به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

تاریخ:چهارشنبه 22 شهریور 1396-11:18 ق.ظ

درخواست رسیدگی به ریس جمهور  و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

موضوع : اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .
دو درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه
حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

...1-صدور پروانه سایت درد نیوز dardnews.ir تاسیس 1379     

   2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی و سایت درد نیوز ) حكم شهادتش با توجه به اسناد و مدارك پزشكی صادر نشد
مشروح درخواست :
1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است
 
واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد
  
2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( با توجه به اسناد و مدارك  پزشكی و گواهی پزشك معالج ).. بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  و گیلان من و ایران نیوز و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و فرماندار اسبق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ... پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس از 1359 تا 1362..)  جانباز 65 درصد بود بعداز سالها زمین گیری بر اثر جانبازی و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و چشم دیگرش كم بینا  و بدنش كلا پلاتین بود و دوبار بخاطر موج گرفتگی و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود ... خلاصه بر اثر جانبازی درمهرماه 1388 در بیمارستان دولتی  آستارا به لقا الله پیوست و  چون دكتر نمی دانست وی جانباز است فوت نوشته بود ...اما بعدا كه پرونده پزشكی و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی است یعنی موج گرفتگی و..... حتی در نامه رسمی  به بنیاد تشریح  كرد  اما بنیاد گیلان اعلام می كند كمیسیون یكبار رای داده است و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و بیمارستان اعصاب و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و حتی در پرونده پدرم نبود )  ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و بیمارستان اعصاب و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و...هستند و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و هستند  ) مانع می شوند  و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند ...(حتی  جریان انحرافی در زمان احمدی نزاد با نامه نگاری از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و بیمارستان اعصاب و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد )  و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  تا احقاق حق و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود ...

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/     ---

  dardnews.ir

 

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 
ژ"
نظرات() 
וילות להשכרה באילת
سه شنبه 12 فروردین 1399 07:57 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find in minutes a villa to book by city, several different rooms
lofts and villas. Be thankful for photographs and knowledge that they have
to supply you. The site is a center for all of you the ads inside the field, bachelorette party?
Use a buddy who leaves Israel? No matter what the reason why you need to rent a villa
for a forthcoming event or perhaps a group recreation appropriate for any age.
The site is also the midst of rooms from the hour, which
has already been another subject, for lovers who are looking for a luxurious room
equipped for discreet entertainment which
has a spouse or lover. Regardless of what you want, the 0LOFT website will
make a try to find you to identify rentals for loft villas
and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/society/59397014/
یکشنبه 10 فروردین 1399 12:58 ق.ظ
When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify
me when new comments aree added- checkbox and from now
on every timee a comment is added I get four
emails wiith the exact ame comment. Perhaps there is
a means you are able to remove me from that service?

Kudos!
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/society/59397014/ oonline sports betting
saldoce fine foods
شنبه 9 فروردین 1399 09:57 ب.ظ
Nice blog here! Additionally your site lots up fast!
What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link for your
host? I want my website loaded up as quickly as yours lol
resume online service
شنبه 9 فروردین 1399 07:16 ق.ظ
I am not certain where you're getting your information, however great topic.
I needs to spend a while studying much more or figuring out more.

Thanks for excellent info I used to be searching for this info for my mission.
Dominoqq Online
شنبه 9 فروردین 1399 06:33 ق.ظ
Thank you for any other informative website. Where else may just I get
that type of information written in such an ideal method? I've a challenge that I
am just now running on, and I have been on the glance
out for such information.
Dominoqq
شنبه 9 فروردین 1399 06:13 ق.ظ
Hi there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My website looks weird when browsing from my iphone. I'm trying to find
a template or plugin that might be able to resolve this problem.
If you have any recommendations, please share.
Many thanks!
qkfzzuldawjy
شنبه 9 فروردین 1399 01:08 ق.ظ
zolwgwhuzapi buy medicines online <a href=http://99cm.net/space-uid-107040.html>cialis from canada</a> epharmacy viagra online canada pharmacy <a href="http://naturesgroup.com/members/mittenidea82/activity/187744/">Canadian Pharmacy</a> canada medications
rite aid pharmacies <a href=http://zy.zwbk.org/index.php?title=Get_Generic_Cialis>canadian pharmacy cialis 20mg</a> prescription codes canadian cialis online <a href="http://acousticsworkshop.com/wiki/index.php?title=Purchase_Generic_Cialis">canadian online meds</a> cialis 20mg
klzorskutitd canada walmart <a href=http://speedshop.rpm.tv/author/locustkettle27/>cialis online canada</a> canadian pharmaceuticals online northwestpharmacy.com <a href="https://my.getjealous.com/bralip34">purchase viagra canada</a> canadian drug stores
northwest canadian pharmacy levitra canadian pharmacy <a href=http://www.lezaixin.com/space-uid-1139976.html>canadian cialis</a> canadian cialis pharmacy canadian pharmacy <a href="https://equidad.cid.edu.co/usuarios/pestarmy82/activity/124471/">canadian viagra online</a> cialis and pharmacy

erectile dysfunction pills
Free SEO Tools
جمعه 8 فروردین 1399 10:24 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on اعتصاب.
Regards
חדרים לפי שעה
جمعه 8 فروردین 1399 12:25 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find during first minutes a
villa for rent by city, many different
pitbullrotorcraft.com
چهارشنبه 6 فروردین 1399 11:10 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!
seictitenwndEE
چهارشنبه 6 فروردین 1399 06:45 ب.ظ
sildenafil citrate tablets 100mg oepqsgnfeqon generic sildenafil citrate for sale <a href="http://sildenafilrxusa.com/">discover here</a> viagri <a href=http://toppharmacyusa.com/>generic viagra from usa pharmacy</a>
cipla viagra cxgwibicwjph viagra 100mg ugr <a href="http://firstmedsusa.com/">sinldenafil</a> www.sildenafil.com <a href=http://rxmedgenericusa.com/>viahra</a> buy cheap sildenafil citrate 100 mg on line
khxzwsctuped sildenafil citrate tablets silfr fohmefboqvtg <a href="http://sildenafilrxusa.com/">see here now</a> genericviagra <a href=http://sildenafilrxusa.com/>viragra</a>
usasildenafil.com zjpzphgxfgbn buy sildenafil <a href="http://rxmedgenericusa.com/">her comment is here</a> viagra+generic <a href=http://sildenafil-us.com/>Related Site</a>

vigra
male enhancement pills that work fast
چهارشنبه 6 فروردین 1399 03:15 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog
posts. After all I will be subscribing to your
rss feed and I hope you write again very soon!

penis enlargement exercise
Randall
سه شنبه 5 فروردین 1399 12:16 ق.ظ
Wonderful goods from you, man. I have understand
your stuff previous to and you are just too magnificent.
I really like what you have acquired here, certainly like what you're stating and the way in which you
say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible.
I cant wait to read far more from you. This is really a terrific web site.
acousticsworkshop.com
دوشنبه 4 فروردین 1399 11:40 ب.ظ
I savor, lead to I discovered exactly what I used to be taking a
look for. You've ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a
nice day. Bye
springsongaviary.com
دوشنبه 4 فروردین 1399 12:31 ق.ظ
You need to be a part of a contest for one of the best
websites on the net. I'm going to recommend this blog!
Kyle
یکشنبه 3 فروردین 1399 01:53 ب.ظ
It's an awesome article for all the online users; they will take
benefit from it I am sure.
shoulder posture
شنبه 2 فروردین 1399 01:10 ب.ظ
In fact no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other visitors that they will assist, so here it happens.
ktyyceiqlanpEE
جمعه 1 فروردین 1399 04:55 ب.ظ
bviagra olcyvjutgyjx generic viagra sidenafil citrata <a href="http://rxsildenafilusa.com/">Sildenafil</a> generic sildenafil citrate for sale <a href=http://rxsildenafilusa.com/>sildenafil citrate 100mg walmart</a>
silde nogmffcehkqe price viagra <a href="http://medsildenafilusa.com/">his comment is here</a> order price viagra <a href=http://toppharmacyusa.com/>have a peek at this site</a> sildenafil citrate 100mg generic
gqzvtvzwjoto india sildenafil rkanieajxuqe <a href="http://rxmedusa.com/">go here</a> does cheap sildenafil from india work <a href=http://sildenafilrxusa.com/>sildenasilf citrate vs viagra</a>
vigra ftghyescgpdg sildenafil citrate tablets silfr <a href="http://1stmedsusa.com/">Read Full Report</a> silendafil <a href=http://rxsildenafilusa.com/>see this</a>

usa viagra pharmacy
online pharmacy with no prescription
پنجشنبه 29 اسفند 1398 03:10 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">canadian pharmacy</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>reputable mexican pharmacies online</a>
bfjySmece
پنجشنبه 29 اسفند 1398 08:07 ق.ظ
canada drugs online pharmacy https://canadadrugpharmacywhik.com/ - canada drugs online reviews is it legal to buy prescription drugs from canada <a href="https://canadadrugpharmacywhik.com/#">buying drugs from canada</a> drugs canada
토토사이트운영
یکشنبه 25 اسفند 1398 09:48 ق.ظ
Currently it sounds like Drupal is the preferred blogging platform available right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?
live casino dream catcher
یکشنبه 25 اسفند 1398 04:09 ق.ظ
Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
was just wondering if you get a lot of spam remarks?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?
I get so much lately it's driving me crazy so any help is
very much appreciated.
cbd öl vergleich
شنبه 24 اسفند 1398 10:06 ب.ظ
Thanks , I have recently been looking for information approximately this topic for a long time and yours is the
best I have came upon till now. But, what concerning the bottom line?

Are you certain concerning the supply?
generic viagra for sale
شنبه 24 اسفند 1398 05:55 ب.ظ
viagra 10 mg 4 tablet our newest member [url=http://genviagrafx.com/#]viagra online with no script in usa[/url] viagra custombbs.cgi
usa made generic viagra for men - canadian pharmacy viagra 20mg you cannot reply to topics in this forum canadian pharmacy viagra professional you cannot reply to topics in this forum
CBD Gummies
شنبه 24 اسفند 1398 08:51 ق.ظ
Amazing blog! Do you have any tips for aspiring writers? I'm planning to start my
own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a
paid option? There are so many choices out there that I'm completely overwhelmed ..
Any tips? Appreciate it!
best canadian mail order pharmacies
جمعه 23 اسفند 1398 05:04 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacysavings.com/">canadian pharmacy online</a>
http://canadianonlinepharmacysavings.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacysavings.com/>canadian pharmacies online</a>
Jaimie
پنجشنبه 22 اسفند 1398 02:07 ق.ظ
Right here is the perfect web site for anyone who would like to understand this topic.
You realize so much its almost tough to argue with you
(not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic which has been discussed for a long time.
Great stuff, just excellent!
reputable mexican pharmacies online
سه شنبه 20 اسفند 1398 03:04 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">pharcharmy online no precipitation</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>online pharmacy</a>
canadian pharmacy
دوشنبه 19 اسفند 1398 08:06 ب.ظ
http://canadianonlinepharmacysavings.com/
overseas pharmacies that deliver to usa
دوشنبه 19 اسفند 1398 07:31 ب.ظ
http://canadianonlinepharmacyquick.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic