تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:پنجشنبه 15 بهمن 1383-06:03 ق.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
ژ"
نظرات() 
air jordan 9 new
شنبه 12 آبان 1397 05:46 ب.ظ
<a href="http://www.boisecommunitygarden.top/35/nike-free-5.0-mens-black-and-yellow ">nike free 5.0 mens black and yellow</a><a href="http://www.boisecommunitygarden.top/36/nike-air-force-25-patent-leather-package ">nike air force 25 patent leather package</a><a href="http://www.boisecommunitygarden.top/37/nike-shox-current-mens-leather-shoes-white-black-red ">nike shox current mens leather shoes white black red</a><a href="http://www.boisecommunitygarden.top/38/get-free-jordans-sneakers ">get free jordans sneakers</a>
[url=http://www.galileancommission.top/26/air-jordan-9-new]air jordan 9 new[/url]
adidas sl72 electricity black
شنبه 12 آبان 1397 05:46 ب.ظ
<a href="http://www.bestchiropractorminnetonka.top/35/nike-air-presto-escape-black-white-men-shoes ">nike air presto escape black white men shoes</a><a href="http://www.bestchiropractorminnetonka.top/36/nike-air-max-womens-mint-green ">nike air max womens mint green</a><a href="http://www.bestchiropractorminnetonka.top/37/adidas-neo-skate-grey-pink ">adidas neo skate grey pink</a><a href="http://www.bestchiropractorminnetonka.top/38/nike-air-max-griffey-fury-fuse-cyber ">nike air max griffey fury fuse cyber</a>
[url=http://www.calder-studio.top/9/adidas-sl72-electricity-black]adidas sl72 electricity black[/url]
nike air max torch 5 women s
شنبه 12 آبان 1397 05:46 ب.ظ
<a href="http://www.markscarrott.top/1/north-face-hooded-jacket ">north face hooded jacket</a><a href="http://www.markscarrott.top/10/shanghai-jordan-store ">shanghai jordan store</a><a href="http://www.markscarrott.top/11/mens-mizuno-wave-creation-13-purple-pink ">mens mizuno wave creation 13 purple pink</a><a href="http://www.markscarrott.top/12/nike-air-yeezy-2-blue ">nike air yeezy 2 blue</a>
[url=http://www.thegearist.top/40/nike-air-max-torch-5-women-s]nike air max torch 5 women s[/url]
wolf grey white dark grey pure platinum
شنبه 12 آبان 1397 05:45 ب.ظ
<a href="http://www.protezortezmerkezi.top/13/nike-lunarlon-boot ">nike lunarlon boot</a><a href="http://www.protezortezmerkezi.top/14/air-jordan-alpha-1-white-black-varsity-red ">air jordan alpha 1 white black varsity red</a><a href="http://www.protezortezmerkezi.top/15/nike-zoom-pegasus-31-silver-grey ">nike zoom pegasus 31 silver grey</a><a href="http://www.protezortezmerkezi.top/16/womens-adrenaline-gts-16-running-shoes ">womens adrenaline gts 16 running shoes</a>
[url=http://www.cmtechcorp.top/26/wolf-grey-white-dark-grey-pure-platinum]wolf grey white dark grey pure platinum[/url]
chaussures under armour curry one vente date orange blanc rouge volt
شنبه 12 آبان 1397 05:44 ب.ظ
<a href="http://www.blacklitegallery.top/20/staple-x-jeep-x-usa-basketball-the-believe-collection ">staple x jeep x usa basketball the believe collection</a><a href="http://www.blacklitegallery.top/21/all-air-jordan-13-colorways ">all air jordan 13 colorways</a><a href="http://www.blacklitegallery.top/22/air-jordan-28-deflating ">air jordan 28 deflating</a><a href="http://www.blacklitegallery.top/23/nike-wildwood-90-free-trail-basic ">nike wildwood 90 free trail basic</a>
[url=http://www.bwstrewitax.top/3/chaussures-under-armour-curry-one-vente-date-orange-blanc-rouge-volt]chaussures under armour curry one vente date orange blanc rouge volt[/url]
nike hyperdunk 2016 flyknit mens basketball shoe nike basketball hyperdunk 2016
شنبه 12 آبان 1397 05:44 ب.ظ
<a href="http://www.purplecrayonpower.top/39/authentic-air-jordan-3-infrared-23-701-click-image-to-close ">authentic air jordan 3 infrared 23 701 click image to close</a><a href="http://www.purplecrayonpower.top/4/womens-black-smoke-air-max ">womens black smoke air max</a><a href="http://www.purplecrayonpower.top/40/noir-hommes-gris-blanc-air-max-1-ultra-populaires-auprs-des-jeunes ">noir hommes gris blanc air max 1 ultra populaires auprs des jeunes</a><a href="http://www.purplecrayonpower.top/5/jordan-son-of-mars-low-pro-stars ">jordan son of mars low pro stars</a>
[url=http://www.mindmoodmastery.top/25/nike-hyperdunk-2016-flyknit-mens-basketball-shoe-nike-basketball-hyperdunk-2016]nike hyperdunk 2016 flyknit mens basketball shoe nike basketball hyperdunk 2016[/url]
red cheetah print jordan 13
شنبه 12 آبان 1397 05:44 ب.ظ
<a href="http://www.mcshanehealthcare.top/17/san-francisco-giants-apparel ">san francisco giants apparel</a><a href="http://www.mcshanehealthcare.top/18/air-jordan-retro-13-coffee ">air jordan retro 13 coffee</a><a href="http://www.mcshanehealthcare.top/19/air-jordan-8-2015 ">air jordan 8 2015</a><a href="http://www.mcshanehealthcare.top/2/mens-nike-blazer-red-black ">mens nike blazer red black</a>
[url=http://www.tyceebelcastro.top/28/red-cheetah-print-jordan-13]red cheetah print jordan 13[/url]
air max thea dark storm sold nike air max thea dark storm
شنبه 12 آبان 1397 05:44 ب.ظ
<a href="http://www.katerinaprzita.top/24/air-jordan-retro-9-womens-gold-green ">air jordan retro 9 womens gold green</a><a href="http://www.katerinaprzita.top/25/nike-air-max-ltd-2-braun-nike-sportswear-air-max-ltd-ii-sneakers-fr-herren-braun-planet-sports ">nike air max ltd 2 braun nike sportswear air max ltd ii sneakers fr herren braun planet sports</a><a href="http://www.katerinaprzita.top/26/nike-dunk-sb-high-supreme-red ">nike dunk sb high supreme red</a><a href="http://www.katerinaprzita.top/27/nike-air-max-invigor-triple-black-air-max-invigor-mid-black-110-the-air-max-invigor-mid-takes-design ">nike air max invigor triple black air max invigor mid black 110 the air max invigor mid takes design</a>
[url=http://www.ginnyenstad.top/20/air-max-thea-dark-storm-sold-nike-air-max-thea-dark-storm]air max thea dark storm sold nike air max thea dark storm[/url]
elite pack superfly colorway
شنبه 12 آبان 1397 05:44 ب.ظ
<a href="http://www.msqlinalamlm.top/28/new-air-max-360-colors ">new air max 360 colors</a><a href="http://www.msqlinalamlm.top/29/nike-air-trainer-sc-retro-holiday-2009 ">nike air trainer sc retro holiday 2009</a><a href="http://www.msqlinalamlm.top/3/asics-gel-kayano-trainer-forest-camo ">asics gel kayano trainer forest camo</a><a href="http://www.msqlinalamlm.top/30/air-jordan-fusion-11-shoes ">air jordan fusion 11 shoes</a>
[url=http://www.valentineassemblyofgod.top/18/elite-pack-superfly-colorway]elite pack superfly colorway[/url]
mens nike free 3.0 v5 purple yellow
شنبه 12 آبان 1397 05:42 ب.ظ
<a href="http://www.chippewafallschiro.top/17/nike-sb-stefan-janoski-khaki-gum ">nike sb stefan janoski khaki gum</a><a href="http://www.chippewafallschiro.top/18/nike-lunartempo-runners-world ">nike lunartempo runners world</a><a href="http://www.chippewafallschiro.top/19/nike-roshe-run-kids-shoe-blue ">nike roshe run kids shoe blue</a><a href="http://www.chippewafallschiro.top/2/jordan-4-fear-pack-gs ">jordan 4 fear pack gs</a>
[url=http://www.bioniklaboratories.top/32/mens-nike-free-3.0-v5-purple-yellow]mens nike free 3.0 v5 purple yellow[/url]
nike free flyknit 4.0 grey green
شنبه 12 آبان 1397 05:42 ب.ظ
<a href="http://www.schoenheitsexpertin.top/31/nike-air-max-zero-pink-orange ">nike air max zero pink orange</a><a href="http://www.schoenheitsexpertin.top/32/womens-nike-free-6.0-purple-grey ">womens nike free 6.0 purple grey</a><a href="http://www.schoenheitsexpertin.top/33/nike-youth-manchester-city-away-jersey-17-18-true-berry-white ">nike youth manchester city away jersey 17 18 true berry white</a><a href="http://www.schoenheitsexpertin.top/34/nike-sb-stefan-janoski-max-womens-purple-yellow ">nike sb stefan janoski max womens purple yellow</a>
[url=http://www.cybernetconsultinginc.top/23/nike-free-flyknit-4.0-grey-green]nike free flyknit 4.0 grey green[/url]
nike free run 2 metallic silver
شنبه 12 آبان 1397 05:41 ب.ظ
<a href="http://www.acupofknow.top/13/nike-lebron-x-nsw-lifestyle-dark-loden-dark-loden-gum-dark-brown-urban-orange-release-date-info ">nike lebron x nsw lifestyle dark loden dark loden gum dark brown urban orange release date info</a><a href="http://www.acupofknow.top/14/nike-zoom-winflo-3-womens-white-purple ">nike zoom winflo 3 womens white purple</a><a href="http://www.acupofknow.top/15/bas-prix-nike-lebron-13-faible-mtallique-blanc-populaires-auprs-des-jeunes ">bas prix nike lebron 13 faible mtallique blanc populaires auprs des jeunes</a><a href="http://www.acupofknow.top/16/air-jordan-retro-4.5-orange-black ">air jordan retro 4.5 orange black</a>
[url=http://www.doyleconstructioninc.top/36/nike-free-run-2-metallic-silver]nike free run 2 metallic silver[/url]
pinterest w88
پنجشنبه 3 آبان 1397 06:23 ب.ظ
pinterestt w88
reddit w88
پنجشنبه 3 آبان 1397 06:21 ب.ظ
bong dao so cham com
wrinkle remover
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:41 ق.ظ
Don't get me wrong I know information on Botox and surgeries, but I am
referring to a non-invasive procedure here.
The funny thing is, collagen cannot be also applied topically on the skin since the molecules are far
too large to become absorbed by the skin. You want to find products who use natural ingredients which
eliminate parabens (a harmful class of preservatives), toxins, allergens, and unnecessary
chemical fillers.
lose weight in 2 months exercise
سه شنبه 10 مهر 1397 06:47 ب.ظ
You ought to take part in a contest for one of the greatest websites
on the net. I most certainly will recommend this website!
youth erik johnson 6 colorado avalanche breakaway away jersey
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:59 ب.ظ
<a href="http://www.nextelligent.net/Shoes_1/blue-nike-air-jordan-i-hi-premium-nike-air-jordan-i-retro ">blue nike air jordan i hi premium nike air jordan i retro</a><a href="http://www.nextelligent.net/Shoes_10/animal-print-air-max-90 ">animal print air max 90</a><a href="http://www.nextelligent.net/Shoes_11/jordan-store-online ">jordan store online</a><a href="http://www.nextelligent.net/Shoes_12/elena-delle-donne-nike-kyrie-2-chicago-sky-pe ">elena delle donne nike kyrie 2 chicago sky pe</a>
youth erik johnson 6 colorado avalanche breakaway away jersey http://www.thestoryofcancer.net/NHL_21/youth-erik-johnson-6-colorado-avalanche-breakaway-away-jersey
nike lunarglide black
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:55 ب.ظ
<a href="http://www.kinetictkd.net/Shoes_13/the-nike-air-presto-has-been-on-heavy-rotation-as-of-late-and-now-even-more-people-are-going-to-get-a-chance-at-wearing-a-pair-as-nike-is-soon-going- ">the nike air presto has been on heavy rotation as of late and now even more people are going to get a chance at wearing a pair as nike is soon going </a><a href="http://www.kinetictkd.net/Shoes_14/adidas-copa-mundial-blackout-mp3-download ">adidas copa mundial blackout mp3 download</a><a href="http://www.kinetictkd.net/Shoes_15/air-max-men ">air max men</a><a href="http://www.kinetictkd.net/Shoes_16/reebok-realflex-transition-1-0 ">reebok realflex transition 1 0</a>
nike lunarglide black http://www.aboveandbeyondwindows.net/Shoes_11/nike-lunarglide-black
w88
شنبه 12 خرداد 1397 11:22 ق.ظ
Anywals, we care welcome you soon
تخلیه چاه غرب تهران
سه شنبه 19 دی 1396 10:13 ق.ظ
موفق باشید
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 05:21 ب.ظ
This post is genuinely a good one it assists new internet visitors, who are wishing for
blogging.
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 06:31 ق.ظ
You can certainly see your enthusiasm within the article you write.
The sector hopes for even more passionate writers like you
who aren't afraid to say how they believe. Always go after your heart.
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 12:15 ب.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.

Anyway I'll be subscribing to your feeds and
even I achievement you access consistently quickly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo