تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - سازمان ملل نیاز به اصلاحات كلی دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم 5 كشور یعنی دیكتاتور ی

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

سازمان ملل نیاز به اصلاحات كلی دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم 5 كشور یعنی دیكتاتور ی

تاریخ:شنبه 12 خرداد 1397-10:32 ب.ظ

سازمان ملل  اصلاحات كلی نیاز  دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم  5 كشور  یعنی دیكتاتور ی
 
واقعا جای سوال است..در سازمان مللی كه تمام ملل د آن عضو هستند  همانند مجلس شورای ملی شاهنشاهی است كه مردم انتخاب می كنند  و شورای امنیت همانند مجلس سنا كه از 60 نفر  آن30  توسط مردم و 30 نفر توسط توسط شاه دیكتاتور...حتی انتخاب دبیركل  بدون توافق شورای امینت سازمان ملل غیر ممكن است و در منشور سازمان ملل شورای امنیت بعنوان دایه یا قیم جهان كا ر می كند...دبیركل بجای شاه است كه بدون شورای امنیت هیچ قدرتی ندارد ..بنظر من ساختار قانون اساسی مشروطه همانوریكه ازانگلیس و فرانسه گرفته شده است ..منشور سازمان ملل و ساختار شورای امنیت سازمان ملل از قوانین مشروطه انگلیس و بعضی قوانین ناقض فرانسه گرفتهش ده است. در تاسیس سازمان ملل كه اكثر كشورها شاهان و دیكتاتورهای بی مغز و بدون فكر و خون ریز داشتند و از سیاسیت سر نمی آوردند یا خیلی از كشورها تحت استعمار بیشتر انگلیس و بقیه فرانسه و آمریكا ،شوروی و چین قرار داشتند   سازمان ملل دست این چند كشور بود و امپرطوری عثمانی شكست خورده بود و ایران در اشغال انگلیس و روسیه بود دولت مستقل نداشت و اكثریت كشورهای اسلامی تحت اشغال غربی ها بودند ..منشور سازمان ملل و شورای امنیت بنفع  5 كشور نوشته شد.. بقیه كشك بودند...
اگر قرار بر جمعیت  بو د باید یك عضو شورای امنیت  هم از مسلمان بودند یا اگر به جمعیت مذهب بود ...مسیحان جهان یك هفتم جهان را تشكیل می دهند و مسلمانان هم یك هفتم جهان .. باید مسیحان یك رای داشتند نه 4 عضو آن عضو دایم سازمان ملل باشند ...یهودیان كه تكلیفشان محشص است اروپاییان و آمریكا  و روسیه همیشه از حق آنها بعنوان حق وتو استفاده كردند و اگر استفاده به حق وتو كشورها نگاه كنید بیشتر حق وتو اعضای دایم  شورای امنیت سازمان بنفع اسراییل استفاده شده است...
باید منشور حقوق بشر و كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تا حذف عضویت دایم و حق وتو 5 كشور اصلی  به حالت تعلیق در آید..چون منشو حقوق بشر سازمان ملل با ساختار غیر دموكراتیك و رای گیریی سازمان ملل جور نمی آید .. سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل دارد با دیكتاتوری و مصونیت 5 كشور اداره می شود این سازمان ملل به نفع 5 دیكتاتور است و منشور های سازمان ملل با بودن این 5 كشور قابل توجیه نیست ...
برای من همیشه جای سوال است بعنوان فعال  و كارشناس حقوق بشر جهانی این است چرا كشورهای سازمان ملل به این امر مهم اعتراض نمی كنند آخر چطور كشورهای فرانسه و آمریكا و انگلیس شعار و پرچم دار حقوق بشر و دموكراسی هستند ..خودشان باعث دیكاتوری در سازمان ملل و شورای امنیت هستند و عضویت دایم  و حق وتو خود دیكتاتوری مطلق پنج كشور در جهان است ( چون چین  و روسیه  كشور دموكراتیك نیستد از آنها انتظاری نمی رود لا اقل شعار حقوق بشر نمی دهند)

مثال ساده در مسئله به رسمیت شناختن  و عض.یت فلسطین در سازمان ملل با تهدید وتو غرب بخصوص آمریكا تاكنون مسكوت مانده است و تمام جنگ های خاور میانه  فلسطین  و ... است چون اگرفلسطین یك عضو سازمان ملل شود و دو كشور اسراییل و فلسطین تقسیم شود و بیت المقدس طبق خواست فلسطینان و یهودیان اشغالگر به دو بخش  پایتخت فلسطین و اسراییل تبدیل شود این دو كشور تاسیس مشكل خاور میانه حل می شود چون این بحث مقاله مجزا است این بحث را اینجا قطع می كنم...
 یا داعش كه بوجود آمد همین یزر سر این حق وتو غرب و روسیه است .. اگر نبود این حق وتو سازمان ملل در خصوص سوریه عمل می كرد الان جنگی در سوریه نبود و داعش  5 هزار كلیومتر خاك عراق و سوریه را اشغال رنمی كرد و  دولت اسلامی تشكیل نمی داد و اینقدر انسان كشته نمی شد ...
اگر ریشه نگاه كنیم ..اگر شوروی حق وتو نداشت وقتی افغانستان را اشغال می كرد شورای امنیت مستقل و با رای سازمان ملل بود قطعنامه علیه اشغال افغانستان در شورای امنیت صادر می كردندو غرب و كشورهای اسلامی دیگرنیاز نبود
القاعده و چریك ها و مجاهدین را تاسیس و تجهیز كنند و الان هم شاید بن لادن  شاهزاده سعودی زنده بود در گوشه ای  عربستان عشق و حالش را می كرد وچیزی بنام القاعده و تندروی اسلامی تاسیس  نمی شد  و اگر  القاعده نبود  دیگر خبری  از داعش و النصره و.. نبود همه زیر سر  شورای امنیت و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور است....
آیا برای شما سوال شده است چرا مقر سازمان ملل اصلی در آمریكا بقیه در اروپایی غربی است مگر  كشورهای آسیایی و افریقایی انسان نیستند مگر حق عضویت نمی دهند ..می دانید با استقرار سازمان ملل در آمریكا  این كشور مشروعیت جهانی پیدا می كند و ارزش پولش بالاست و میلیونها شغل از جانب  این مقر سازمان ملل برای آمریكا خرج می وشد و مثال ساده فقط نزدیك 170 كشور عضو و.. اینها ساختمان و نگهبان و نظا فچی و غذا و... می خواهند همه از آمریكا تامین می شود....مثال وقتی سران كشورها به آمریكا می رود اولا : آمریكا مشروعیت پیدا می كندو ارزش زمین و پول و.. بالا می رود و میلیارد ها دلار  از بابت ورود سران به خزانه آمریكا واریز می شود و مغازها و كارخانه ها و شركت های مكنیتی و پلیس و.. آمریكادر چند روز بودن سرران در آمریكا میلیارد میلیاردها دلار سود می كنند كه غیر قابل شمارش است ..
مثال مقر حقوق بشر سازمان ملل در ایروپا از بودن این مقر ها می دانید چقدر افراد آن كشورها مشغول و چند ین هزار شغل ایجاد می شود... چرا یك مقر هم در افریقا و اسیا تاسیس نمی شود ..
چرا مقر سازمان ملل را به اسیا نمی اورندمثال بیت المقدس ..طبق منشور سازمان ملل در سال 1948 كه كشور اسراییل  و فلسطین تاسیس شد ..بیت المقدس طبق تصویب  خود سازمان ملل یك شهر بین المللی است كه تاكنون توسط اسراییل اشاغل شده است  بنظر من  مقر اصلی سازمان ملل را از نیورك به بیت المقدس بیاوردند دیگر اختلافات فلسطین و اسراییل( اشغالی ) حل می شود...و بیت دالمقدس طبق مصوبه سازمان ملل 1948 یك شهر بین المللی باید توس ط سازمان ملل اداره شود...وقتی منشور سازمان ملل و شورای امنیت و منشور حقوق بشر را می خوانیم خیل اصلاحات می خواهد

باید حق عضویت 5 كشور و حق وتو این پنچ كشور  در شورای امنیت حذف و اعضای شورای امنیت موقتی با رای اعضای سازمان ملل باشد..

سازمان ملل ذر سال 1945 تاسیس شده با عضویت حدود 50 كشور جهان كه پنچاه كشور بیشتر آین 50 كشور در استعمار پنج كشور روسیه و فرانسه و آمریكا و چین ر، بریتانا  بودند...هماكون اكثریت كشورها از استعمار خارج شدند  و هماكنون حدود 170 كشور وجود دارد باید اصلاحات در منشور سازمان ملل و حقوق بشر و شورای امنیت انجام شود و مهم تر از همه  عضویت دایم و حق وتو پنچ كشور باید حذف شود این یعنی دیكتاتوری كامل 5 كشور در سازمان ملل و سازمان ملل مشروعیت قانونی نداردبا بودن حق عضویت دایم و حق وتو 5 كشور ومنشور ناقض و قدیمی... قوانین سازمان ملل باید بن روز رسانی و اصلاحات شود...

از سال 1945 تاکنون که سازمان ملل متحد تاسیس شده است،  روسیه(اتحاد شوروی ) 121 بار، آمریکا 79 بار، بریتانیا 32 بار، فرانسه 18 بار و چین 5 بار از حق وتوی خود در شورای امنیت این سازمان استفاده کرده اند.

"وتو" در ادبیات لاتین به معنای "ممنوع می کنم" است.  این کلمه برای لغو یکطرفه یک قانون به کار می رود و به این ترتیب وتو قدرت نامحدودی است که می تواند سبب جلوگیری از (نه تصویب) تغییرات خاص شود. در منشور سازمان ملل متحد هرگز کلمه ای به نام "وتو" قید نشده است. در حقیقت جهت تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت و اجرای آن، باید 9 رای از 15 رای اعضای شورا، شامل 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم، موافق باشد. اما در منشور سازمان ملل متحد این عبارت صریحا ذکر شده است که " آرای همه اعضای دائم شورای امنیت باید موافق قطعنامه مطروحه باشند." این بدان معناست که در صورت مخالفت یکی از اعضای دائم با یک قطعنامه و صدور رای مخالف علیه آن، قطعنامه مذکور به اصطلاح "وتو" شده است.

حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت هموراه مورد انتقادات فراوانی بوده است. در واقع اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکا با استفاده گسترده از حق وتو، نظام وتو را تا حدود زیادی بی اعتبار کرده اند. در حال حاضر، بسیاری از پیش نویس های قطعنامه ها به دلیل تهدید به استفاده از حق وتو توسط یکی از اعضای دائم، حتی به شورای امنیت ارائه نمی شوند. برای مثال در جنگ عراق (مارس 2003)، فرانسه و روسیه اعلام کردند که از هیچ قطعنامه ای مبنی بر جنگ علیه عراق حمایت نمی کنند. در نتیجه ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا پیش نویس خود را از دستور کار شورای امنیت خارج کرده و بدون بهره مندی از حمایت سازمان ملل وارد جنگ با عراق شدند. در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی استفاده از حق وتو را تقریبا حق طبیعی و منطقی خود می دانست. در سال های اخیر نیز آمریکا به منظور حفاظت از دولت اسرائیل در مقابل انتقادها یا تلاش های بین المللی برای مهار تحرکات نظامی آن، مکررا از حق وتو استفاده کرده است.

وتو و انتقادات وارده:
منتقدان نظام وتو اشاره می کنند که برخی از قطعنامه هایی که تصویب می شود در عمل اجرا نمی شود. انتقاد عمده دیگر از نظام وتو این است که پنج عضو دائم، یعنی فاتحان جنگ جهانی دوم، دارای هیچ وجه اشتراک ژئوپولیتیکی در جهان امروز نیستند. این در حالی است که اگر حق وتو منسوخ شود، اکثریت آرا در شورای امنیت همسان خواهد شد و لذا شاهد تصویب قطعنامه های بیشتری خواهیم بود، موقعیت های بیشتری به عنوان عوامل تهدید علیه امنیت جهانی قلمداد خواهند شد، کشورهای بیشتری مواخذه می شوند و تحریم های بیشتری تصویب می شود.البته این نیازمند آن است که نظام اصلاح شده ای در شورای امنیت شکل گیرد که از توان اجرایی لازم و منابع مالی کافی جهت تحقق اهداف فوق برخوردار باشد، چرا که در حال حاضر اعضای دائمی شورای امنیت نزدیک به نیمی از بودجه کلی سازمان ملل را تامین می کنند.

تاکنون هیچ یک از پنج عضو دائمی شورای امنیت به تمایل خود برای واگذار کردن حق وتو اشاره ای نکرده است. با توجه به منشور سازمان ملل هر گونه تغییر در منشور سازمان ملل متحد باید از سوی هر پنج عضو این شورا تصویب شود.

روسیه:
کاربرد حق وتو از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق در نخستین سال های تاسیس سازمان ملل چنان عادی بود که آندره گرومیکو، وزیر امور خارجه این کشور طی سال های 1957 تا 1985، به "آقای نه" مشهور شده بود. طی 10 سال نخست آغاز به کار سازمان ملل، اتحاد جماهیر شوروی 79 بار از حق وتوی خویش استفاده کرد. در همین مدت چین تنها یک بار و فرانسه فقط دو بار از حق وتو استفاده کردند و سایر کشورها هرگز از آن استفاده نکردند.با این حال با گذشت زمان به تدریج از استفاده شوروی سابق از حق وتو کاسته شد. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، روسیه تاکنون تنها دو بار از حق وتو استفاده کرده است: یک بار برای ممانعت از تصویب قطعنامه ای در انتقاد از نیروهای صرب بوسنی برای اقدام آنها در جلوگیری از دسترسی آژانس پناهندگان سازمان ملل به بیهاج در بوسنی و یک بار دیگر برای رد قطعنامه ای که قرار بود به منظور استفاده از منابع عملیاتی سازمان ملل در قبرس تصویب شود.

ایالات متحده:
8 وتو از 10 وتوی اخیر اعمال شده در شورای امنیت سازمان ملل توسط ایالات متحده بوده است که در این میان 7 مورد آن به نحوی مربوط به پیش نویس قطعنامه هایی در انتقاد از دولت اسرائیل بوده است.
آخرین مورد اعمال وتو از سوی آمریکا در اکتبر سال 2004 بود که این کشور پیش نویس قطعنامه ای در مورد درخواست توقف حملات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه و خروج نیروهای اسرائیلی از این منطقه را وتو کرد. آمریکا در مجموع تاکنون پیش نویس 39 قطعنامه درباره اسرائیل را وتو کرده است. واشنگتن برای نخستین بار در ماه مارس سال 1970 از حق وتوی خویش استفاده کرد. آمریکا در آن سال همراه با بریتانیا پیش نویس قطعنامه ای درباره سرزمینی که قرار بود بعدا به زیمباوه بدل شود را وتو کرد. آمریکا همچنین تاکنون 10 قطعنامه در انتقاد از آفریقای جنوبی، 8 قطعنامه در انتقاد از نامبیا، 7 قطعنامه علیه نیکاراگوئه و 5 قطعنامه بر علیه ویتنام را وتو کرده است. آمریکا در 57 نوبت به تنهایی قطعنامه های مختلف را وتو کرده است.

بریتانیا:
بریتانیا تاکنون 32 بار از حق وتوی خود استفاده کرده است که در 23 مورد، آمریکا و در 14 مورد فرانسه نیز قطعنامه های مربوطه را وتو کرده اند. بریتانیا آخرین بار در سال 1989 از حق وتو استفاده کرد. در آن زمان آمریکا، فرانسه و بریتانیا به اتفاق قطعنامه ای برای محکوم کردن دخالت نظامی آمریکا در پاناما را وتو کردند. بریتانیا در 7 مورد تنها اعمال کننده حق وتو بوده است که در هر هفت مورد، قطعنامه ها به کشور رودزیا که بعدها زیمباوه نام گرفت، مربوط می شد. بریتانیا آخرین بار در سال 1972 به طور انفرادی از حق وتو استفاده کرد.

فرانسه:
فرانسه تاکنون 18 بار از حق وتو استفاده کرده است که 13 مورد آنها به اتفاق آمریکا و بریتانیا انجام شد. فرانسه دو قطعنامه را به اتفاق بریتانیا وتو کرده است که هر دو به بحران سوئز در سال 1956 مربوط می شود. فرانسه تاکنون تنها دو بار به طور انفرادی قطعنامه های شورای امنیت را وتو کرده است: یکی در سال 1976 در مورد اختلاف فرانسه و جزایر کومور (مجموعه جزایری در آفریقا) و دیگری در مورد اندونزی در سال 1947. فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سابق یک بار در سال 1946 مشترکا قطعنامه ای را در مورد جنگ داخلی اسپانیا وتو کردند.

چین:
در فاصله سال های 1946 و 1971، کرسی چین توسط جمهوری چین (تایوان) اشغال شده بود که تنها یک بار از حق وتو برای مسدود کردن تقاضای عضویت مغولستان در سازمان ملل استفاده کرد. چین در سال 1972 دو قطعنامه را وتو کرد: یکی برای رد درخواست عضویت بنگلادش و دیگری به اتفاق روسیه در مورد وضعیت خاور میانه. چین یک بار نیز در سال 1999 قطعنامه ای را برای تمدید اختیارات نیروهای بازدارنده سازمان ملل در مقدونیه وتو کرد و یک بار دیگر در سال 1997 مانع از تصویب قطعنامه ای شد که هدف از آن اعزام 155 ناظر سازمان ملل به گواتمالا برای تایید اجرای آتش بس در آن کشور بود.

 با این وصف از حقو قدانها جهان و روسای جمهور ها ( از شاهان انتظار نمی رود ) انتظار داریم هر چه زودتر منشور سازمان ملل و شورای امنیت را اصلاح كنند و حق عضویت دایم و حق وتو 5 كشور دیكتاتور و برهم زننده نظم جهان را حذف كنند آنهم با رای مجمع عمومی ..دیگر نمی شود پنچ كشور جهان قلدوری كنند و خود را قیم جهان بدانند...
dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)

ژ"
نظرات() 
Leandro Martins de Almeida
چهارشنبه 29 اسفند 1397 05:30 ق.ظ
Excellent article. I definitely love this site.
Keep it up!
Rodrigo Branco
جمعه 24 اسفند 1397 04:32 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts about سازمان.

Regards
tinyurl.com
سه شنبه 21 اسفند 1397 06:34 ب.ظ
Wonderful beat ! I wish to apprentice whilst you amend your
website, how could i subscribe for a weblog web site?
The account helped me a appropriate deal. I were tiny bit
familiar of this your broadcast provided bright transparent idea
Keeley
جمعه 10 اسفند 1397 05:33 ق.ظ
Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice methods and we are looking
to exchange solutions with others, why not shoot me an e-mail if interested.
Matthew Linklater
پنجشنبه 9 اسفند 1397 11:50 ب.ظ
Hey! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My weblog looks weird when viewing from my iphone. I'm trying to
find a template or plugin that might be able to fix this issue.
If you have any recommendations, please share. Cheers!
https://bit.ly/2V6EJpc
پنجشنبه 2 اسفند 1397 09:27 ق.ظ
An interesting discussion is worth comment. I think that you need to write more on this issue,
it might not be a taboo matter but typically people do not discuss these issues.
To the next! Cheers!!
abcya hook
پنجشنبه 25 بهمن 1397 07:16 ق.ظ
Good post, thank
math playground green mission
پنجشنبه 25 بهمن 1397 07:16 ق.ظ
I like the post, thank
nike zoom structure 18 blue lagoon
پنجشنبه 25 بهمن 1397 12:24 ق.ظ
<a href="http://www.systrardefleurs.top/18/womens-nike-air-max-tn-white-orange ">womens nike air max tn white orange</a><a href="http://www.systrardefleurs.top/19/adidas-shoes-for-kids ">adidas shoes for kids</a><a href="http://www.systrardefleurs.top/2/michael-jordan-background ">michael jordan background</a><a href="http://www.systrardefleurs.top/20/adidas-zx-flux-primeknit-utility-ivy ">adidas zx flux primeknit utility ivy</a>
nike zoom structure 18 blue lagoon http://www.phkdesigns.top/39/nike-zoom-structure-18-blue-lagoon
brown suede air max 1
پنجشنبه 25 بهمن 1397 12:24 ق.ظ
<a href="http://www.soliddesignsolutions.club/18/men-nike-air-presto-essential-shoes-black-gold ">men nike air presto essential shoes black gold</a><a href="http://www.soliddesignsolutions.club/19/limited-edition-jordan-23-basketball ">limited edition jordan 23 basketball</a><a href="http://www.soliddesignsolutions.club/2/nike-internationalist-j-crew-nike-internationalist-j-crew ">nike internationalist j crew nike internationalist j crew</a><a href="http://www.soliddesignsolutions.club/20/nike-air-presto-sp-black-yellow-grey ">nike air presto sp black yellow grey</a>
brown suede air max 1 http://www.filenetsupport.com/11/brown-suede-air-max-1
air max thea navy pink jordan iv red october
پنجشنبه 25 بهمن 1397 12:23 ق.ظ
<a href="http://www.210developers.net/1/nike-sb-zoom-stefan-janoski-camo-teaser-pic ">nike sb zoom stefan janoski camo teaser pic</a><a href="http://www.210developers.net/10/brad-air-jordan ">brad air jordan</a><a href="http://www.210developers.net/11/womens-nike-roshe-run-high-green-white ">womens nike roshe run high green white</a><a href="http://www.210developers.net/12/michael-jordan-banned-air-jordan-1 ">michael jordan banned air jordan 1</a>
air max thea navy pink jordan iv red october http://www.theflyoverfilm.top/12/air-max-thea-navy-pink-jordan-iv-red-october
cheap nike shox current
پنجشنبه 25 بهمن 1397 12:22 ق.ظ
<a href="http://www.chateaulakesanmarcos.net/1/ronnie-fieg-x-asics-gel-lyte-iii-leather-backs ">ronnie fieg x asics gel lyte iii leather backs</a><a href="http://www.chateaulakesanmarcos.net/10/white-black-leopard-air-max-90s ">white black leopard air max 90s</a><a href="http://www.chateaulakesanmarcos.net/11/nike-lunar-control-2-grey-blue ">nike lunar control 2 grey blue</a><a href="http://www.chateaulakesanmarcos.net/12/t-mac-basketball-shoes ">t mac basketball shoes</a>
cheap nike shox current http://www.factorylinkupgrade.com/14/cheap-nike-shox-current
Jason
شنبه 13 بهمن 1397 08:54 ب.ظ
My brother recommended I may like this website. He
used to be totally right. This submit actually made my day.
You can not consider simply how so much time I had spent for
this info! Thanks!
warrior skreamer mirage
یکشنبه 13 آبان 1397 01:36 ق.ظ
<a href="http://www.anotherdrybasement.top/13/air-max-1-fb-woven ">air max 1 fb woven</a><a href="http://www.anotherdrybasement.top/14/kith-x-adidas-ultra-boost-mid-aspen-click-image-to-close ">kith x adidas ultra boost mid aspen click image to close</a><a href="http://www.anotherdrybasement.top/15/womens-nike-zoom-pegasus-32-purple-grey ">womens nike zoom pegasus 32 purple grey</a><a href="http://www.anotherdrybasement.top/16/acronym-x-nikelab-air-presto-mid-mens-light-brown-black-shoes ">acronym x nikelab air presto mid mens light brown black shoes</a>
[url=http://www.anotherdrybasement.top/22/warrior-skreamer-mirage]warrior skreamer mirage[/url]
youth shoe size chart to womens
یکشنبه 13 آبان 1397 01:36 ق.ظ
<a href="http://www.zwiebelcenter.top/17/nike-air-max-diamond-elite-metal ">nike air max diamond elite metal</a><a href="http://www.zwiebelcenter.top/18/air-max-jordans-price-new-air-max-jordans ">air max jordans price new air max jordans</a><a href="http://www.zwiebelcenter.top/19/nike-flyknit-racer-multicolor ">nike flyknit racer multicolor</a><a href="http://www.zwiebelcenter.top/2/air-jordan-promo-4x4 ">air jordan promo 4x4</a>
[url=http://www.davidcrawfordpa.top/36/youth-shoe-size-chart-to-womens]youth shoe size chart to womens[/url]
nike lebron 13 orange pink
یکشنبه 13 آبان 1397 01:36 ق.ظ
<a href="http://www.claccanada.top/17/new-balance-996-women ">new balance 996 women</a><a href="http://www.claccanada.top/18/new-balance-winter-boots ">new balance winter boots</a><a href="http://www.claccanada.top/19/nike-flyknit-roshe-run-nm-shoes-black-nike-flyknit-roshe-run-blackout ">nike flyknit roshe run nm shoes black nike flyknit roshe run blackout</a><a href="http://www.claccanada.top/2/nike-air-max-zero-pure-platinum-881982-002 ">nike air max zero pure platinum 881982 002</a>
[url=http://www.emeraldprosearch.top/31/nike-lebron-13-orange-pink]nike lebron 13 orange pink[/url]
nike air vapormax blue orbit
یکشنبه 13 آبان 1397 01:36 ق.ظ
<a href="http://www.protezortezmerkezi.top/20/jordan-14-black-and-gold ">jordan 14 black and gold</a><a href="http://www.protezortezmerkezi.top/21/adidas-porsche-leisure-navy ">adidas porsche leisure navy</a><a href="http://www.protezortezmerkezi.top/22/asics-procourt-hi ">asics procourt hi</a><a href="http://www.protezortezmerkezi.top/23/nike-kobe-10-elite-sky-blue ">nike kobe 10 elite sky blue</a>
[url=http://www.702fashion.top/12/nike-air-vapormax-blue-orbit]nike air vapormax blue orbit[/url]
the north face womens fleece jackets
یکشنبه 13 آبان 1397 01:36 ق.ظ
<a href="http://www.esi-group-na.top/6/ultra-boost-ltd-release ">ultra boost ltd release</a><a href="http://www.esi-group-na.top/7/red-and-white-jordan-sneakers ">red and white jordan sneakers</a><a href="http://www.esi-group-na.top/8/lebron-james-shoes-all-white ">lebron james shoes all white</a><a href="http://www.esi-group-na.top/9/womens-nike-shox-deliver-white-blue ">womens nike shox deliver white blue</a>
[url=http://www.girls-apps.top/6/the-north-face-womens-fleece-jackets]the north face womens fleece jackets[/url]
jordans for me 2014 cheap nike coral pink shoes
یکشنبه 13 آبان 1397 01:36 ق.ظ
<a href="http://www.lahuerta41.top/35/nike-air-max-youth-2012 ">nike air max youth 2012</a><a href="http://www.lahuerta41.top/36/buy-air-max-90-hybrid ">buy air max 90 hybrid</a><a href="http://www.lahuerta41.top/37/air-max-90-black-blue ">air max 90 black blue</a><a href="http://www.lahuerta41.top/38/rouge-mtallique-blanc-grande-vente-or-curry-2-tout-star-populaires-auprs-des-jeunes ">rouge mtallique blanc grande vente or curry 2 tout star populaires auprs des jeunes</a>
[url=http://www.film-management.top/16/jordans-for-me-2014-cheap-nike-coral-pink-shoes]jordans for me 2014 cheap nike coral pink shoes[/url]
discount nike air jordan 4
یکشنبه 13 آبان 1397 01:35 ق.ظ
<a href="http://www.journalsofconsciousness.top/20/white-nike-women-air-forces-nike-air-max-women ">white nike women air forces nike air max women</a><a href="http://www.journalsofconsciousness.top/21/air-jordan-12-masters ">air jordan 12 masters</a><a href="http://www.journalsofconsciousness.top/22/air-jordan-retro-14-bred-orange ">air jordan retro 14 bred orange</a><a href="http://www.journalsofconsciousness.top/23/air-jordan-1-retro-gs-countdown-pack ">air jordan 1 retro gs countdown pack</a>
[url=http://www.emilywelmerink.top/14/discount-nike-air-jordan-4]discount nike air jordan 4[/url]
adidas tubular defiant homme femme noir blanc s75249
یکشنبه 13 آبان 1397 01:35 ق.ظ
<a href="http://www.bioniklaboratories.top/17/nmd-r1-tee-match-core-black-official-matching-shirts ">nmd r1 tee match core black official matching shirts</a><a href="http://www.bioniklaboratories.top/18/nike-outlet-online-air-max-87 ">nike outlet online air max 87</a><a href="http://www.bioniklaboratories.top/19/air-jordans-women-red-air-jordans-for-women-foot-locker ">air jordans women red air jordans for women foot locker</a><a href="http://www.bioniklaboratories.top/2/air-jordan-melo-red-grey ">air jordan melo red grey</a>
[url=http://www.attorneyatlawwinstonsalemnc.top/32/adidas-tubular-defiant-homme-femme-noir-blanc-s75249]adidas tubular defiant homme femme noir blanc s75249[/url]
nike hyperdunk 2016 flyknit mens basketball shoe nike basketball hyperdunk 2016
یکشنبه 13 آبان 1397 01:35 ق.ظ
<a href="http://www.systrardefleurs.top/31/nike-air-max-2013-womens-shoes ">nike air max 2013 womens shoes</a><a href="http://www.systrardefleurs.top/32/nike-air-max-motion-white-orange-obsidian ">nike air max motion white orange obsidian</a><a href="http://www.systrardefleurs.top/33/adidas-americana ">adidas americana</a><a href="http://www.systrardefleurs.top/34/nike-air-pegasus-83-prize-blue-new-images ">nike air pegasus 83 prize blue new images</a>
[url=http://www.mindmoodmastery.top/25/nike-hyperdunk-2016-flyknit-mens-basketball-shoe-nike-basketball-hyperdunk-2016]nike hyperdunk 2016 flyknit mens basketball shoe nike basketball hyperdunk 2016[/url]
nike air max 1 ultra flyknit triple noir unisex baskets
یکشنبه 13 آبان 1397 01:35 ق.ظ
<a href="http://www.reisterstownautobody.top/1/air-jordan-1-high-feng-shui-pack ">air jordan 1 high feng shui pack</a><a href="http://www.reisterstownautobody.top/10/cement-4-release-date ">cement 4 release date</a><a href="http://www.reisterstownautobody.top/11/new-air-jordan-shoes-true-flight-2009-air-jordan-2009-commercial ">new air jordan shoes true flight 2009 air jordan 2009 commercial</a><a href="http://www.reisterstownautobody.top/12/jordan-aqua-6-gs-jordan-aqua-6-s ">jordan aqua 6 gs jordan aqua 6 s</a>
[url=http://www.saltydogkennel.top/27/nike-air-max-1-ultra-flyknit-triple-noir-unisex-baskets]nike air max 1 ultra flyknit triple noir unisex baskets[/url]
for sale nike air foamposite one x supreme red white black online 4
یکشنبه 13 آبان 1397 01:35 ق.ظ
<a href="http://www.grazydaysfamilyfarm.top/20/nike-internationalist-mid-gold ">nike internationalist mid gold</a><a href="http://www.grazydaysfamilyfarm.top/21/white-nike-air-max-gold-tick-nike-air-max-90-white-gold ">white nike air max gold tick nike air max 90 white gold</a><a href="http://www.grazydaysfamilyfarm.top/22/custom-under-armour-basketball-shoes ">custom under armour basketball shoes</a><a href="http://www.grazydaysfamilyfarm.top/23/adidas-superstar-grey-green ">adidas superstar grey green</a>
[url=http://www.chamberlainreferralshop.top/38/for-sale-nike-air-foamposite-one-x-supreme-red-white-black-online-4]for sale nike air foamposite one x supreme red white black online 4[/url]
nike air max 1 blue paisley price
یکشنبه 13 آبان 1397 01:35 ق.ظ
<a href="http://www.bizcoachjason.top/28/nike-zoom-winflo-3-womens-silver-green-nike-zoom-winflo-3-womens-running-shoe ">nike zoom winflo 3 womens silver green nike zoom winflo 3 womens running shoe</a><a href="http://www.bizcoachjason.top/29/nike-flyknit-racer-shoes-amazon-nike-flyknit-racer-unisex-running-shoe-running ">nike flyknit racer shoes amazon nike flyknit racer unisex running shoe running</a><a href="http://www.bizcoachjason.top/3/adidas-predator-q21665-lx-adidas-predator-instinct-knight-pack-fg-soccer-cleats-black ">adidas predator q21665 lx adidas predator instinct knight pack fg soccer cleats black</a><a href="http://www.bizcoachjason.top/30/nike-air-max-95-maroon ">nike air max 95 maroon</a>
[url=http://www.claccanada.top/26/nike-air-max-1-blue-paisley-price]nike air max 1 blue paisley price[/url]
air jordan 4 cement for sale
یکشنبه 13 آبان 1397 01:35 ق.ظ
<a href="http://www.thegearist.top/20/nike-air-1s-cheetah-nike-air-max-1-size-chart ">nike air 1s cheetah nike air max 1 size chart</a><a href="http://www.thegearist.top/21/jordan-8-playoffs-for-sale ">jordan 8 playoffs for sale</a><a href="http://www.thegearist.top/22/legit-nike-shoe-sites ">legit nike shoe sites</a><a href="http://www.thegearist.top/23/mens-nike-air-max-ltd-running-shoe-mens-nike-air-max-ltd ">mens nike air max ltd running shoe mens nike air max ltd</a>
[url=http://www.sajujoseph.top/27/air-jordan-4-cement-for-sale]air jordan 4 cement for sale[/url]
kaws jordan 4 release
یکشنبه 13 آبان 1397 01:35 ق.ظ
<a href="http://www.turdface.top/28/retro-nike-air-max-penny-1-nike-air-max-penny-for-sale ">retro nike air max penny 1 nike air max penny for sale</a><a href="http://www.turdface.top/29/air-max-1-yeezy-fb-air-max-1-yeezy-for-sale ">air max 1 yeezy fb air max 1 yeezy for sale</a><a href="http://www.turdface.top/3/jordan-28-se-sale ">jordan 28 se sale</a><a href="http://www.turdface.top/30/womens-nike-air-max-95-pink-orange ">womens nike air max 95 pink orange</a>
[url=http://www.esprithexa.top/13/kaws-jordan-4-release]kaws jordan 4 release[/url]
air jordan xx9 quai 54 air jordan 29 q54 quai 54
یکشنبه 13 آبان 1397 01:35 ق.ظ
<a href="http://www.edenbellaboutique.top/6/womens-nike-air-presto-blue-grey-nike-womens-air-presto-blue-grey-black-white-ocean-fog ">womens nike air presto blue grey nike womens air presto blue grey black white ocean fog</a><a href="http://www.edenbellaboutique.top/7/boyss-preschool-heelys-propel-2.0-wheeled-skate-shoes ">boyss preschool heelys propel 2.0 wheeled skate shoes</a><a href="http://www.edenbellaboutique.top/8/jordan-flight-luminary-grey-blue-black ">jordan flight luminary grey blue black</a><a href="http://www.edenbellaboutique.top/9/nike-free-3.0-silver-green ">nike free 3.0 silver green</a>
[url=http://www.benoist-architectes.top/4/air-jordan-xx9-quai-54-air-jordan-29-q54-quai-54]air jordan xx9 quai 54 air jordan 29 q54 quai 54[/url]
air jordan 1 ls stealth
یکشنبه 13 آبان 1397 01:34 ق.ظ
<a href="http://www.claccanada.top/28/nike-hachi-winter-pack-now-available ">nike hachi winter pack now available</a><a href="http://www.claccanada.top/29/nike-air-force-1-low-medium-brown-gum-new-images ">nike air force 1 low medium brown gum new images</a><a href="http://www.claccanada.top/3/jordan-icons-jordan-brand-classic-pe ">jordan icons jordan brand classic pe</a><a href="http://www.claccanada.top/30/nike-lebron-10-shoes-for-sale ">nike lebron 10 shoes for sale</a>
[url=http://www.saviour-king.top/18/air-jordan-1-ls-stealth]air jordan 1 ls stealth[/url]
Louisa
شنبه 28 مهر 1397 12:07 ب.ظ
What's up to every body, it's my first go to see of this website; this blog consists of remarkable and really good information designed
for visitors.

animal product (Louisa)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo