تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

تاریخ:سه شنبه 10 بهمن 1396-04:36 ب.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)


ژ"
نظرات() 
Lavina
پنجشنبه 23 اسفند 1397 03:07 ب.ظ
Helpful info. Fortunate me I discovered your website accidentally, and I'm shocked why this twist of fate did not took place
earlier! I bookmarked it.
Bichara Previc
پنجشنبه 23 اسفند 1397 11:56 ق.ظ
I think the admin of this web page is truly working hard in support of his web page, because here
every information is quality based material.
Carlos Eduardo Veiga Petrobras
پنجشنبه 23 اسفند 1397 05:58 ق.ظ
At this moment I am going to do my breakfast, later than having
my breakfast coming yet again to read further news.
Isabel
سه شنبه 21 اسفند 1397 02:50 ق.ظ
You ought to be a part of a contest for one of the highest quality blogs on the net.

I will highly recommend this blog!
Luiz Gastão Bittencourt
یکشنبه 19 اسفند 1397 03:36 ق.ظ
Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's weblog link on your page at proper place
and other person will also do similar in support of you.
Latasha
پنجشنبه 16 اسفند 1397 07:07 ق.ظ
Incredible! This blog looks just like my old one!
It's on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!
Mckinley
یکشنبه 5 اسفند 1397 06:13 ق.ظ
Keep this going please, great job!
Jill
شنبه 4 اسفند 1397 03:35 ب.ظ
I'm gone to convey my little brother, that he should also pay a quick visit this webpage on regular basis to get updated from most recent gossip.
Brook
شنبه 4 اسفند 1397 11:18 ق.ظ
This piece of writing will assist the internet visitors for building up new webpage or even a weblog from start
to end.
https://bit.ly/2V6EJpc
پنجشنبه 2 اسفند 1397 08:10 ب.ظ
Great web site you've got here.. It's difficult to find good quality writing like yours nowadays.
I really appreciate people like you! Take care!!
Lela
چهارشنبه 24 بهمن 1397 06:18 ب.ظ
A financial advisor is your planning associate.
Jordan
دوشنبه 22 بهمن 1397 04:21 ق.ظ
And that is an funding threat value taking.
Sanford
جمعه 12 بهمن 1397 04:23 ق.ظ
This website was... how do you say it? Relevant!! Finally
I have found something that helped me. Kudos!
buy cialis cheap
جمعه 16 آذر 1397 01:32 ق.ظ

Lovely forum posts. Thanks a lot.
canadian drugs generic cialis cialis lilly tadalafi prices on cialis 10 mg cialis purchasing i recommend cialis generico buying brand cialis online cialis free trial best generic drugs cialis cialis 30 day trial coupon cialis 100 mg 30 tablet
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:05 ق.ظ

Thanks! Awesome stuff.
where do you buy cialis cialis 50 mg soft tab compare prices cialis uk cialis 20 mg buy cialis online legal enter site natural cialis generic cialis 20mg tablets cialis generic tadalafil buy only best offers cialis use cialis online
buy cialis medication
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:47 ق.ظ

Amazing lots of fantastic data!
cialis patentablauf in deutschland comprar cialis 10 espa241a viagra cialis levitra interactions for cialis cialis preise schweiz best generic drugs cialis cialis 50 mg soft tab ou acheter du cialis pas cher click now buy cialis brand cialis coupons
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:20 ق.ظ

Really a good deal of wonderful advice!
cialis 20 mg effectiveness cialis daily dose generic prices for cialis 50mg cialis name brand cheap when can i take another cialis viagra cialis levitra trusted tabled cialis softabs cialis cost import cialis cialis preise schweiz
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:21 ب.ظ

Regards. Excellent stuff!
cialis kaufen wo cost of cialis cvs cialis 5 effetti collaterali canadian cialis cialis usa cost cialis rezeptfrei sterreich side effects of cialis generic cialis review uk order a sample of cialis cialis canada
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 01:54 ق.ظ

Wow a lot of amazing information!
acheter cialis kamagra pastillas cialis y alcoho safe site to buy cialis online how much does a cialis cost effetti del cialis cialis online cialis canada on line buy cialis online legal cialis coupons walgreens price for cialis
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 12:51 ب.ظ

Appreciate it! A good amount of advice!

prix de cialis click now cialis from canada we choice cialis pfizer india cialis great britain cialis 5 mg buy buy cialis online nz cialis from canada cialis baratos compran uk prezzo cialis a buon mercato purchasing cialis on the internet
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 01:35 ق.ظ

Cheers! Helpful information!
cialis farmacias guadalajara cialis venta a domicilio cialis y deporte viagra cialis levitra cialis 5 mg effetti collateral cialis wir preise how do cialis pills work 5 mg cialis coupon printable when will generic cialis be available cialis qualitat
buy cialis online best price
یکشنبه 11 آذر 1397 12:29 ب.ظ

Regards. An abundance of content!

cialis generico in farmacia when can i take another cialis we recommend cialis best buy how to purchase cialis on line cialis 5 mg schweiz achat cialis en suisse cialis reviews cialis 200 dollar savings card we use it 50 mg cialis dose 200 cialis coupon
where to buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 01:24 ق.ظ

Whoa many of good knowledge.
cialis lilly tadalafi cialis generika female cialis no prescription generic cialis in vietnam cialis 5 mg para diabeticos tesco price cialis canada discount drugs cialis recommended site cialis kanada cialis cuantos mg hay miglior cialis generico
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 12:22 ب.ظ

Position clearly taken..
tadalafil generic cialis italia gratis cialis dosage amounts cialis canada on line cialis daily cialis preise schweiz does cialis cause gout 40 mg cialis what if i take cialis manufacturer coupon cialis savings card
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:56 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis uk cialis et insomni get cheap cialis sialis cialis generico in farmacia only now cialis for sale in us cialis 5 mg funziona side effects for cialis tesco price cialis wow cialis 20
cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:32 ب.ظ

Great stuff, Cheers!
bulk cialis cialis rckenschmerzen dose size of cialis cialis tablets side effects of cialis cialis tadalafil cialis rezeptfrei how to buy cialis online usa side effects of cialis cialis 20 mg cost
buy cialis no rx
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:30 ب.ظ

Thank you, I like this.
cialis australian price look here cialis order on line cialis 20mg prix en pharmacie cialis generico online cialis para que sirve cialis generico online cialis flussig cialis 100 mg 30 tablet cialis vs viagra tadalafil generic
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:15 ق.ظ

You actually said that wonderfully.
how much does a cialis cost cialis coupon cialis daily dose generic cialis herbs cialis canadian drugs the best choice cialis woman generic cialis pill online acquisto online cialis if a woman takes a mans cialis prices for cialis 50mg
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:48 ب.ظ

Cheers. I like it.
cialis mit grapefruitsaft cialis super acti how to buy cialis online usa cialis soft tabs for sale cialis coupons generic for cialis price cialis best cialis generico en mexico sialis cialis lowest price
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:49 ق.ظ

You revealed it exceptionally well.
cipla cialis online cialis 20 mg effectiveness cialis sicuro in linea viagra vs cialis brand cialis generic canadian cialis cialis generico postepay cialis canada on line cialis 5mg cialis 200 dollar savings card
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo