تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:چهارشنبه 29 آذر 1396-10:00 ق.ظ

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم [۱]بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود

ماده ۱) تمامی انسان‌ها با کرامت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به یکدیگر چونان برادر و خواهر رفتار کنند.

ماده ۲) هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی ازحیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده‌است برخوردار است. بعلاوه هیچگونه تمایزی نباید بر پایهٔ موقعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص بدان تعلق دارد قایل شد، خواه مستقل باشد، خواه تحت قیمومت کشوری دیگر باشد، خواه غیرخود مختار باشد و یا از حیث تمامیت ملی تحت هرگونه محدودیتی باشد.

ماده ۳) هرکس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد.

ماده ۴) هیچ‌کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد.

ماده ۵) هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیر انسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد.

ماده ۶) هرکس حق دارد که درهرکجا به‌عنوان شخص در پیشگاه قانون به رسمیت شناخته شود.

ماده ۷) همگان در پیشگاه قانون یکسان‌اند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردارشوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد ونیز در برابر هرگونه تحریکی که به هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شوند.

ماده ۸) هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هرقانون دیگری به او اعطا نموده‌است.

ماده ۹) هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.

ماده ۱۰ هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود.

ماده ۱۱) بند ۱) هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود. بند۲) هیچ‌کس را نباید به دلیل انجام یا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی ویا بین‌المللی جرم محسوب نمی‌شده‌است مجرم شناخت و نیز کیفری شدیدتر از آن‌که درزمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نباید اعمال شود.

ماده ۱۲) هیچ‌کس نباید در معرض مداخلهٔ خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا این‌که شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هرکس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی برخوردار گردد.

ماده ۱۳) بند۱) هرکس حق دارد در محدودهٔ مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند. بند۲) هرکس حق دارد کشوری - ازجمله کشور خود- را ترک گفته و یا به کشور خود بازگردد.

ماده ۱۴) بند ۱) هرکس که تحت پی‌گرد باشد حق دارد که از کشورهای دیگر طلب پناهنده‌گی نماید و یا اینکه از پناهندگی برخوردارشود. بند۲) این حق در صورتی که پی‌گرد، حقیقتاً ناشی از جرم‌های غیر سیاسی یا اعمال مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد قابل استناد نیست.

ماده ۱۵) بند۱) هرکس حق بهره‌مندی از تابعیت (ملیت) را دارد. بند۲) هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت (ملیت) خود محروم نمود و یا این‌که حق تغییر تابعیت (ملیت) را از وی سلب نمود.

ماده ۱۶) بند۱) هرمرد و زن بالغی بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت و مذهب حق ازدواج وتشکیل خانواده را دارد. مرد و زن در ازدواج، در طول دورهٔ ازدواج و فسخ آن از حقوقی یکسان برخوردارند. بند ۲) ازدواج باید با آزادی و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد.بند ۳) خانواده، واحد گروهی طبیعی و بنیادین جامعه‌است و حق برخورداری از حمایت جامعه و حکومت را دارد.

ماده ۱۷) بند۱) هرکس به تنهایی یا همراه با دیگران حق مالکیت را دارد. بند ۲) هیچ‌کس را نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کرد.

ماده ۱۸) هرکس حق دارد ازآزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و بجای آوردن آیین‌ها چه به تنهایی و چه به‌صورت جمعی نیز می‌گردد.

ماده ۱۹) هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادیِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.

ماده ۲۰) بند۱) هرکس حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت‌آمیز را دارد. بند ۲) هیچ‌کس را نباید مجبور به عضویت در یک تشکل کرد.

ماده ۲۱) بند۱) هرکس حق دارد درحکومت کشور خود، خواه به‌طور مستقیم و خواه به واسطهٔ نماینده‌گانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند. بند ۲) هرکسی حق دست‌رسیِ یکسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد. بند۳) ارادهٔ مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و یکسان و با استفاده از رای مخفی یا روش‌های رای‌گیری آزاد برگزار شود.

ماده ۲۲) هرکس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی وهمکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمهٔ منزلت و رشد آزادانهٔ شخصیت اوست را عملی کند.

ماده ۲۳) بند۱) هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانهٔ شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد. بند۲) هرکس بدون هیچ‌گونه تبعیض حق بهره‌مندی از دست‌مزدی یکسان در برابر کار یکسان را دارد. بند۳) هرکس که کار می‌کند حق دارد تا از دست‌مزدی منصفانه و رضایت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تامین کنندهٔ زندگی خود و خانواده وی به طریقی شایستهٔ منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با دیگر شیوه‌های حمایت اجتماعی تکمیل شود. بند۴) هرکس حق دارد اتحادیه‌ای برای حمایت از منافع خود تشکیل دهد و یا در چنین اتحادیه‌هایی عضو شود.

ماده ۲۴) هرکس حق استراحت کردن و فراغت و نیز تحدید ساعات کار در حد معقول و برخورداری ازتعطیلات ادواری با دریافت دست‌مزد را دارد.

ماده ۲۵) بند۱) هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره‌مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیوه‌گی و سالخورده‌گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختیار وی است تامین گردد. بند۲) مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان خواه ثمرهٔ ازدواج باشند و خواه ثمرهٔ روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت‌های اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.

ماده ۲۶) بند۱) هرکس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید دردسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایست‌گی دردسترس باشد. بند۲) آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. باید تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل، گروه‌های نژادی و مذهبی را ارتقای داده و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاس‌داری از صلح را تسریع بخشد. بند۳) والدین در گزینش نوع آموزش فرزندان‌شان حق تقدم دارند.

ماده ۲۷) بند ۱) هرکس حق دارد در حیات فرهنگی جامعه مشارکت کند و از هنر و پیشرفت‌های علمی و فواید آن بهره‌مند شود. بند۲) هرکس حق دارد از منافع معنوی و مادی هر محصول علمی، ادبی یا هنری که خود پدید آورندهٔ آن است استفاده کند.

ماده ۲۸) هرکس حق برخورداری از نظمی اجتماعی یا بین‌المللی را دارد که در آن حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در این اعلامیه به‌طور کامل قابل اجرا باشد.

ماده ۲۹ بند۱) هرکس در قبال جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و کامل شخصیت وی ممکن باشد وظیفه‌ای دارد. بند۲) برای اجرای این حقوق، هرکس فقط باید در برابر محدودیت‌هایی قرار گیرد که توسط قانون صرفاً به هدف تامین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برآوردن مقتضیات منصفانه اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی دریک جامعه دمکراتیک تعیین می‌شود. بند۳) این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید خلاف اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد.

ماده ۳۰) هیچ‌یک از مفاد این اعلامیه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که برای دولت، گروه یا شخصی حقی قائل شود که به‌موجب آن بتواند به اقدامی در جهت پایمال کردن هریک از حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در این اعلامیه دست یازد.
ژ"
نظرات() 
buy cialis no rx
جمعه 16 آذر 1397 02:42 ب.ظ

Well expressed genuinely! !
cialis australian price interactions for cialis click now buy cialis brand legalidad de comprar cialis generic cialis 20mg uk generic cialis pill online cialis en 24 hora cialis mit grapefruitsaft acheter cialis kamagra chinese cialis 50 mg
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:36 ب.ظ

Superb postings. Thanks.
look here cialis order on line cialis rezeptfrei sterreich buy cialis online cialis with 2 days delivery look here cialis cheap canada cialis lowest price cialis usa cost cialis 5 mg schweiz cialis with 2 days delivery cialis manufacturer coupon
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:01 ق.ظ

Very well expressed certainly! .
cialis daily new zealand cialis sans ordonnance cialis dosage amounts cialis therapie try it no rx cialis cialis authentique suisse cialis flussig side effects for cialis cialis in sconto cialis uk
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:16 ق.ظ

You said this really well!
cialis price in bangalore cialis patent expiration cialis for daily use effetti del cialis purchase once a day cialis buy cialis online cialis tadalafil online cialis authentique suisse cialis name brand cheap how to purchase cialis on line
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:44 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis daily new zealand cialis kamagra levitra online prescriptions cialis buy cheap cialis in uk cialis 20 mg effectiveness cialis 50 mg soft tab cialis patentablauf in deutschland cialis pas cher paris cialis daily new zealand only now cialis 20 mg
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:52 ق.ظ

Position effectively considered!.
cialis daily dose generic buy brand cialis cheap price cialis wal mart pharmacy venta de cialis canada safe dosage for cialis cialis soft tabs for sale buying cialis in colombia cialis australian price cialis 5 effetti collaterali cialis prices in england
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:01 ب.ظ

Cheers, Ample posts.

cialis soft tabs for sale cialis kaufen cialis authentique suisse comprar cialis 10 espa241a prezzo cialis a buon mercato bulk cialis prescription doctor cialis cialis 20mg comprar cialis 10 espa241a cialis dose 30mg
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:22 ق.ظ

Cheers! Lots of content.

pastillas cialis y alcoho generic cialis 20mg uk tadalafil 20mg we use it cialis online store cialis efficacit cialis rckenschmerzen cialis for bph wow look it cialis mexico look here cialis cheap canada dosagem ideal cialis
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:31 ب.ظ

Thanks a lot. Numerous knowledge!

rezeptfrei cialis apotheke cialis 20mg india cialis 100mg cost discount cialis i recommend cialis generico link for you cialis price buy cialis online cheapest cialis generisches kanada generic for cialis cialis rezeptfrei
where to buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:44 ق.ظ

Good posts. Thanks.
we use it cialis online store cialis 30 day sample only best offers cialis use acheter du cialis a geneve when can i take another cialis only now cialis 20 mg cialis kaufen bankberweisung cialis generika in deutschland kaufen purchase once a day cialis cialis rezeptfrei
buy cialis us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 09:41 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis usa cost il cialis quanto costa 5 mg cialis coupon printable cialis per paypa weblink price cialis side effects of cialis buy name brand cialis on line tadalafil tablets cialis preise schweiz cialis coupons printable
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 08:30 ق.ظ

You made your stand quite well..
cialis side effects acquistare cialis internet how much does a cialis cost weblink price cialis generic cialis prescription doctor cialis precios cialis peru cialis with 2 days delivery cialis tablets australia generic cialis 20mg uk
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:11 ب.ظ

Seriously tons of superb information!
sialis order a sample of cialis india cialis 100mg cost cialis price thailand buy cialis cheap 10 mg cialis side effects only best offers cialis use cialis with 2 days delivery cialis 5 effetti collaterali chinese cialis 50 mg
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:15 ب.ظ

You've made the point.
cialis cuantos mg hay cialis daily cialis en 24 hora cialis for sale in europa cialis qualitat trusted tabled cialis softabs cialis 5 mg cialis para que sirve cialis professional yohimbe cialis 5 mg schweiz
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:42 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
buying brand cialis online the best site cialis tablets cialis canada cialis en 24 hora cialis tablets australia cialis pills in singapore click here take cialis bulk cialis cialis lilly tadalafi achat cialis en itali
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:01 ب.ظ

Really loads of fantastic knowledge!
cost of cialis cvs viagra vs cialis vs levitra we use it 50 mg cialis dose cialis generico in farmacia usa cialis online cialis et insomni cialis pills in singapore free generic cialis buy cheap cialis in uk cialis prezzo in linea basso
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:08 ق.ظ

Amazing loads of useful advice!
sialis cialis authentique suisse cialis rezeptfrei interactions for cialis cialis tablets cialis coupons how much does a cialis cost opinioni cialis generico generic low dose cialis viagra vs cialis
descargar facebook
چهارشنبه 30 آبان 1397 07:17 ب.ظ
Hi there, I found your website by way of Google whilst looking
for a related matter, your website came
up, it appears great. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just changed into alert to your blog via Google,
and located that it is really informative. I'm gonna be careful for brussels.
I'll be grateful in case you proceed this in future. Many other folks can be benefited out of your writing.
Cheers!
What Equipment is Needed for Sling TV
دوشنبه 28 آبان 1397 07:20 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice in this particular post!
It is the little changes that will make the most significant changes.
Thanks a lot for sharing!
Benefits of Coconut Oil
سه شنبه 1 آبان 1397 02:27 ق.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?
tinder dating site
پنجشنبه 26 مهر 1397 02:01 ق.ظ
This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something
which helped me. Thank you!
minecraft
دوشنبه 16 مهر 1397 04:19 ق.ظ
Hello there I am so thrilled I found your website, I really found you by error, while I was searching
on Digg for something else, Regardless I am here now and would
just like to say thank you for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design),
I don’t have time to read it all at the minute but I
have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I
will be back to read much more, Please do keep up
the excellent work.
minecraft
یکشنبه 15 مهر 1397 04:42 ق.ظ
Hi, Neat post. There is an issue with your web site in web explorer,
could check this? IE nonetheless is the marketplace
leader and a large section of people will omit your magnificent writing because of this problem.
minecraft
پنجشنبه 12 مهر 1397 10:40 ق.ظ
Hi there every one, here every one is sharing these kinds of
knowledge, so it's fastidious to read this web site, and I used to pay
a quick visit this weblog every day.
buy tadalafil online
دوشنبه 9 مهر 1397 02:33 ب.ظ

You definitely made your point.
cialis efficacit calis cialis professional from usa cialis tadalafil online prescription doctor cialis cialis prezzo al pubblico sublingual cialis online generic cialis 20mg uk costo in farmacia cialis cialis reviews
drugstore online
یکشنبه 1 مهر 1397 12:42 ب.ظ

Helpful postings. Regards!
canada online pharmacy canada online pharmacies surrey trusted pharmacy canada scam online canadian pharmacies canadian pharmacy online 24 canadian medications online pharmacy canada buy vistagra online safe rx from canada good canadian online pharmacies
viagravonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:01 ق.ظ

Valuable tips. Many thanks.
cialis 5mg the best site cialis tablets cialis 10 doctissimo free generic cialis buy name brand cialis on line free cialis buy original cialis purchase once a day cialis cialis lowest price buy cialis online cheapest
ارایش مو
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:19 ب.ظ
سلام میتونید برای خرید لوازم مورد نیاز برای ارایش مو هاتون به سایت شیک فام یه سر بزنید مطمعا هستم ک پشیمون نمیشید...
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:39 ب.ظ

You said that fantastically!
cialis generico postepay cialis professional from usa generic cialis at the pharmacy cialis para que sirve canadian discount cialis click here cialis daily uk cialis authentique suisse cialis canada cost of cialis per pill tadalafil tablets
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:53 ب.ظ

Very good info. Appreciate it!
cialis pills price each cialis cost costo in farmacia cialis cialis alternative cialis uk cialis cost enter site 20 mg cialis cost cialis online how to purchase cialis on line cialis diario compra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo