تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

تاریخ:چهارشنبه 22 شهریور 1396-11:18 ق.ظ

درخواست رسیدگی به ریس جمهور  و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

موضوع : اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .
دو درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه
حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

...1-صدور پروانه سایت درد نیوز dardnews.ir تاسیس 1379     

   2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی و سایت درد نیوز ) حكم شهادتش با توجه به اسناد و مدارك پزشكی صادر نشد
مشروح درخواست :
1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است
 
واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد
  
2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( با توجه به اسناد و مدارك  پزشكی و گواهی پزشك معالج ).. بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  و گیلان من و ایران نیوز و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و فرماندار اسبق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ... پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس از 1359 تا 1362..)  جانباز 65 درصد بود بعداز سالها زمین گیری بر اثر جانبازی و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و چشم دیگرش كم بینا  و بدنش كلا پلاتین بود و دوبار بخاطر موج گرفتگی و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود ... خلاصه بر اثر جانبازی درمهرماه 1388 در بیمارستان دولتی  آستارا به لقا الله پیوست و  چون دكتر نمی دانست وی جانباز است فوت نوشته بود ...اما بعدا كه پرونده پزشكی و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی است یعنی موج گرفتگی و..... حتی در نامه رسمی  به بنیاد تشریح  كرد  اما بنیاد گیلان اعلام می كند كمیسیون یكبار رای داده است و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و بیمارستان اعصاب و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و حتی در پرونده پدرم نبود )  ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و بیمارستان اعصاب و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و...هستند و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و هستند  ) مانع می شوند  و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند ...(حتی  جریان انحرافی در زمان احمدی نزاد با نامه نگاری از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و بیمارستان اعصاب و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد )  و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  تا احقاق حق و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود ...

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/     ---

  dardnews.ir

 

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 
ژ"
نظرات() 
kicEvata
سه شنبه 30 مرداد 1397 09:37 ب.ظ
low cost viagra http://viagraeq.com/ free viagra samples <a href=http://viagraeq.com/>cheap viagra online</a>
online casino gambling
سه شنبه 30 مرداد 1397 02:24 ب.ظ
slot game
best online casino
online casino real money
casino slotsslots online
kasino
njmenham
سه شنبه 30 مرداد 1397 01:58 ب.ظ
how to use viagra http://viagrajr.com/ cheapest brand viagra <a href=http://viagrajr.com/>buy viagra</a>
njsWaimb
سه شنبه 30 مرداد 1397 10:38 ق.ظ
viagra stories https://almeidacorp.com/ 100mg viagra <a href=https://almeidacorp.com/>https://almeidacorp.com/</a>
umgfibre
سه شنبه 30 مرداد 1397 08:57 ق.ظ
online pharmacy viagra http://viagraid.com/ viagra for sale <a href=http://viagraid.com/>viagra generic</a>
nddfearm
سه شنبه 30 مرداد 1397 05:43 ق.ظ
cialis price http://cialishe.com/ tadalafil reviews <a href=http://cialishe.com/>buy cialis</a>
njdtulse
سه شنبه 30 مرداد 1397 02:04 ق.ظ
viagra generic https://obatpasutri-jogja.com/ viagra for sale <a href=https://obatpasutri-jogja.com/>https://obatpasutri-jogja.com/</a>
bdgGeace
دوشنبه 29 مرداد 1397 10:19 ب.ظ
buy viagra uk http://viagranerrds.com/ viagra 50mg <a href="http://viagranerrds.com/">viagra pills</a>
njkJeate
دوشنبه 29 مرداد 1397 07:05 ب.ظ
order cialis online http://cialisfw.com/ tadalafil tablets <a href=http://cialisfw.com/>cialis generic online</a>
online casino real money
دوشنبه 29 مرداد 1397 02:35 ب.ظ
online slots
online casino
online gambling casino
casino online
slot game
gfhCrype
دوشنبه 29 مرداد 1397 02:12 ب.ظ
viagra jelly http://viagrafolec.com/index.html cheap generic viagra <a href="http://viagrafolec.com/index.html">viagra price</a>
vdtfibre
دوشنبه 29 مرداد 1397 10:51 ق.ظ
viagra samples http://onlineviaqer.com/ buy viagra canada <a href=http://onlineviaqer.com/>viagra generic</a>
best online casino
دوشنبه 29 مرداد 1397 10:06 ق.ظ
online casino real money
online casino slots
online casino real money
slot online
casino slots
hnetulse
دوشنبه 29 مرداد 1397 04:00 ق.ظ
female viagra pill http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/ buy discount viagra <a href=http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/>viagra</a>
viagra prices
یکشنبه 28 مرداد 1397 11:49 ب.ظ
viagra sale pharmacy
viagra online
viagra price in new york
hruJeate
یکشنبه 28 مرداد 1397 09:49 ب.ظ
real viagra for sale http://vigrageneic.com/ cheap viagra <a href=http://vigrageneic.com/>generic viagra</a>
vhdbeeda
یکشنبه 28 مرداد 1397 08:14 ق.ظ
cialis soft http://cialisckajrhd.com/ cialis no prescription <a href=http://cialisckajrhd.com/>online cialis</a>
byjEvata
یکشنبه 28 مرداد 1397 03:48 ق.ظ
online pharmacy viagra http://canadiannowv.com/ buy viagra now <a href=http://canadiannowv.com/>viagra generic</a>
oajGeace
شنبه 27 مرداد 1397 10:41 ب.ظ
viagra samples https://signaturestudiosoc.com/ viagra for sale <a href="https://signaturestudiosoc.com/">https://signaturestudiosoc.com/</a>
olqenham
شنبه 27 مرداد 1397 05:15 ب.ظ
viagra online pharmacy https://emtpartsstore.com/ cheap generic viagra <a href=https://emtpartsstore.com/>buy viagra</a>
nfyArego
شنبه 27 مرداد 1397 03:12 ب.ظ
viagra generic http://www.usa77www.com/ sublingual viagra <a href=http://www.usa77www.com/>viagra generic</a>
nhcmayon
شنبه 27 مرداد 1397 02:46 ب.ظ
tadalafil reviews http://cialiscials.com/ cialis cost <a href=http://cialiscials.com/>generic cialis</a>
mmlCrype
شنبه 27 مرداد 1397 02:41 ب.ظ
viagra women https://goal-sport.com/ viagra uk sales <a href="https://goal-sport.com/">https://goal-sport.com/</a>
byjWaimb
شنبه 27 مرداد 1397 12:39 ب.ظ
generic brands of viagra online http://viagravkash.com/ buy cheap viagra <a href=http://viagravkash.com/>viagra online</a>
qbtfibre
شنبه 27 مرداد 1397 11:04 ق.ظ
discount generic viagra http://viagraazmhj.com/ buy viagra <a href=http://viagraazmhj.com/>generic viagra online</a>
bhafearm
شنبه 27 مرداد 1397 07:54 ق.ظ
cialis 5mg http://cialisovnsm.com/ cheapest cialis <a href=http://cialisovnsm.com/>cialis generic</a>
ubiq asics gel lyte speed jade
شنبه 27 مرداد 1397 07:27 ق.ظ
<a href="http://www.emotikone.top/22/air-jordan-1-1994-retro-for-sale ">air jordan 1 1994 retro for sale</a><a href="http://www.emotikone.top/23/jordans-with-lime-green-jordan-sign ">jordans with lime green jordan sign</a><a href="http://www.emotikone.top/24/nike-lebron-12-gold-black-nike-lebron-12-id-black-gold ">nike lebron 12 gold black nike lebron 12 id black gold</a><a href="http://www.emotikone.top/25/nike-lunar-elite-sky-hi-kopen-nike-wmns-lunar-elite-sky-hi-diamondback-black ">nike lunar elite sky hi kopen nike wmns lunar elite sky hi diamondback black</a>
ubiq asics gel lyte speed jade http://www.blackcombfreestyle.top/34/ubiq-asics-gel-lyte-speed-jade
forcefield premium cleaning kit in none
شنبه 27 مرداد 1397 07:22 ق.ظ
<a href="http://www.discockoi.top/39/adidas-originals-zx-flux-photo-print-pack ">adidas originals zx flux photo print pack</a><a href="http://www.discockoi.top/4/nike-air-max-plus-tn-2015-nike-air-max-plus-tn-2015 ">nike air max plus tn 2015 nike air max plus tn 2015</a><a href="http://www.discockoi.top/40/nike-x-off-white-blazer-mid-ow ">nike x off white blazer mid ow</a><a href="http://www.discockoi.top/5/toddler-casual-shoes ">toddler casual shoes</a>
forcefield premium cleaning kit in none http://www.software12free.top/39/forcefield-premium-cleaning-kit-in-none
nike dunk mid sb black gray laser orange
شنبه 27 مرداد 1397 07:12 ق.ظ
<a href="http://www.journalsofconsciousness.top/nfl5-1/elite-darqueze-dennard-mens-jersey-cincinnati-bengals-21-teamroad-two-tone-nfl ">elite darqueze dennard mens jersey cincinnati bengals 21 teamroad two tone nfl</a><a href="http://www.journalsofconsciousness.top/nfl5-10/96-muhammad-wilkerson-jersey-city ">96 muhammad wilkerson jersey city</a><a href="http://www.journalsofconsciousness.top/nfl5-2/phoenix-suns-dog-jersey ">phoenix suns dog jersey</a><a href="http://www.journalsofconsciousness.top/nfl5-3/limited-ted-ginn-jr-mens-jersey-arizona-cardinals-19-grey-shadow-nfl ">limited ted ginn jr mens jersey arizona cardinals 19 grey shadow nfl</a>
nike dunk mid sb black gray laser orange http://www.q2graphicdesign.top/35/nike-dunk-mid-sb-black-gray-laser-orange
supreme timberland field boot
شنبه 27 مرداد 1397 06:40 ق.ظ
<a href="http://www.bossmasonry.com/nfl5-2/portugal-5-fabio-coentrao-away-mens-adults-short-sleeves-2016-2017-country-national-team-soccer-jerseys ">portugal 5 fabio coentrao away mens adults short sleeves 2016 2017 country national team soccer jerseys</a><a href="http://www.bossmasonry.com/nfl5-3/women-nike-washington-redskins-9-sonny-jurgensen-elite-white-nfl-jersey-sale ">women nike washington redskins 9 sonny jurgensen elite white nfl jersey sale</a><a href="http://www.bossmasonry.com/nfl5-4/womens-san-francisco-49ers-28-carlos-hyde-2015-nike-black-game-jersey ">womens san francisco 49ers 28 carlos hyde 2015 nike black game jersey</a><a href="http://www.bossmasonry.com/nfl5-5/58-christian-kirksey-jerseys-virginia ">58 christian kirksey jerseys virginia</a>
supreme timberland field boot http://www.reefvolution.com/1/supreme-timberland-field-boot
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo