تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:پنجشنبه 15 بهمن 1383-07:03 ق.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
ژ"
نظرات() 
Treatment Centers
چهارشنبه 27 شهریور 1398 06:17 ق.ظ
Hi, I must say that this is an excellent article.
I stumbled upon it ;) I will return yet again since I have bookmarked it.https://magnoliaranchrecovery.com/our-treatments/about-detox/
Drug & Alcohol rehab Center
یکشنبه 13 مرداد 1398 10:58 ب.ظ
This appreciable post and truly magnificent..
blake griffin presents the jordan super.fly 4 jacquard
پنجشنبه 16 خرداد 1398 07:38 ق.ظ
<a href="http://www.tricks4yourhealth.com/shoes39/nike-air-max-sequent-3 ">nike air max sequent 3</a><a href="http://www.tricks4yourhealth.com/shoes4/nike-air-max-1-donna-nere-air-max-1-ultra-moire-coppia-nike-air-max ">nike air max 1 donna nere air max 1 ultra moire coppia nike air max</a><a href="http://www.tricks4yourhealth.com/shoes40/dolce-scarpe-da-basket-air-jordan-10-x-retro-bianco-varsity-grigio-acciaio-luce-nera-rosso ">dolce scarpe da basket air jordan 10 x retro bianco varsity grigio acciaio luce nera rosso</a><a href="http://www.tricks4yourhealth.com/shoes5/adidas-bianco-classics-su-misura-scarpe-da-ginnastica-misura-10-regno-unito-devlin ">adidas bianco classics su misura scarpe da ginnastica misura 10 regno unito devlin</a>
blake griffin presents the jordan super.fly 4 jacquard http://www.healthiertravels.com/shoes6/blake-griffin-presents-the-jordan-super.fly-4-jacquard
adidas eqt adv racing athletic scarpe bianco ash blu nero scarpe donne adidas in
پنجشنبه 16 خرداد 1398 07:38 ق.ظ
<a href="http://www.lawnbowlsnamebadges.com/shoes13/high-fashion-2016-nike-mens-basketball-sneakers-lebron-13-fire-red-black ">high fashion 2016 nike mens basketball sneakers lebron 13 fire red black</a><a href="http://www.lawnbowlsnamebadges.com/shoes14/hot-nike-air-max-97-spring-summer-2018-white-snakeskin-summit-white-sail-921826-100 ">hot nike air max 97 spring summer 2018 white snakeskin summit white sail 921826 100</a><a href="http://www.lawnbowlsnamebadges.com/shoes15/adidas-originals-uomo-scarpe-sneakers-verde-petrolio-fibre-tessili-adidas-originals-eqt-support-adv-perfetto ">adidas originals uomo scarpe sneakers verde petrolio fibre tessili adidas originals eqt support adv perfetto</a><a href="http://www.lawnbowlsnamebadges.com/shoes16/scarpe-sportive-uomo-nike-air-max-90-essential-bianche-nere-brillante-rosse-attraenti-listing ">scarpe sportive uomo nike air max 90 essential bianche nere brillante rosse attraenti listing</a>
adidas eqt adv racing athletic scarpe bianco ash blu nero scarpe donne adidas in http://www.fountainofyouthsource.com/shoes17/adidas-eqt-adv-racing-athletic-scarpe-bianco-ash-blu-nero-scarpe-donne-adidas-in
scarpe pharrell williams x adidas nmd attrezzature per la raccolta razza umana giallo nero bianco calzature
پنجشنبه 16 خرداد 1398 07:37 ق.ظ
<a href="http://www.allenmiche.com/shoes1/nike-air-air-air-max-90-id-oro-blu-navy-grigio-bianco-931902-994-sz-12 ">nike air air air max 90 id oro blu navy grigio bianco 931902 994 sz 12</a><a href="http://www.allenmiche.com/shoes10/economici-stagione-nike-sportive-uomo-air-nuova-scarpe-1-low-force ">economici stagione nike sportive uomo air nuova scarpe 1 low force</a><a href="http://www.allenmiche.com/shoes11/appealing-nike-lebron-x-dolphins-sz-13-for-men ">appealing nike lebron x dolphins sz 13 for men</a><a href="http://www.allenmiche.com/shoes12/nike-wmns-air-max-thea-olive-summit-white-fw16 ">nike wmns air max thea olive summit white fw16</a>
scarpe pharrell williams x adidas nmd attrezzature per la raccolta razza umana giallo nero bianco calzature http://www.free-your-mix.com/shoes22/scarpe-pharrell-williams-x-adidas-nmd-attrezzature-per-la-raccolta-razza-umana-giallo-nero-bianco-calzature
sconti 2017 nike air max sport 98 uomo scarpe dark blue red italia shopping online
پنجشنبه 16 خرداد 1398 07:37 ق.ظ
<a href="http://www.allenmiche.com/shoes13/stylish-nike-men-nike-sneakers-buy-online-white-pure-platinum-nike-air-huarache ">stylish nike men nike sneakers buy online white pure platinum nike air huarache</a><a href="http://www.allenmiche.com/shoes14/adattabile-nike-2015-donna-blu-grigio-hyperdunk-nike-hyperdunk-uomo-2015-royal-il-di-fabbrica ">adattabile nike 2015 donna blu grigio hyperdunk nike hyperdunk uomo 2015 royal il di fabbrica</a><a href="http://www.allenmiche.com/shoes15/acquistare-adidas-consortium-eqt-lacing-adv-w-se-overkill-fruition-adidas-consortium-edizione ">acquistare adidas consortium eqt lacing adv w se overkill fruition adidas consortium edizione</a><a href="http://www.allenmiche.com/shoes16/buon-prezzo-uomo-f50-adizero-rosse-bianche-argento-scarpe-hockey-su-prato-adidas-trx-tf-messi ">buon prezzo uomo f50 adizero rosse bianche argento scarpe hockey su prato adidas trx tf messi</a>
sconti 2017 nike air max sport 98 uomo scarpe dark blue red italia shopping online http://www.biochemnewsletter.com/shoes26/sconti-2017-nike-air-max-sport-98-uomo-scarpe-dark-blue-red-italia-shopping-online
adidas campus 2012 basketball
پنجشنبه 16 خرداد 1398 07:37 ق.ظ
<a href="http://www.voyages-redbus.com/shoes1/scarpe-sportive-uomo-nike-air-max-90-essential-gym-rosse-silver-prevalenti-will ">scarpe sportive uomo nike air max 90 essential gym rosse silver prevalenti will</a><a href="http://www.voyages-redbus.com/shoes10/miglior-negozio-rosse-grigio-donne-nere-bianche-originals-zx-700-trainers-adidas-scarpe-blu ">miglior negozio rosse grigio donne nere bianche originals zx 700 trainers adidas scarpe blu</a><a href="http://www.voyages-redbus.com/shoes11/air-jordan-1-retro-high-og-shattered-backboard-new-images-release-date ">air jordan 1 retro high og shattered backboard new images release date</a><a href="http://www.voyages-redbus.com/shoes12/vendita-adidas-stan-smith-bb0208-cblack-cblack-goldmt ">vendita adidas stan smith bb0208 cblack cblack goldmt</a>
adidas campus 2012 basketball http://www.cambset.com/shoes4/adidas-campus-2012-basketball
adidas adidas tubular x scarpe sportive uomo nere verdi s31988 nero
پنجشنبه 16 خرداد 1398 07:36 ق.ظ
<a href="http://www.cambset.com/shoes28/adidas-superstar-ii-economici-scarpe-donna-bianco-giallo-oro-internazionale-marca-scelta-migliore-pe ">adidas superstar ii economici scarpe donna bianco giallo oro internazionale marca scelta migliore pe</a><a href="http://www.cambset.com/shoes29/nike-bambini-nike-free-caterpillar ">nike bambini nike free caterpillar</a><a href="http://www.cambset.com/shoes3/reale-uomo-nikelab-air-force-1-mid-nike-scarpe-della-nike-nero-scarpa-wrg-acquista-online ">reale uomo nikelab air force 1 mid nike scarpe della nike nero scarpa wrg acquista online</a><a href="http://www.cambset.com/shoes30/comprare-nike-air-max-90-vt-qs-donna-rosa-bianca-scarpe-da-corsa ">comprare nike air max 90 vt qs donna rosa bianca scarpe da corsa</a>
adidas adidas tubular x scarpe sportive uomo nere verdi s31988 nero http://www.fulllifemadesimple.com/shoes23/adidas-adidas-tubular-x-scarpe-sportive-uomo-nere-verdi-s31988-nero
2015 air max griffey jr
شنبه 4 خرداد 1398 01:55 ب.ظ
<a href="http://www.nrcsonline.net/MNS_36/womens-nemanja-bjelica-8-philadelphia-76ers-royal-jersey ">womens nemanja bjelica 8 philadelphia 76ers royal jersey</a><a href="http://www.nrcsonline.net/MNS_37/youth-ethan-hamilton-48-manchester-united-jersey ">youth ethan hamilton 48 manchester united jersey</a><a href="http://www.nrcsonline.net/MNS_38/mens-lance-thomas-42-new-york-knicks-orange-jersey ">mens lance thomas 42 new york knicks orange jersey</a><a href="http://www.nrcsonline.net/MNS_39/mens-kansas-city-royals-salvador-perez-majestic-light-blue-50th-season-patch-on-field-flex-base-player-jersey ">mens kansas city royals salvador perez majestic light blue 50th season patch on field flex base player jersey</a>
2015 air max griffey jr http://www.baltimoretemple.net/Shoes_13/2015-air-max-griffey-jr
nike release dates 2017
شنبه 4 خرداد 1398 01:55 ب.ظ
<a href="http://www.cartamaps.net/MNS_36/womens-davide-di-gennaro-88-lazio-jersey ">womens davide di gennaro 88 lazio jersey</a><a href="http://www.cartamaps.net/MNS_37/mens-los-angeles-angels-shohei-ohtani-majestic-gray-cool-base-player-jersey ">mens los angeles angels shohei ohtani majestic gray cool base player jersey</a><a href="http://www.cartamaps.net/MNS_38/mens-alex-gordon-4-kansas-city-royals-player-jersey ">mens alex gordon 4 kansas city royals player jersey</a><a href="http://www.cartamaps.net/MNS_39/mens-freddy-galvis-13-san-diego-padres-custom-jersey ">mens freddy galvis 13 san diego padres custom jersey</a>
nike release dates 2017 http://www.logicallongevity.net/Shoes_1/nike-release-dates-2017
nike n7 collection
شنبه 4 خرداد 1398 01:53 ب.ظ
<a href="http://www.claudioazzolini.net/NFL_28/baby-teamcolor-deshone-kizer-9-green-bay-packers-jersey ">baby teamcolor deshone kizer 9 green bay packers jersey</a><a href="http://www.claudioazzolini.net/NFL_29/womens-legend-donatello-brown-44-green-bay-packers-jersey ">womens legend donatello brown 44 green bay packers jersey</a><a href="http://www.claudioazzolini.net/NFL_30/big-and-tall-teamcolor-jaeden-graham-88-atlanta-falcons-jersey ">big and tall teamcolor jaeden graham 88 atlanta falcons jersey</a><a href="http://www.claudioazzolini.net/NHL_21/womens-aleksi-saarela-15-carolina-hurricanes-breakaway-away-jersey ">womens aleksi saarela 15 carolina hurricanes breakaway away jersey</a>
nike n7 collection http://www.timrickaby.net/Shoes_7/nike-n7-collection
grade school jordan retro 12
پنجشنبه 2 خرداد 1398 02:39 ق.ظ
<a href="http://www.grandezzakonsult.net/Shoes_17/air-max-lebron-vii-akron-exclusive-at-house-of-hoops-on-2-27 ">air max lebron vii akron exclusive at house of hoops on 2 27</a><a href="http://www.grandezzakonsult.net/Shoes_18/nike-lebron-soldier-9-yellow-blue ">nike lebron soldier 9 yellow blue</a><a href="http://www.grandezzakonsult.net/Shoes_19/nike-blazer-low-top-womens ">nike blazer low top womens</a><a href="http://www.grandezzakonsult.net/Shoes_2/nike-new-air-max-haystack-vt-90 ">nike new air max haystack vt 90</a>
grade school jordan retro 12 http://www.sirrichardfrancisburton.net/Shoes_4/grade-school-jordan-retro-12
toddler los angeles angels shohei ohtani majestic white home official cool base player jersey
پنجشنبه 2 خرداد 1398 02:39 ق.ظ
<a href="http://www.fashionedits.net/NHL_22/womens-zach-trotman-5-pittsburgh-penguins-authentic-custom-jersey ">womens zach trotman 5 pittsburgh penguins authentic custom jersey</a><a href="http://www.fashionedits.net/NHL_23/mens-marko-dano-56-winnipeg-jets-premier-jersey ">mens marko dano 56 winnipeg jets premier jersey</a><a href="http://www.fashionedits.net/NHL_24/mens-ryan-reaves-75-vegas-golden-knights-authentic-home-jersey ">mens ryan reaves 75 vegas golden knights authentic home jersey</a><a href="http://www.fashionedits.net/NHL_25/mens-nate-schmidt-88-vegas-golden-knights-breakaway-player-jersey ">mens nate schmidt 88 vegas golden knights breakaway player jersey</a>
toddler los angeles angels shohei ohtani majestic white home official cool base player jersey http://www.trappist-1.net/MNS_38/toddler-los-angeles-angels-shohei-ohtani-majestic-white-home-official-cool-base-player-jersey
nike air force 1 low white gum
پنجشنبه 2 خرداد 1398 02:38 ق.ظ
<a href="http://www.behindtheblueline.net/Shoes_17/nike-mercurial-manga-naruto-onepiece ">nike mercurial manga naruto onepiece</a><a href="http://www.behindtheblueline.net/Shoes_18/air-jordan-future-gs-liquid-lime-something-for-the-ladies-and-kids ">air jordan future gs liquid lime something for the ladies and kids</a><a href="http://www.behindtheblueline.net/Shoes_19/real-jordan-heels-for-women ">real jordan heels for women</a><a href="http://www.behindtheblueline.net/Shoes_2/nike-air-presto-ultra-flyknit-crimson-black-style-pinterest-air-presto ">nike air presto ultra flyknit crimson black style pinterest air presto</a>
nike air force 1 low white gum http://www.casa-daros.net/Shoes_13/nike-air-force-1-low-white-gum
big and tall teamcolor kendell beckwith 51 tampa bay buccaneers jersey
پنجشنبه 2 خرداد 1398 02:38 ق.ظ
<a href="http://www.churchonpurpose.net/Shoes_13/nike-air-max-90-womens-red-black ">nike air max 90 womens red black</a><a href="http://www.churchonpurpose.net/Shoes_14/the-british-millerain-co-x-converse-jack-purcell ">the british millerain co x converse jack purcell</a><a href="http://www.churchonpurpose.net/Shoes_15/new-nike-lunar-control-ii-sl-golf-shoes-mcilroy-628574-003-mens-9-m-rrp-200 ">new nike lunar control ii sl golf shoes mcilroy 628574 003 mens 9 m rrp 200</a><a href="http://www.churchonpurpose.net/Shoes_16/gray-pink-and-white-jordans-2013 ">gray pink and white jordans 2013</a>
big and tall teamcolor kendell beckwith 51 tampa bay buccaneers jersey http://www.epicreel.net/NFL_28/big-and-tall-teamcolor-kendell-beckwith-51-tampa-bay-buccaneers-jersey
womens daniel smith 67 gardner webb bulldogs jersey
پنجشنبه 2 خرداد 1398 02:38 ق.ظ
<a href="http://www.centroquiropractico.net/NCAAF_34/womens-bryce-perry-martin-40-davidson-wildcats-jersey ">womens bryce perry martin 40 davidson wildcats jersey</a><a href="http://www.centroquiropractico.net/NCAAF_35/womens-charles-mack-86-dartmouth-big-green-jersey ">womens charles mack 86 dartmouth big green jersey</a><a href="http://www.centroquiropractico.net/NFL_26/kids-limited-daryl-williams-60-carolina-panthers-jersey ">kids limited daryl williams 60 carolina panthers jersey</a><a href="http://www.centroquiropractico.net/NFL_27/kids-elite-avonte-maddox-14-philadelphia-eagles-jersey ">kids elite avonte maddox 14 philadelphia eagles jersey</a>
womens daniel smith 67 gardner webb bulldogs jersey http://www.santaangeladafoligno.net/NCAAF_32/womens-daniel-smith-67-gardner-webb-bulldogs-jersey
womens kevin shattenkirk 22 new york rangers replica home jersey
پنجشنبه 2 خرداد 1398 02:38 ق.ظ
<a href="http://www.loudcloudevents.net/Shoes_17/nike-air-max-97-undefeated-black-green-red-aj1986-001 ">nike air max 97 undefeated black green red aj1986 001</a><a href="http://www.loudcloudevents.net/Shoes_18/nike-lebron-15-bred ">nike lebron 15 bred</a><a href="http://www.loudcloudevents.net/Shoes_19/official-sales-nike-cortez-mens-popular-shoes-roberttrinick-uk-68744402 ">official sales nike cortez mens popular shoes roberttrinick uk 68744402</a><a href="http://www.loudcloudevents.net/Shoes_2/air-jordan-retro-10-womens-purple-silver ">air jordan retro 10 womens purple silver</a>
womens kevin shattenkirk 22 new york rangers replica home jersey http://www.philmanleycpa.net/NHL_24/womens-kevin-shattenkirk-22-new-york-rangers-replica-home-jersey
jordans v fire red size 4
پنجشنبه 2 خرداد 1398 02:37 ق.ظ
<a href="http://www.epicreel.net/NCAAF_34/womens-andy-godwin-65-furman-paladins-jersey ">womens andy godwin 65 furman paladins jersey</a><a href="http://www.epicreel.net/NCAAF_35/womens-hunter-varga-53-western-illinois-leathernecks-jersey ">womens hunter varga 53 western illinois leathernecks jersey</a><a href="http://www.epicreel.net/NFL_26/big-and-tall-proline-jordan-matthews-80-new-england-patriots-jersey ">big and tall proline jordan matthews 80 new england patriots jersey</a><a href="http://www.epicreel.net/NFL_27/kids-game-brandon-greene-60-chicago-bears-jersey ">kids game brandon greene 60 chicago bears jersey</a>
jordans v fire red size 4 http://www.mtolivetbaptist.net/Shoes_15/jordans-v-fire-red-size-4
https://pkfslovo.ru/lizing/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 09:06 ق.ظ
ブランドスーパーコピー優良店スーパーコピーN級品ブランドコピー代引きスーパーコピーブランド
http://www.sheetplantassociation.com/simpleads/redirect/121
سه شنبه 27 فروردین 1398 01:24 ق.ظ
ヤフー Google最大級のトップブランドコピー財布 、バッグ、腕時計、アクセサリー、iPhoneケース スーパーコピーブランド通販サイトはいここに。
http://www.sheetplantassociation.com/simpleads/redirect/121 http://www.sheetplantassociation.com/simpleads/redirect/121
http://www.evreux-nature-environnement.org/v2/node/384
سه شنبه 27 فروردین 1398 01:24 ق.ظ
ブランドコピー財布、ブランドコピーバッグ、超スーパーコピー時計N級品メーカー直販、2年品質保証
http://www.evreux-nature-environnement.org/v2/node/384 http://www.evreux-nature-environnement.org/v2/node/384
happyluke
یکشنبه 12 اسفند 1397 01:49 ب.ظ
nha cai uy tin happyluke
k8
یکشنبه 12 اسفند 1397 01:48 ب.ظ
nha cai uy tin k8viet
w88th
یکشنبه 12 اسفند 1397 01:48 ب.ظ
nha cai uy tin w88thclub
fb88vn
شنبه 11 اسفند 1397 01:31 ب.ظ
nha cai uy tin fb88vnasia
casino888vn
شنبه 11 اسفند 1397 01:30 ب.ظ
nha cai uy tin tin
shoe cleaning products
سه شنبه 16 بهمن 1397 11:49 ق.ظ
<a href="http://www.ronaxecpa.top/4/nike-air-max-wavy-sport-red-white-black ">nike air max wavy sport red white black</a><a href="http://www.ronaxecpa.top/40/nike-fly-steppers-red ">nike fly steppers red</a><a href="http://www.ronaxecpa.top/5/under-armour-hoodies-for-men ">under armour hoodies for men</a><a href="http://www.ronaxecpa.top/6/jordan-5-low-dunk-from-above ">jordan 5 low dunk from above</a>
shoe cleaning products http://www.cambridgerx.net/23/shoe-cleaning-products
mens nike roshe yeezy boost orange grey
سه شنبه 16 بهمن 1397 11:48 ق.ظ
<a href="http://www.barbaraconstantin.net/20/mens-air-max-1-hyperfuse ">mens air max 1 hyperfuse</a><a href="http://www.barbaraconstantin.net/21/white-nike-air-max-gold-tick-nike-air-max-90-white-gold ">white nike air max gold tick nike air max 90 white gold</a><a href="http://www.barbaraconstantin.net/22/dengan-teknologi-yang-di-miliki-dan-kualitas-yang-pastinya-jaminan-original-nike-harga-yang-di-nike ">dengan teknologi yang di miliki dan kualitas yang pastinya jaminan original nike harga yang di nike</a><a href="http://www.barbaraconstantin.net/23/sneakers-release-october-20-22-2016 ">sneakers release october 20 22 2016</a>
mens nike roshe yeezy boost orange grey http://www.702fashion.top/28/mens-nike-roshe-yeezy-boost-orange-grey
air jordan noir michel
سه شنبه 16 بهمن 1397 11:48 ق.ظ
<a href="http://www.montessorinow.net/18/nike-lunar-air-force-1-london-the-london-lunar-force-1-will-release-on-march-30-at-select-retailers-and-is-available-for-pre-order ">nike lunar air force 1 london the london lunar force 1 will release on march 30 at select retailers and is available for pre order</a><a href="http://www.montessorinow.net/19/nice-jordan-shoes-for-boys ">nice jordan shoes for boys</a><a href="http://www.montessorinow.net/2/nike-darwin-yellow-pink ">nike darwin yellow pink</a><a href="http://www.montessorinow.net/20/air-max-95-flywire-blue-nike-air-max-95 ">air max 95 flywire blue nike air max 95</a>
air jordan noir michel http://www.basecom-id.top/39/air-jordan-noir-michel
nike air max 2016 white mens nike air max 2016 white ice
سه شنبه 16 بهمن 1397 11:48 ق.ظ
<a href="http://www.langdondowncentre.net/14/nike-dunk-sky-hi-doernbecher-wedge ">nike dunk sky hi doernbecher wedge</a><a href="http://www.langdondowncentre.net/15/adidas-crazy-97-south-beach ">adidas crazy 97 south beach</a><a href="http://www.langdondowncentre.net/16/nike-lebron-13-red ">nike lebron 13 red</a><a href="http://www.langdondowncentre.net/17/nike-kyrie-3-pe-black-yellow-purple-red ">nike kyrie 3 pe black yellow purple red</a>
nike air max 2016 white mens nike air max 2016 white ice http://www.febcompanies.com/21/nike-air-max-2016-white-mens-nike-air-max-2016-white-ice
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo