max 97 nike air
یکشنبه 4 اسفند 1398 07:26 ق.ظ
<a href="http://www.achievecareercoaching.com/shoes13/inicio-moda-botas-de-futbol-nike-mercurial-superfly-ag-hyper-rosa ">inicio moda botas de futbol nike mercurial superfly ag hyper rosa</a><a href="http://www.achievecareercoaching.com/shoes14/bc241-plantilla-de-amortiguaci%c3%b3n-nike-air-zoom-elite-8-negro-wolf-gris-dark-gris-blanco ">bc241 plantilla de amortiguaci贸n nike air zoom elite 8 negro wolf gris dark gris blanco</a><a href="http://www.achievecareercoaching.com/shoes15/barato-nike-dunk-sb-zapatos-de-tac%c3%b3n-alto-rojo-blanco-en-venta-nike-rebajas-2017-nike-running-zapatos ">barato nike dunk sb zapatos de tac贸n alto rojo blanco en venta nike rebajas 2017 nike running zapatos</a><a href="http://www.achievecareercoaching.com/shoes16/sale-adidas-originals-zx-flux-reflective-black-green-couples-sneakers-adidas-zx-flux-all ">sale adidas originals zx flux reflective black green couples sneakers adidas zx flux all</a>
air max 97 nike air http://www.onepersonalhealth.com/shoes20/air-max-97-nike-air
j盲mf枚r priser p氓 nike roshe flyknit dam fritidsskor sneakers hitta b盲sta pris p氓 prisjakt
یکشنبه 4 اسفند 1398 07:25 ق.ظ
<a href="http://www.owlabouttravel.com/shoes24/nike-free-uomo-blu-5.0-achat-nike-free-5.0-v2-mens-blue-ash ">nike free uomo blu 5.0 achat nike free 5.0 v2 mens blue ash</a><a href="http://www.owlabouttravel.com/shoes25/adidas-maglietta-munchen-bb2778-sneaker-uomo-bb2778-white-black-size ">adidas maglietta munchen bb2778 sneaker uomo bb2778 white black size</a><a href="http://www.owlabouttravel.com/shoes26/jeremy-scott-adidas-cavaliere-progetto-scuro-3.0 ">jeremy scott adidas cavaliere progetto scuro 3.0</a><a href="http://www.owlabouttravel.com/shoes27/sito-ufficiale-nike-free-run-5.0-donna-blu-luce-grigie-scarpe-da-running-stagione ">sito ufficiale nike free run 5.0 donna blu luce grigie scarpe da running stagione</a>
j盲mf枚r priser p氓 nike roshe flyknit dam fritidsskor sneakers hitta b盲sta pris p氓 prisjakt http://www.wallpaperworship.com/shoes6/j%c3%a4mf%c3%b6r-priser-p%c3%a5-nike-roshe-flyknit-dam-fritidsskor-sneakers-hitta-b%c3%a4sta-pris-p%c3%a5-prisjakt
international pharmacies that ship to the usa
شنبه 26 بهمن 1398 12:43 ب.ظ
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
top 10 mail order pharmacies
شنبه 26 بهمن 1398 01:59 ق.ظ
http://canadianpharmaciesunlimited.com/
online pharmacies canada
شنبه 26 بهمن 1398 12:45 ق.ظ
http://canadiantrustmedpharmacy.com/
highest rated canadian pharmacies
شنبه 26 بهمن 1398 12:09 ق.ظ
http://canadianpharmacypreshd.com/
canada pharmacies online prescriptions
جمعه 25 بهمن 1398 11:33 ب.ظ
http://canadianpharmacybestmeds.com/
best online international pharmacies
جمعه 25 بهمن 1398 10:59 ب.ظ
http://canadianpharmaciesrxbest.com/
canadian online pharmacy
جمعه 25 بهمن 1398 10:24 ب.ظ
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
online pharmacies
جمعه 25 بهمن 1398 08:40 ب.ظ
http://canadianpharmacieslink.com/
online pharmacies
جمعه 25 بهمن 1398 08:05 ب.ظ
http://canadianonlinepharmacywest.com/
pharcharmy online no precipitation
جمعه 25 بهمن 1398 07:30 ب.ظ
http://canadianonlinepharmacysl.com/
online pharmacies
جمعه 25 بهمن 1398 06:57 ب.ظ
http://canadianonlinepharmacysavings.com/
canadian pharmary without prescription
جمعه 25 بهمن 1398 06:22 ب.ظ
http://canadianonlinepharmacyquick.com/
most reliable canadian pharmacies
جمعه 25 بهمن 1398 04:42 ب.ظ
http://canadianonlinepharmacynote.com/
no prior prescription required pharmacy
جمعه 25 بهمن 1398 02:24 ب.ظ
http://canadianonlinepharmacycl.com/
approved canadian online pharmacies
جمعه 25 بهمن 1398 01:21 ب.ظ
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
approved canadian pharmacies online
سه شنبه 22 بهمن 1398 04:33 ق.ظ
http://canadianpharmaciesunlimited.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic