تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

تاریخ:چهارشنبه 22 شهریور 1396-11:22 ق.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)

ژ"
نظرات() 
njdtulse
سه شنبه 30 مرداد 1397 07:23 ب.ظ
natural viagra substitutes https://obatpasutri-jogja.com/ online generic viagra <a href=https://obatpasutri-jogja.com/>https://obatpasutri-jogja.com/</a>
njzmayon
سه شنبه 30 مرداد 1397 04:55 ب.ظ
adverse credit payday loans <a href="https://greencheckngo.com/"> online payday loan</a> installments loans <a href=https://greencheckngo.com/> payday loans online</a>
kicEvata
سه شنبه 30 مرداد 1397 12:25 ب.ظ
viagra online without prescription http://viagraeq.com/ generic viagra cheap <a href=http://viagraeq.com/>cheap viagra online</a>
njmenham
سه شنبه 30 مرداد 1397 09:19 ق.ظ
viagra india http://viagrajr.com/ buy viagra without prescription <a href=http://viagrajr.com/>buy viagra online</a>
njsWaimb
سه شنبه 30 مرداد 1397 01:47 ق.ظ
alternative viagra https://almeidacorp.com/ discount viagra <a href=https://almeidacorp.com/>https://almeidacorp.com/</a>
nukArego
سه شنبه 30 مرداد 1397 12:55 ق.ظ
viagra online no prescription http://viagrafa.com/ generic viagra <a href=http://viagrafa.com/>check out here</a>
bdgGeace
دوشنبه 29 مرداد 1397 08:25 ب.ظ
how viagra works http://viagranerrds.com/ viagra online uk <a href="http://viagranerrds.com/">cheap viagra</a>
njkJeate
دوشنبه 29 مرداد 1397 07:46 ب.ظ
buy cialis without prescription http://cialisfw.com/ cialis without a prescription <a href=http://cialisfw.com/>cialis</a>
nddfearm
دوشنبه 29 مرداد 1397 12:49 ب.ظ
cialis no prescription http://cialishe.com/ cheap tadalafil <a href=http://cialishe.com/>online cialis generic</a>
byhenham
دوشنبه 29 مرداد 1397 11:39 ق.ظ
buy discount viagra http://sexviagen.com/ viagra wholesale <a href=http://sexviagen.com/>online viagra</a>
kigWaimb
دوشنبه 29 مرداد 1397 03:38 ق.ظ
viagra free samples http://bestbuymaleenhancement.com/ viagra generic <a href=http://bestbuymaleenhancement.com/>generic viagra</a>
vdyArego
دوشنبه 29 مرداد 1397 03:07 ق.ظ
cialis sale http://cialisgretkjss.com/ cialis canada <a href=http://cialisgretkjss.com/>online cialis</a>
hruJeate
یکشنبه 28 مرداد 1397 10:30 ب.ظ
viagra samples http://vigrageneic.com/ viagra online without prescription <a href=http://vigrageneic.com/>viagra online</a>
vsbfearm
یکشنبه 28 مرداد 1397 03:39 ب.ظ
viagra cheapest http://viagrapfhze.com/ generic viagra online pharmacy <a href=http://viagrapfhze.com/>buy viagra</a>
mmlCrype
یکشنبه 28 مرداد 1397 04:28 ق.ظ
viagra online https://goal-sport.com/ 100mg viagra <a href="https://goal-sport.com/">https://goal-sport.com/</a>
qbtfibre
یکشنبه 28 مرداد 1397 12:40 ق.ظ
online generic viagra http://viagraazmhj.com/ herbal alternative viagra <a href=http://viagraazmhj.com/>buy viagra</a>
nfctulse
شنبه 27 مرداد 1397 09:47 ب.ظ
uk viagra http://viagraoahvfn.com/ cheap generic viagra <a href=http://viagraoahvfn.com/>viagra generic online</a>
oajGeace
شنبه 27 مرداد 1397 08:44 ب.ظ
buy viagra on line https://signaturestudiosoc.com/ cheap viagra pills <a href="https://signaturestudiosoc.com/">https://signaturestudiosoc.com/</a>
byjEvata
شنبه 27 مرداد 1397 03:23 ب.ظ
viagra natural http://canadiannowv.com/ viagra price <a href=http://canadiannowv.com/>buy viagra online</a>
olqenham
شنبه 27 مرداد 1397 12:13 ب.ظ
viagra online https://emtpartsstore.com/ purchase viagra online <a href=https://emtpartsstore.com/>viagra generic</a>
vhdbeeda
شنبه 27 مرداد 1397 09:50 ق.ظ
cialis pills http://cialisckajrhd.com/ tadalafil cialis <a href=http://cialisckajrhd.com/>cialis online</a>
universal blue and gray jordans
شنبه 27 مرداد 1397 05:58 ق.ظ
<a href="http://www.theoffsetproject.net/Shoes_6/womens-asics-gel-noosa-tri-8-yellow-red ">womens asics gel noosa tri 8 yellow red</a><a href="http://www.theoffsetproject.net/Shoes_7/nike-hyperdunk-lunarlon ">nike hyperdunk lunarlon</a><a href="http://www.theoffsetproject.net/Shoes_8/adidas-top-ten-mid-collegiate-navy-white-aluminum ">adidas top ten mid collegiate navy white aluminum</a><a href="http://www.theoffsetproject.net/Shoes_9/nike-air-max-premium-90-hyperfuse ">nike air max premium 90 hyperfuse</a>
[url=http://www.nacionrolera.net/Shoes_20/universal-blue-and-gray-jordans]universal blue and gray jordans[/url]
womens james neal 18 calgary flames authentic away jersey
شنبه 27 مرداد 1397 05:58 ق.ظ
<a href="http://www.bigbenonline.net/Shoes_6/nike-air-max-2016-mens-shoes-black-fluorescent-red ">nike air max 2016 mens shoes black fluorescent red</a><a href="http://www.bigbenonline.net/Shoes_7/nike-air-max-1-leopard-sneaker-nike-air-max-1-leopard-grey ">nike air max 1 leopard sneaker nike air max 1 leopard grey</a><a href="http://www.bigbenonline.net/Shoes_8/air-jordan-shoes-true-flight ">air jordan shoes true flight</a><a href="http://www.bigbenonline.net/Shoes_9/nike-lunar-mont-royal-mens-golf-shoe-white-white-white-m38m7904 ">nike lunar mont royal mens golf shoe white white white m38m7904</a>
[url=http://www.altunbasyapi.net/NHL_24/womens-james-neal-18-calgary-flames-authentic-away-jersey]womens james neal 18 calgary flames authentic away jersey[/url]
youth wes harris 78 tcu horned frogs jersey
شنبه 27 مرداد 1397 05:57 ق.ظ
<a href="http://www.seedsofpeace.net/NHL_22/mens-bryan-rust-17-pittsburgh-penguins-premier-custom-jersey ">mens bryan rust 17 pittsburgh penguins premier custom jersey</a><a href="http://www.seedsofpeace.net/NHL_23/womens-andreas-athanasiou-72-detroit-red-wings-authentic-home-jersey ">womens andreas athanasiou 72 detroit red wings authentic home jersey</a><a href="http://www.seedsofpeace.net/NHL_24/youth-jon-gillies-32-calgary-flames-replica-custom-jersey ">youth jon gillies 32 calgary flames replica custom jersey</a><a href="http://www.seedsofpeace.net/NHL_25/youth-david-booth-17-detroit-red-wings-replica-jersey ">youth david booth 17 detroit red wings replica jersey</a>
[url=http://www.praxinoscoop.net/NCAAF_32/youth-wes-harris-78-tcu-horned-frogs-jersey]youth wes harris 78 tcu horned frogs jersey[/url]
big and tall proline a j moore 30 new england patriots jersey
شنبه 27 مرداد 1397 05:57 ق.ظ
<a href="http://www.mindbees.net/MNS_40/womens-vedad-ibisevic-19-hertha-berlin-jersey ">womens vedad ibisevic 19 hertha berlin jersey</a><a href="http://www.mindbees.net/NCAAF_31/womens-david-moa-55-boise-state-broncos-jersey ">womens david moa 55 boise state broncos jersey</a><a href="http://www.mindbees.net/NCAAF_32/youth-trenton-gordon-38-stephen-f-austin-lumberjacks-jersey ">youth trenton gordon 38 stephen f austin lumberjacks jersey</a><a href="http://www.mindbees.net/NCAAF_33/youth-xavier-bell-37-arizona-wildcats-jersey ">youth xavier bell 37 arizona wildcats jersey</a>
[url=http://www.astp-proton.net/NFL_30/big-and-tall-proline-a-j-moore-30-new-england-patriots-jersey]big and tall proline a j moore 30 new england patriots jersey[/url]
tout hommes noir chaussures jordan 7 retro se vend bien
شنبه 27 مرداد 1397 05:57 ق.ظ
<a href="http://www.5alwaysthereinc.net/NHL_22/mens-travis-dermott-23-toronto-maple-leafs-authentic-player-jersey ">mens travis dermott 23 toronto maple leafs authentic player jersey</a><a href="http://www.5alwaysthereinc.net/NHL_23/mens-columbus-blue-jackets-dean-kukan-fanatics-branded-navy-breakaway-jersey ">mens columbus blue jackets dean kukan fanatics branded navy breakaway jersey</a><a href="http://www.5alwaysthereinc.net/NHL_24/womens-gustav-forsling-42-chicago-blackhawks-breakaway-home-jersey ">womens gustav forsling 42 chicago blackhawks breakaway home jersey</a><a href="http://www.5alwaysthereinc.net/NHL_25/womens-adam-pelech-50-new-york-islanders-replica-away-jersey ">womens adam pelech 50 new york islanders replica away jersey</a>
[url=http://www.indevcor.net/Shoes_12/tout-hommes-noir-chaussures-jordan-7-retro-se-vend-bien]tout hommes noir chaussures jordan 7 retro se vend bien[/url]
womens pete haffner 48 lehigh mountain hawks jersey
شنبه 27 مرداد 1397 05:56 ق.ظ
<a href="http://www.chiropractorwesthartford.net/NFL_28/reuben-foster-56-san-francisco-49ers-jersey ">reuben foster 56 san francisco 49ers jersey</a><a href="http://www.chiropractorwesthartford.net/NFL_29/baby-proline-royce-freeman-21-denver-broncos-jersey ">baby proline royce freeman 21 denver broncos jersey</a><a href="http://www.chiropractorwesthartford.net/NFL_30/big-and-tall-game-francis-owusu-82-miami-dolphins-jersey ">big and tall game francis owusu 82 miami dolphins jersey</a><a href="http://www.chiropractorwesthartford.net/NHL_21/mens-jake-walman-46-st-louis-blues-authentic-away-jersey ">mens jake walman 46 st louis blues authentic away jersey</a>
[url=http://www.bluezambezi.net/NCAAF_31/womens-pete-haffner-48-lehigh-mountain-hawks-jersey]womens pete haffner 48 lehigh mountain hawks jersey[/url]
byjWaimb
شنبه 27 مرداد 1397 03:50 ق.ظ
viagra pill http://viagravkash.com/ order viagra <a href=http://viagravkash.com/>buy viagra</a>
nfyArego
شنبه 27 مرداد 1397 02:42 ق.ظ
cheap viagra http://www.usa77www.com/ real viagra <a href=http://www.usa77www.com/>viagra online</a>
bsfJeate
جمعه 26 مرداد 1397 09:33 ب.ظ
cialis http://cialisoakdm.com/ cheap tadalafil <a href=http://cialisoakdm.com/>generic cialis</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo