تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

تاریخ:چهارشنبه 22 شهریور 1396-10:22 ق.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)

ژ"
نظرات() 
GbtFOemi
یکشنبه 29 بهمن 1396 04:31 ق.ظ
https://writethesis.us.com/
buy custom dissertation
https://writethesis.us.com/ - writing paper
OK’
Fvegarly
شنبه 28 بهمن 1396 07:15 ب.ظ
https://writingpaper.us.com/
help writing scientific paper
<a href=https://writingpaper.us.com/> research paper writing</a>
OK’
VrcAxoft
جمعه 27 بهمن 1396 08:22 ب.ظ
OK’
https://writebusinessplan.us.com/
pay to have coursework done
<a href=https://writebusinessplan.us.com/>business plan writing</a>
Bdcreona
جمعه 27 بهمن 1396 01:23 ق.ظ
https://writingbusinessplan.us.com/
type up a paper online
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">written business plan</a>
OK’
GbcWrize
جمعه 27 بهمن 1396 01:10 ق.ظ
https://writinghelp.us.com/
will you write a paper for me
https://writinghelp.us.com/ - help thesis statement
OK’
HndFOemi
پنجشنبه 26 بهمن 1396 06:24 ق.ظ
OK’
<a href="https://writethesis.us.com/"> writing thesis help</a>
customresearchpapers.us
https://writethesis.us.com/ - essay helper
LbdAxoft
پنجشنبه 26 بهمن 1396 02:00 ق.ظ
OK’
<a href="https://writebusinessplan.us.com/">business plan writing</a>
write my dissertation bibliography
https://writebusinessplan.us.com/ - business plan writing
Fbjflide
چهارشنبه 25 بهمن 1396 09:55 ب.ظ
Hello! All! <a href="https://writeresearchpaper.us.com/">paper writing</a> <a href=https://writeresearchpaper.us.com/>dissertation paper</a> ok’
Hjngarly
چهارشنبه 25 بهمن 1396 05:37 ب.ظ
OK’
<a href="https://writingpaper.us.com/"> write my paper</a>
custom writing paper services
<a href=https://writingpaper.us.com/> write my paper</a>
Pbdreona
چهارشنبه 25 بهمن 1396 06:48 ق.ظ
OK’
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">small business plans</a>
custom essay for
https://writingbusinessplan.us.com/ - business plan writing
LmnWrize
چهارشنبه 25 بهمن 1396 05:55 ق.ظ
OK’
<a href="https://writinghelp.us.com/">writing thesis help</a>
how to find someone to write my paper
<a href=https://writinghelp.us.com/>thesis writing help</a>
GbbAxoft
سه شنبه 24 بهمن 1396 12:21 ق.ظ
OK’
<a href="https://writingpaperwritethesis.org/">write my paper for free</a>
statistics papers writing service
https://writingpaperwritethesis.org/ - write my paper faster
Hazgarly
دوشنبه 23 بهمن 1396 12:56 ب.ظ
OK’
<a href="https://homeworkhelpus.org/"> help with statistics homework</a>
uk academic essay writing companies
<a href=https://homeworkhelpus.org/> help with homework online</a>
Hpzreona
دوشنبه 23 بهمن 1396 02:57 ق.ظ
OK’
<a href="https://writebusinessplanus.org/">startup business plan</a>
10 page research paper
https://writebusinessplanus.org/ - create business plan
HaxWrize
دوشنبه 23 بهمن 1396 01:46 ق.ظ
OK’
<a href="https://helpwritingthesisus.org/">help me write essay</a>
buy research paper in 3 hours
<a href=https://helpwritingthesisus.org/>writing thesis help</a>
LdvSoyday
یکشنبه 22 بهمن 1396 04:57 ق.ظ
OK’
<a href="http://vigrageneic.com/">viagra generic</a>
viagra buy now
http://vigrageneic.com/ - buy viagra
Lmcgarly
شنبه 21 بهمن 1396 01:38 ب.ظ
OK’
<a href="https://writethesisdcv.org/"> thesis writing</a>
academic writings
<a href=https://writethesisdcv.org/> help writing thesis</a>
Psareona
شنبه 21 بهمن 1396 02:08 ق.ظ
OK’
<a href="https://writebusinessplanatb.org/">startup business plan</a>
paper with writing on it
https://writebusinessplanatb.org/ - written business plan
KrdWrize
شنبه 21 بهمن 1396 01:01 ق.ظ
OK’
<a href="https://writinghelprvs.org/">writing thesis help</a>
law essay assignment help toronto ontario
<a href=https://writinghelprvs.org/>help thesis writing</a>
LdfReoli
جمعه 20 بهمن 1396 05:36 ق.ظ
Hello! All! <a href="http://genericviaser.com/">generic viagra</a> viagra alcohol <a href=http://genericviaser.com/>viagra online</a> ok’
Ombvessy
پنجشنبه 19 بهمن 1396 05:40 ب.ظ
OK’
<a href="https://aaapaydayloan.org/"> payday loans no credit check</a>
big payday loan company
https://aaapaydayloan.org/ - payday loan online
LwxNoild
پنجشنبه 19 بهمن 1396 05:07 ق.ظ
ok’
<a href="https://cashpayday.org/"> advance cash payday loan</a>
easy loans
<a href=https://cashpayday.org/> cash advance</a>
QblWrize
چهارشنبه 18 بهمن 1396 06:33 ب.ظ
OK’
<a href="https://loanaaa.org/">payday day loans</a>
poor credit home loans
<a href=https://loanaaa.org/>get payday loan</a>
Tvbthabe
چهارشنبه 18 بهمن 1396 04:37 ب.ظ
OK’
<a href="https://24paydayloan.org/">loan online</a>
payday loans no credit check no faxing https://24paydayloan.org/ - payday loans online
OmbfOcealf
سه شنبه 17 بهمن 1396 06:24 ب.ظ
OK’
<a href="http://onlineviaqer.com/">viagra</a>
is generic viagra real
<a href=http://onlineviaqer.com/>cheap viagra online</a>
VrcSoyday
سه شنبه 17 بهمن 1396 11:24 ق.ظ
OK’
<a href="http://viasergeneric.com/">purchase viagra online</a>
cheapest viagra
<a href=http://viasergeneric.com/>purchase viagra</a>
Kencinselo
سه شنبه 17 بهمن 1396 12:39 ق.ظ
OK’
<a href=http://ciallisonline.com/>cialis generic</a>
generic cialis ship to canada
<a href="http://ciallisonline.com/">order cialis online</a>
MvsdDrycle
سه شنبه 17 بهمن 1396 12:37 ق.ظ
OK’
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">buy viagra online</a>
viagra without prescription
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra online</a>
GpmcInjed
دوشنبه 16 بهمن 1396 02:51 ب.ظ
ok’
<a href="http://genericcialls.com/">cheap generic cialis</a>
prices cialis
<a href=http://genericcialls.com/>order cialis</a> OK’
Brvsskyday
یکشنبه 15 بهمن 1396 05:48 ب.ظ
OK’
<a href="https://onlineloan.us.org/">get payday loan</a>
internet payday loans <a href=https://onlineloan.us.org/>payday loans bad credit</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo