به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:پنجشنبه 15 بهمن 1383-07:03 ق.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
ژ"
نظرات() 
happyluke
یکشنبه 12 اسفند 1397 01:49 ب.ظ
nha cai uy tin happyluke
k8
یکشنبه 12 اسفند 1397 01:48 ب.ظ
nha cai uy tin k8viet
w88th
یکشنبه 12 اسفند 1397 01:48 ب.ظ
nha cai uy tin w88thclub
fb88vn
شنبه 11 اسفند 1397 01:31 ب.ظ
nha cai uy tin fb88vnasia
casino888vn
شنبه 11 اسفند 1397 01:30 ب.ظ
nha cai uy tin tin
shoe cleaning products
سه شنبه 16 بهمن 1397 11:49 ق.ظ
<a href="http://www.ronaxecpa.top/4/nike-air-max-wavy-sport-red-white-black ">nike air max wavy sport red white black</a><a href="http://www.ronaxecpa.top/40/nike-fly-steppers-red ">nike fly steppers red</a><a href="http://www.ronaxecpa.top/5/under-armour-hoodies-for-men ">under armour hoodies for men</a><a href="http://www.ronaxecpa.top/6/jordan-5-low-dunk-from-above ">jordan 5 low dunk from above</a>
shoe cleaning products http://www.cambridgerx.net/23/shoe-cleaning-products
mens nike roshe yeezy boost orange grey
سه شنبه 16 بهمن 1397 11:48 ق.ظ
<a href="http://www.barbaraconstantin.net/20/mens-air-max-1-hyperfuse ">mens air max 1 hyperfuse</a><a href="http://www.barbaraconstantin.net/21/white-nike-air-max-gold-tick-nike-air-max-90-white-gold ">white nike air max gold tick nike air max 90 white gold</a><a href="http://www.barbaraconstantin.net/22/dengan-teknologi-yang-di-miliki-dan-kualitas-yang-pastinya-jaminan-original-nike-harga-yang-di-nike ">dengan teknologi yang di miliki dan kualitas yang pastinya jaminan original nike harga yang di nike</a><a href="http://www.barbaraconstantin.net/23/sneakers-release-october-20-22-2016 ">sneakers release october 20 22 2016</a>
mens nike roshe yeezy boost orange grey http://www.702fashion.top/28/mens-nike-roshe-yeezy-boost-orange-grey
air jordan noir michel
سه شنبه 16 بهمن 1397 11:48 ق.ظ
<a href="http://www.montessorinow.net/18/nike-lunar-air-force-1-london-the-london-lunar-force-1-will-release-on-march-30-at-select-retailers-and-is-available-for-pre-order ">nike lunar air force 1 london the london lunar force 1 will release on march 30 at select retailers and is available for pre order</a><a href="http://www.montessorinow.net/19/nice-jordan-shoes-for-boys ">nice jordan shoes for boys</a><a href="http://www.montessorinow.net/2/nike-darwin-yellow-pink ">nike darwin yellow pink</a><a href="http://www.montessorinow.net/20/air-max-95-flywire-blue-nike-air-max-95 ">air max 95 flywire blue nike air max 95</a>
air jordan noir michel http://www.basecom-id.top/39/air-jordan-noir-michel
nike air max 2016 white mens nike air max 2016 white ice
سه شنبه 16 بهمن 1397 11:48 ق.ظ
<a href="http://www.langdondowncentre.net/14/nike-dunk-sky-hi-doernbecher-wedge ">nike dunk sky hi doernbecher wedge</a><a href="http://www.langdondowncentre.net/15/adidas-crazy-97-south-beach ">adidas crazy 97 south beach</a><a href="http://www.langdondowncentre.net/16/nike-lebron-13-red ">nike lebron 13 red</a><a href="http://www.langdondowncentre.net/17/nike-kyrie-3-pe-black-yellow-purple-red ">nike kyrie 3 pe black yellow purple red</a>
nike air max 2016 white mens nike air max 2016 white ice http://www.febcompanies.com/21/nike-air-max-2016-white-mens-nike-air-max-2016-white-ice
dmc my adidas 25th anniversary superstar launch events recap
سه شنبه 16 بهمن 1397 11:48 ق.ظ
<a href="http://www.biomassfuelpellets.com/1/turtle-dove-yeezy-cheap ">turtle dove yeezy cheap</a><a href="http://www.biomassfuelpellets.com/10/mens-air-max-lunar-90-purple-pink ">mens air max lunar 90 purple pink</a><a href="http://www.biomassfuelpellets.com/11/mens-jordan-10-bobcat-for-sale ">mens jordan 10 bobcat for sale</a><a href="http://www.biomassfuelpellets.com/12/cheap-michael-jordan-sneakers ">cheap michael jordan sneakers</a>
dmc my adidas 25th anniversary superstar launch events recap http://www.lapbandsurgeryorangecounty.com/27/dmc-my-adidas-25th-anniversary-superstar-launch-events-recap
nike dunk sky high blanc rouge pas cher
سه شنبه 16 بهمن 1397 11:46 ق.ظ
<a href="http://www.blacklitegallery.top/39/new-nike-air-jordan-31-xxxi-black-bule-yellow-mens-sneaker-basketball-shoes ">new nike air jordan 31 xxxi black bule yellow mens sneaker basketball shoes</a><a href="http://www.blacklitegallery.top/4/air-max-90-og-on-feet-air-max-90-og-vintage ">air max 90 og on feet air max 90 og vintage</a><a href="http://www.blacklitegallery.top/40/kobe-a.d.-12-mamba-day ">kobe a.d. 12 mamba day</a><a href="http://www.blacklitegallery.top/5/nike-air-max-cb-95-wholesale ">nike air max cb 95 wholesale</a>
nike dunk sky high blanc rouge pas cher http://www.aleutianadventures.net/23/nike-dunk-sky-high-blanc-rouge-pas-cher
nike lunar edge 13 finish line nike lunar edge 13 sneakers in gray for men lyst
سه شنبه 2 بهمن 1397 05:38 ب.ظ
<a href="http://www.fayettevilletn.net/13/ultra-boost-chinese-new-year-3-0 ">ultra boost chinese new year 3 0</a><a href="http://www.fayettevilletn.net/14/what-is-lebron-james ">what is lebron james</a><a href="http://www.fayettevilletn.net/15/pas-cher-nike-air-max-2011-femme-blanc-violet-soldes-chaussures ">pas cher nike air max 2011 femme blanc violet soldes chaussures</a><a href="http://www.fayettevilletn.net/16/nike-air-max-foamposite-galaxy ">nike air max foamposite galaxy</a>
nike lunar edge 13 finish line nike lunar edge 13 sneakers in gray for men lyst http://www.archplus-chicago.net/12/nike-lunar-edge-13-finish-line-nike-lunar-edge-13-sneakers-in-gray-for-men-lyst
the converse chuck taylor all star high calamoko is truly outrageous
سه شنبه 2 بهمن 1397 05:36 ب.ظ
<a href="http://www.lipidologyandlongevity.com/7/nike-lil-penny-posite-asg ">nike lil penny posite asg</a><a href="http://www.lipidologyandlongevity.com/8/nike-shox-black-gold-cheap-mens-nike-shox-monster-black-gold-shoes-online-usa ">nike shox black gold cheap mens nike shox monster black gold shoes online usa</a><a href="http://www.lipidologyandlongevity.com/9/jordan-r-tro-6 ">jordan r tro 6</a><a href="http://www.lmsmedicalsuppliesva.com/201409/nike-air-max-90-kpu-green ">nike air max 90 kpu green</a>
the converse chuck taylor all star high calamoko is truly outrageous http://www.bristolgoodfoodawards.top/22/the-converse-chuck-taylor-all-star-high-calamoko-is-truly-outrageous
air jordan 6 sky blue buy cheap air jordan 6 sky blue white on outlet
سه شنبه 2 بهمن 1397 05:36 ب.ظ
<a href="http://www.montessoriplusdublin.com/201702/womens-nike-free-run-2-grey-pink ">womens nike free run 2 grey pink</a><a href="http://www.montessoriplusdublin.com/201703/adidas-neo-suede-purple-orange ">adidas neo suede purple orange</a><a href="http://www.montessoriplusdublin.com/201704/nike-dunk-junior-golf-shoes ">nike dunk junior golf shoes</a><a href="http://www.montessoriplusdublin.com/201705/womens-nike-flyknit-lunar-2-grey-purple ">womens nike flyknit lunar 2 grey purple</a>
air jordan 6 sky blue buy cheap air jordan 6 sky blue white on outlet http://www.soliddesignsolutions.club/19/air-jordan-6-sky-blue-buy-cheap-air-jordan-6-sky-blue-white-on-outlet
air jordan x 10 old royal more images
سه شنبه 2 بهمن 1397 05:34 ب.ظ
<a href="http://www.retirementmentors.com/18/air-metal-max-for-cheap-air-nike-2013-breathable-ebay ">air metal max for cheap air nike 2013 breathable ebay</a><a href="http://www.retirementmentors.com/19/nike-cortez-womens-red ">nike cortez womens red</a><a href="http://www.retirementmentors.com/2/nike-air-presto-blue-sky-blue-nike-air-presto ">nike air presto blue sky blue nike air presto</a><a href="http://www.retirementmentors.com/20/atmos-x-dc-shoes-dw1-cm1 ">atmos x dc shoes dw1 cm1</a>
air jordan x 10 old royal more images http://www.anziorestaurant.com/23/air-jordan-x-10-old-royal-more-images
air jordan 9 new
شنبه 12 آبان 1397 05:46 ب.ظ
<a href="http://www.boisecommunitygarden.top/35/nike-free-5.0-mens-black-and-yellow ">nike free 5.0 mens black and yellow</a><a href="http://www.boisecommunitygarden.top/36/nike-air-force-25-patent-leather-package ">nike air force 25 patent leather package</a><a href="http://www.boisecommunitygarden.top/37/nike-shox-current-mens-leather-shoes-white-black-red ">nike shox current mens leather shoes white black red</a><a href="http://www.boisecommunitygarden.top/38/get-free-jordans-sneakers ">get free jordans sneakers</a>
[url=http://www.galileancommission.top/26/air-jordan-9-new]air jordan 9 new[/url]
adidas sl72 electricity black
شنبه 12 آبان 1397 05:46 ب.ظ
<a href="http://www.bestchiropractorminnetonka.top/35/nike-air-presto-escape-black-white-men-shoes ">nike air presto escape black white men shoes</a><a href="http://www.bestchiropractorminnetonka.top/36/nike-air-max-womens-mint-green ">nike air max womens mint green</a><a href="http://www.bestchiropractorminnetonka.top/37/adidas-neo-skate-grey-pink ">adidas neo skate grey pink</a><a href="http://www.bestchiropractorminnetonka.top/38/nike-air-max-griffey-fury-fuse-cyber ">nike air max griffey fury fuse cyber</a>
[url=http://www.calder-studio.top/9/adidas-sl72-electricity-black]adidas sl72 electricity black[/url]
nike air max torch 5 women s
شنبه 12 آبان 1397 05:46 ب.ظ
<a href="http://www.markscarrott.top/1/north-face-hooded-jacket ">north face hooded jacket</a><a href="http://www.markscarrott.top/10/shanghai-jordan-store ">shanghai jordan store</a><a href="http://www.markscarrott.top/11/mens-mizuno-wave-creation-13-purple-pink ">mens mizuno wave creation 13 purple pink</a><a href="http://www.markscarrott.top/12/nike-air-yeezy-2-blue ">nike air yeezy 2 blue</a>
[url=http://www.thegearist.top/40/nike-air-max-torch-5-women-s]nike air max torch 5 women s[/url]
wolf grey white dark grey pure platinum
شنبه 12 آبان 1397 05:45 ب.ظ
<a href="http://www.protezortezmerkezi.top/13/nike-lunarlon-boot ">nike lunarlon boot</a><a href="http://www.protezortezmerkezi.top/14/air-jordan-alpha-1-white-black-varsity-red ">air jordan alpha 1 white black varsity red</a><a href="http://www.protezortezmerkezi.top/15/nike-zoom-pegasus-31-silver-grey ">nike zoom pegasus 31 silver grey</a><a href="http://www.protezortezmerkezi.top/16/womens-adrenaline-gts-16-running-shoes ">womens adrenaline gts 16 running shoes</a>
[url=http://www.cmtechcorp.top/26/wolf-grey-white-dark-grey-pure-platinum]wolf grey white dark grey pure platinum[/url]
chaussures under armour curry one vente date orange blanc rouge volt
شنبه 12 آبان 1397 05:44 ب.ظ
<a href="http://www.blacklitegallery.top/20/staple-x-jeep-x-usa-basketball-the-believe-collection ">staple x jeep x usa basketball the believe collection</a><a href="http://www.blacklitegallery.top/21/all-air-jordan-13-colorways ">all air jordan 13 colorways</a><a href="http://www.blacklitegallery.top/22/air-jordan-28-deflating ">air jordan 28 deflating</a><a href="http://www.blacklitegallery.top/23/nike-wildwood-90-free-trail-basic ">nike wildwood 90 free trail basic</a>
[url=http://www.bwstrewitax.top/3/chaussures-under-armour-curry-one-vente-date-orange-blanc-rouge-volt]chaussures under armour curry one vente date orange blanc rouge volt[/url]
nike hyperdunk 2016 flyknit mens basketball shoe nike basketball hyperdunk 2016
شنبه 12 آبان 1397 05:44 ب.ظ
<a href="http://www.purplecrayonpower.top/39/authentic-air-jordan-3-infrared-23-701-click-image-to-close ">authentic air jordan 3 infrared 23 701 click image to close</a><a href="http://www.purplecrayonpower.top/4/womens-black-smoke-air-max ">womens black smoke air max</a><a href="http://www.purplecrayonpower.top/40/noir-hommes-gris-blanc-air-max-1-ultra-populaires-auprs-des-jeunes ">noir hommes gris blanc air max 1 ultra populaires auprs des jeunes</a><a href="http://www.purplecrayonpower.top/5/jordan-son-of-mars-low-pro-stars ">jordan son of mars low pro stars</a>
[url=http://www.mindmoodmastery.top/25/nike-hyperdunk-2016-flyknit-mens-basketball-shoe-nike-basketball-hyperdunk-2016]nike hyperdunk 2016 flyknit mens basketball shoe nike basketball hyperdunk 2016[/url]
red cheetah print jordan 13
شنبه 12 آبان 1397 05:44 ب.ظ
<a href="http://www.mcshanehealthcare.top/17/san-francisco-giants-apparel ">san francisco giants apparel</a><a href="http://www.mcshanehealthcare.top/18/air-jordan-retro-13-coffee ">air jordan retro 13 coffee</a><a href="http://www.mcshanehealthcare.top/19/air-jordan-8-2015 ">air jordan 8 2015</a><a href="http://www.mcshanehealthcare.top/2/mens-nike-blazer-red-black ">mens nike blazer red black</a>
[url=http://www.tyceebelcastro.top/28/red-cheetah-print-jordan-13]red cheetah print jordan 13[/url]
air max thea dark storm sold nike air max thea dark storm
شنبه 12 آبان 1397 05:44 ب.ظ
<a href="http://www.katerinaprzita.top/24/air-jordan-retro-9-womens-gold-green ">air jordan retro 9 womens gold green</a><a href="http://www.katerinaprzita.top/25/nike-air-max-ltd-2-braun-nike-sportswear-air-max-ltd-ii-sneakers-fr-herren-braun-planet-sports ">nike air max ltd 2 braun nike sportswear air max ltd ii sneakers fr herren braun planet sports</a><a href="http://www.katerinaprzita.top/26/nike-dunk-sb-high-supreme-red ">nike dunk sb high supreme red</a><a href="http://www.katerinaprzita.top/27/nike-air-max-invigor-triple-black-air-max-invigor-mid-black-110-the-air-max-invigor-mid-takes-design ">nike air max invigor triple black air max invigor mid black 110 the air max invigor mid takes design</a>
[url=http://www.ginnyenstad.top/20/air-max-thea-dark-storm-sold-nike-air-max-thea-dark-storm]air max thea dark storm sold nike air max thea dark storm[/url]
elite pack superfly colorway
شنبه 12 آبان 1397 05:44 ب.ظ
<a href="http://www.msqlinalamlm.top/28/new-air-max-360-colors ">new air max 360 colors</a><a href="http://www.msqlinalamlm.top/29/nike-air-trainer-sc-retro-holiday-2009 ">nike air trainer sc retro holiday 2009</a><a href="http://www.msqlinalamlm.top/3/asics-gel-kayano-trainer-forest-camo ">asics gel kayano trainer forest camo</a><a href="http://www.msqlinalamlm.top/30/air-jordan-fusion-11-shoes ">air jordan fusion 11 shoes</a>
[url=http://www.valentineassemblyofgod.top/18/elite-pack-superfly-colorway]elite pack superfly colorway[/url]
mens nike free 3.0 v5 purple yellow
شنبه 12 آبان 1397 05:42 ب.ظ
<a href="http://www.chippewafallschiro.top/17/nike-sb-stefan-janoski-khaki-gum ">nike sb stefan janoski khaki gum</a><a href="http://www.chippewafallschiro.top/18/nike-lunartempo-runners-world ">nike lunartempo runners world</a><a href="http://www.chippewafallschiro.top/19/nike-roshe-run-kids-shoe-blue ">nike roshe run kids shoe blue</a><a href="http://www.chippewafallschiro.top/2/jordan-4-fear-pack-gs ">jordan 4 fear pack gs</a>
[url=http://www.bioniklaboratories.top/32/mens-nike-free-3.0-v5-purple-yellow]mens nike free 3.0 v5 purple yellow[/url]
nike free flyknit 4.0 grey green
شنبه 12 آبان 1397 05:42 ب.ظ
<a href="http://www.schoenheitsexpertin.top/31/nike-air-max-zero-pink-orange ">nike air max zero pink orange</a><a href="http://www.schoenheitsexpertin.top/32/womens-nike-free-6.0-purple-grey ">womens nike free 6.0 purple grey</a><a href="http://www.schoenheitsexpertin.top/33/nike-youth-manchester-city-away-jersey-17-18-true-berry-white ">nike youth manchester city away jersey 17 18 true berry white</a><a href="http://www.schoenheitsexpertin.top/34/nike-sb-stefan-janoski-max-womens-purple-yellow ">nike sb stefan janoski max womens purple yellow</a>
[url=http://www.cybernetconsultinginc.top/23/nike-free-flyknit-4.0-grey-green]nike free flyknit 4.0 grey green[/url]
nike free run 2 metallic silver
شنبه 12 آبان 1397 05:41 ب.ظ
<a href="http://www.acupofknow.top/13/nike-lebron-x-nsw-lifestyle-dark-loden-dark-loden-gum-dark-brown-urban-orange-release-date-info ">nike lebron x nsw lifestyle dark loden dark loden gum dark brown urban orange release date info</a><a href="http://www.acupofknow.top/14/nike-zoom-winflo-3-womens-white-purple ">nike zoom winflo 3 womens white purple</a><a href="http://www.acupofknow.top/15/bas-prix-nike-lebron-13-faible-mtallique-blanc-populaires-auprs-des-jeunes ">bas prix nike lebron 13 faible mtallique blanc populaires auprs des jeunes</a><a href="http://www.acupofknow.top/16/air-jordan-retro-4.5-orange-black ">air jordan retro 4.5 orange black</a>
[url=http://www.doyleconstructioninc.top/36/nike-free-run-2-metallic-silver]nike free run 2 metallic silver[/url]
pinterest w88
پنجشنبه 3 آبان 1397 06:23 ب.ظ
pinterestt w88
reddit w88
پنجشنبه 3 آبان 1397 06:21 ب.ظ
bong dao so cham com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo