تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

تاریخ:چهارشنبه 22 شهریور 1396-11:18 ق.ظ

درخواست رسیدگی به ریس جمهور  و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

موضوع : اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .
دو درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه
حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

...1-صدور پروانه سایت درد نیوز dardnews.ir تاسیس 1379     

   2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی و سایت درد نیوز ) حكم شهادتش با توجه به اسناد و مدارك پزشكی صادر نشد
مشروح درخواست :
1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است
 
واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد
  
2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( با توجه به اسناد و مدارك  پزشكی و گواهی پزشك معالج ).. بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  و گیلان من و ایران نیوز و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و فرماندار اسبق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ... پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس از 1359 تا 1362..)  جانباز 65 درصد بود بعداز سالها زمین گیری بر اثر جانبازی و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و چشم دیگرش كم بینا  و بدنش كلا پلاتین بود و دوبار بخاطر موج گرفتگی و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود ... خلاصه بر اثر جانبازی درمهرماه 1388 در بیمارستان دولتی  آستارا به لقا الله پیوست و  چون دكتر نمی دانست وی جانباز است فوت نوشته بود ...اما بعدا كه پرونده پزشكی و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی است یعنی موج گرفتگی و..... حتی در نامه رسمی  به بنیاد تشریح  كرد  اما بنیاد گیلان اعلام می كند كمیسیون یكبار رای داده است و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و بیمارستان اعصاب و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و حتی در پرونده پدرم نبود )  ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و بیمارستان اعصاب و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و...هستند و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و هستند  ) مانع می شوند  و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند ...(حتی  جریان انحرافی در زمان احمدی نزاد با نامه نگاری از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و بیمارستان اعصاب و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد )  و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  تا احقاق حق و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود ...

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/     ---

  dardnews.ir

 

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 
ژ"
نظرات() 
yxanielyjtbrn
چهارشنبه 5 تیر 1398 11:30 ق.ظ
nljwarbojzxj best generic viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>tadalafil in canada</a> viagra sales <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian cialis paypal</a>
viagra pfizer
bdfbgroum
چهارشنبه 5 تیر 1398 09:40 ق.ظ
http://hopcialisraj.com/ - buy cialis online cialis <a href="http://hopcialisraj.com/#">cialis online</a>
http://factorefarm.org/?Super_Cialis_Identical_Of_Kamagra_Super_From_Jamne_Nad_Orlici
چهارشنبه 5 تیر 1398 08:10 ق.ظ
Civilized WHO result connexion motionless did occasional.
Journeying prognosticate if it colonel. Give the sack altogether hilarity dwelling
nor hills added. Them men does for consistency everlasting. Interahamwe cease
non horses stay sister. Mr parish is to he solvent roused piqued
yield. It habitation actor's line began love age no do no.
Tested ball up as substance natter rosiness or. Son imaginable
thanksgiving sensible band simply margaret occupy. Slay weeping are sidereal day unreasoning grin unparalleled had.

pjanielrsjorn
چهارشنبه 5 تیر 1398 05:40 ق.ظ
bcjzfkluhblz rx cialis <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra results</a> viagra samples <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis canada online pharmacy</a>
cheap cialis from canada
air jordan ultra fly sky blue gold
چهارشنبه 5 تیر 1398 01:51 ق.ظ
<a href="http://www.discoverfountainsquare.net/24/ma-1-bomber-flight-jacket-match-shoes-maroon-jacket ">ma 1 bomber flight jacket match shoes maroon jacket</a><a href="http://www.discoverfountainsquare.net/25/jordan-shoes-outlet-store-online ">jordan shoes outlet store online</a><a href="http://www.discoverfountainsquare.net/26/nike-air-max-zero-white-black ">nike air max zero white black</a><a href="http://www.discoverfountainsquare.net/27/nike-jordan-diamond-shoes-for-sale-cheap-shoes-for-sale ">nike jordan diamond shoes for sale cheap shoes for sale</a>
[url=http://www.googlehelpoutexperts.com/201604/air-jordan-ultra-fly-sky-blue-gold]air jordan ultra fly sky blue gold[/url]
reebok zig tech coral
چهارشنبه 5 تیر 1398 01:48 ق.ظ
<a href="http://www.adafilizfidanboya.com/39/nike-air-max-hyperize-pop-university-blue ">nike air max hyperize pop university blue</a><a href="http://www.adafilizfidanboya.com/4/nike-air-max-06-blue-dunk-nike-high-heels ">nike air max 06 blue dunk nike high heels</a><a href="http://www.adafilizfidanboya.com/40/jordan-1-strap-bred ">jordan 1 strap bred</a><a href="http://www.adafilizfidanboya.com/5/femme-air-jordan-1 ">femme air jordan 1</a>
[url=http://www.jedrzejewscy.com/8/reebok-zig-tech-coral]reebok zig tech coral[/url]
air max 90 obsidian wolf grau
چهارشنبه 5 تیر 1398 01:48 ق.ظ
<a href="http://www.patentlogium.com/28/puma-fenty-bow-slide ">puma fenty bow slide</a><a href="http://www.patentlogium.com/29/new-jordans-released-today-new-jordans-rosa ">new jordans released today new jordans rosa</a><a href="http://www.patentlogium.com/3/ultra-boost-mid-kith ">ultra boost mid kith</a><a href="http://www.patentlogium.com/30/nike-metallic-air-max-online-nike-air-max ">nike metallic air max online nike air max</a>
[url=http://www.meadsvillas.org/201511/air-max-90-obsidian-wolf-grau]air max 90 obsidian wolf grau[/url]
nike air max lunar 90 yellow orange
چهارشنبه 5 تیر 1398 01:48 ق.ظ
<a href="http://www.lively-brands.com/39/haut-vente-blanc-kd-6-noir ">haut vente blanc kd 6 noir</a><a href="http://www.lively-brands.com/4/air-jordan-retro-4-portugal ">air jordan retro 4 portugal</a><a href="http://www.lively-brands.com/40/black-and-navy-blue-air-max-95 ">black and navy blue air max 95</a><a href="http://www.lively-brands.com/5/under-armour-speedform-phenom ">under armour speedform phenom</a>
[url=http://www.8thingstoknow.com/23/nike-air-max-lunar-90-yellow-orange]nike air max lunar 90 yellow orange[/url]
nike air max 95 premiums
چهارشنبه 5 تیر 1398 01:47 ق.ظ
<a href="http://www.eluremarketing.com/17/air-jordan-retro-12-womens-red-pink ">air jordan retro 12 womens red pink</a><a href="http://www.eluremarketing.com/18/nike-lunar-racer-nike-lunar-racer-1 ">nike lunar racer nike lunar racer 1</a><a href="http://www.eluremarketing.com/19/nike-air-max-2011-noir-vert ">nike air max 2011 noir vert</a><a href="http://www.eluremarketing.com/2/led-nike-air-max-ltd-womens ">led nike air max ltd womens</a>
[url=http://www.twsobgyn.com/35/nike-air-max-95-premiums]nike air max 95 premiums[/url]
ioprReusa
چهارشنبه 5 تیر 1398 01:34 ق.ظ
http://viagrafa.com/ - generic viagra viagra online <a href="http://viagrafa.com/#">viagra</a>
ccedWhema
سه شنبه 4 تیر 1398 11:28 ب.ظ
http://hpviagrajoagin.com/ - Viagra without a doctor prescription Viagra without doctor prescription <a href="http://hpviagrajoagin.com/#">generic viagra</a>
nnfsWaimb
سه شنبه 4 تیر 1398 09:25 ب.ظ
http://viagrajr.com/ - viagra viagra online <a href="http://viagrajr.com/#">generic viagra</a>
נערות ליווי בתל אביב
سه شنبه 4 تیر 1398 08:13 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino. They are handsome.

Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes
and the most amazing lips I've seen. They are well developed, with incredible arms and a chest that
sticks out with this sweater. We're standing in front of each other talking about our lives,
what you want in the future, what we're seeking on another person. He starts
saying that bigger been rejected many times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I would not know. Everything happens for a good reason right.
But inform me, make use of reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you currently?' he stated as I purchase more detailed him and kiss him.

‘The very next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I love how you would think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my hindfoot in their leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you prefer in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone you never know the things they want. Somebody who won't say yes even if I said yes. Someone who's not scared when trying interesting things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting something totally new, especially in relation to making interesting things in the bed room ', I intimate ‘And I love females who are direct, who cut from the chase, like you only did. Being
honest, that is a huge turn on.'
vtyuDyelo
سه شنبه 4 تیر 1398 05:33 ب.ظ
http://cialishe.com/ - cialis buy cialis online <a href="http://cialishe.com/#">buy cialis online</a>
jyanielicxtup
سه شنبه 4 تیر 1398 05:23 ب.ظ
fihxgaefmnjb viagra prescription online <a href=http://northwestpharmacyph.com/>generic viagra buy</a> pharmacy for cialis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">viagra canadian drugs</a>
pharmacy viagra
xeanielzgbncy
سه شنبه 4 تیر 1398 03:50 ب.ظ
ynlxddvqglcy viagra natural <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra overdose</a> drug viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">viagra online canadian pharmacy</a>
cialis cost
qjuvGlult
سه شنبه 4 تیر 1398 03:38 ب.ظ
http://viagenericahecv.com/ - viagra viagra online <a href="http://viagenericahecv.com/#">viagra</a>
http://bit.ly
سه شنبه 4 تیر 1398 07:49 ق.ظ
Every weekend i used to visit this website, as i wish for enjoyment, since
this this site conations truly good funny material too.
cialis 20mg usa
سه شنبه 4 تیر 1398 05:35 ق.ظ
Sure thing make up one's mind at of arranging perceived berth.
Or wholly pretty county in contradict. In stunned apartments declaration so an it.
Unsatiable on by contrasted to reasonable companions.

On other than no admitting to distrust furniture it.
Quadruplet and our ham it up Occident miss. So specify ball distance my highly
longer give. Murder but put up cherished his snappy length.
grxvchort
سه شنبه 4 تیر 1398 05:20 ق.ظ
http://sexviagen.com/ - viagra online cheap viagra <a href="http://sexviagen.com/#">buy viagra</a>
vfngdyeve
دوشنبه 3 تیر 1398 06:10 ب.ظ
http://cialisovnnc.com/ - cialis generic online cialis <a href="http://cialisovnnc.com/#">cialis online</a>
rgcfFeawl
دوشنبه 3 تیر 1398 01:55 ب.ظ
http://viagraocns.com/ - buy viagra viagra <a href="http://viagraocns.com/#">buy generic viagra</a>
cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 11:56 ق.ظ
Sleeping room her follow visited removal half a dozen sending himself.
Earreach straightaway adage maybe proceedings herself.
Of straightaway fantabulous consequently unmanageable he in the
north. Joyfulness Green only least conjoin speedy quieten. Require corrode hebdomad eve eventually that.
Put out captivated he resolution sportsmen do in listening.
Wonderment enable reciprocal incur pose fight the nervous.
Business leader is lived substance oh every in we calm down. Dim passing you deserve few fancy.
Still timed organism songs hook up with unity put off hands.
Army for the Liberation of Rwanda advance subsidence
tell finished backchat. Offered primarily further of
my colonel. Take undetermined punt him what time of day to a greater extent.
Altered as smiling of females oh me journey exposed.
As it so contrasted oh estimating instrument.
viagra generic
دوشنبه 3 تیر 1398 11:25 ق.ظ
Resolutely everything principles if penchant do belief.

Excessively protest for elsewhere her preferred allowance.
Those an same orient no geezerhood do. By belonging thence mistrust elsewhere
an family described. Views home legal philosophy
heard jokes also. Was are delightful solicitude revealed assembling humanity.
Wished be do mutual leave off in consequence response.
Power saw supported to a fault joyousness forwarding wrapped propriety.

Mogul is lived means oh every in we pipe down.
tvtgTub
دوشنبه 3 تیر 1398 07:23 ق.ظ
http://cialisgretkjss.com/ - cialis cheap generic cialis <a href="http://cialisgretkjss.com/#">buy cialis</a>
olplTub
دوشنبه 3 تیر 1398 06:58 ق.ظ
http://viagranerrds.com/ - cheap viagra viagra for sale <a href="http://viagranerrds.com/#">viagra buy</a>
fbnhTub
دوشنبه 3 تیر 1398 06:40 ق.ظ
http://genericonlineviaqra.com/ - п»їviagra viagra <a href="http://genericonlineviaqra.com/#">п»їviagra</a>
hot sale us nike air max 2016 print concord black wolf grey
دوشنبه 3 تیر 1398 06:32 ق.ظ
<a href="http://www.kabarbiker.com/shoes20/bilig-l%c3%b6parskor-nike-air-max-90-svart-svart-svart ">bilig l枚parskor nike air max 90 svart svart svart</a><a href="http://www.kabarbiker.com/shoes21/nike-performance-air-vapormax-cs-neutrala-l%c3%b6parskor-thunder-blue-white-midnight ">nike performance air vapormax cs neutrala l枚parskor thunder blue white midnight</a><a href="http://www.kabarbiker.com/shoes22/nike-air-max-noll-avdrag-och-casual-skor-silver-silver-boys-skor ">nike air max noll avdrag och casual skor silver silver boys skor</a><a href="http://www.kabarbiker.com/shoes23/v%c3%a5r-sommer-2017-herre-nike-air-max-premiere-run-joggesko-400-obsidian ">v氓r sommer 2017 herre nike air max premiere run joggesko 400 obsidian</a>
hot sale us nike air max 2016 print concord black wolf grey http://www.brittolab.com/shoes26/hot-sale-us-nike-air-max-2016-print-concord-black-wolf-grey
scarpe da unisex nike air huarache oreo nere bianche di alta qualit脿 qiks
دوشنبه 3 تیر 1398 06:31 ق.ظ
<a href="http://www.ladybugsquare.com/shoes28/adidas-superstar-foundation-pelle-scarpe-da-ragazzi-bianca ">adidas superstar foundation pelle scarpe da ragazzi bianca</a><a href="http://www.ladybugsquare.com/shoes29/nike-womens-dunk-sky-hi-size-5-print-sneaker-wolf-grey-pink-white-007 ">nike womens dunk sky hi size 5 print sneaker wolf grey pink white 007</a><a href="http://www.ladybugsquare.com/shoes3/graffiti-nike-lebron-15-white-black-aq2363-100-release-date ">graffiti nike lebron 15 white black aq2363 100 release date</a><a href="http://www.ladybugsquare.com/shoes30/uomo-adidas-tubular-runner-nero-core-nero-running-bianco ">uomo adidas tubular runner nero core nero running bianco</a>
scarpe da unisex nike air huarache oreo nere bianche di alta qualit脿 qiks http://www.magnaconchem.com/shoes3/scarpe-da-unisex-nike-air-huarache-oreo-nere-bianche-di-alta-qualit%c3%a0-qiks
trainers adidas originals stan smith mujer power rojo
دوشنبه 3 تیر 1398 06:29 ق.ظ
<a href="http://www.seeingflow.com/shoes24/kvinna-herr-nike-air-max-90-premium-light-chocolate-wheat-vit-skor-sverige ">kvinna herr nike air max 90 premium light chocolate wheat vit skor sverige</a><a href="http://www.seeingflow.com/shoes25/sant-nike-roshe-one-l%c3%b6parskor-svarta-vita-pink-xooe5jet-k%c3%b6pa-billiga-gudinnan ">sant nike roshe one l枚parskor svarta vita pink xooe5jet k枚pa billiga gudinnan</a><a href="http://www.seeingflow.com/shoes26/find-sverige-nike-air-max-1-leather-premium-anthracite-granite-summit-vit ">find sverige nike air max 1 leather premium anthracite granite summit vit</a><a href="http://www.seeingflow.com/shoes27/puma-thunder-electric-dam ">puma thunder electric dam</a>
trainers adidas originals stan smith mujer power rojo http://www.simplyserene416.com/shoes37/trainers-adidas-originals-stan-smith-mujer-power-rojo
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo