تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

تاریخ:شنبه 28 مرداد 1396-04:20 ب.ظ

درخواست رسیدگی به ریس جمهور  و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

موضوع : اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .
دو درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه
حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

...1-صدور پروانه سایت درد نیوز dardnews.ir تاسیس 1379     

   2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی و سایت درد نیوز ) حكم شهادتش با توجه به اسناد و مدارك پزشكی صادر نشد
مشروح درخواست :
1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است
 
واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد
  
2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( با توجه به اسناد و مدارك  پزشكی و گواهی پزشك معالج ).. بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  و گیلان من و ایران نیوز و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و فرماندار اسبق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ... پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس از 1359 تا 1362..)  جانباز 65 درصد بود بعداز سالها زمین گیری بر اثر جانبازی و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و چشم دیگرش كم بینا  و بدنش كلا پلاتین بود و دوبار بخاطر موج گرفتگی و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود ... خلاصه بر اثر جانبازی درمهرماه 1388 در بیمارستان دولتی  آستارا به لقا الله پیوست و  چون دكتر نمی دانست وی جانباز است فوت نوشته بود ...اما بعدا كه پرونده پزشكی و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی است یعنی موج گرفتگی و..... حتی در نامه رسمی  به بنیاد تشریح  كرد  اما بنیاد گیلان اعلام می كند كمیسیون یكبار رای داده است و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و بیمارستان اعصاب و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و حتی در پرونده پدرم نبود )  ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و بیمارستان اعصاب و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و...هستند و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و هستند  ) مانع می شوند  و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند ...(حتی  جریان انحرافی در زمان احمدی نزاد با نامه نگاری از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و بیمارستان اعصاب و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد )  و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  تا احقاق حق و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود ...

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/     ---

  dardnews.ir

 

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 
ژ"
نظرات() 
njzmayon
سه شنبه 30 مرداد 1397 04:52 ب.ظ
debt help <a href="https://greencheckngo.com/"> online payday loans</a> 1 hour payday loans no faxing <a href=https://greencheckngo.com/> same day loans</a>
kicEvata
سه شنبه 30 مرداد 1397 02:16 ب.ظ
viagra without prescription http://viagraeq.com/ buy cheap viagra online <a href=http://viagraeq.com/>online viagra</a>
bdxCrype
سه شنبه 30 مرداد 1397 01:00 ب.ظ
online loans no credit check instant approval <a href="https://applygoleader.com/"> installment loans</a> payday loans in 1 hour <a href="https://applygoleader.com/"> loans for bad credit</a>
njkJeate
سه شنبه 30 مرداد 1397 08:36 ق.ظ
non prescription cialis http://cialisfw.com/ tadalafil reviews <a href=http://cialisfw.com/>buy cialis online cheap</a>
bdgGeace
دوشنبه 29 مرداد 1397 11:07 ب.ظ
generic viagra 100mg http://viagranerrds.com/ order viagra <a href="http://viagranerrds.com/">cheap viagra</a>
njsWaimb
دوشنبه 29 مرداد 1397 06:08 ب.ظ
viagra pills https://almeidacorp.com/ where to buy viagra online <a href=https://almeidacorp.com/>https://almeidacorp.com/</a>
nukArego
دوشنبه 29 مرداد 1397 04:00 ب.ظ
viagra wholesale http://viagrafa.com/ discount viagra online <a href=http://viagrafa.com/>buy viagra online</a>
njmenham
دوشنبه 29 مرداد 1397 01:30 ب.ظ
viagra online no prescription http://viagrajr.com/ generic viagra 100mg <a href=http://viagrajr.com/>generic viagra online</a>
umgfibre
دوشنبه 29 مرداد 1397 12:39 ب.ظ
viagra patent expiration date http://viagraid.com/ viagra natural <a href=http://viagraid.com/>buy viagra</a>
hruJeate
دوشنبه 29 مرداد 1397 10:03 ق.ظ
over the counter viagra http://vigrageneic.com/ viagra samples <a href=http://vigrageneic.com/>online viagra</a>
vsbfearm
یکشنبه 28 مرداد 1397 08:38 ب.ظ
buy cheap viagra http://viagrapfhze.com/ cheap viagra 100mg <a href=http://viagrapfhze.com/>generic viagra</a>
kigWaimb
یکشنبه 28 مرداد 1397 08:10 ب.ظ
viagra women http://bestbuymaleenhancement.com/ viagra natural <a href=http://bestbuymaleenhancement.com/>viagra generic</a>
vdyArego
یکشنبه 28 مرداد 1397 06:28 ب.ظ
purchase cialis http://cialisgretkjss.com/ tadalafil online <a href=http://cialisgretkjss.com/>generic cialis</a>
byhenham
یکشنبه 28 مرداد 1397 03:59 ب.ظ
viagra sample http://sexviagen.com/ viagra online without prescription <a href=http://sexviagen.com/>viagra online generic</a>
gfhCrype
یکشنبه 28 مرداد 1397 03:08 ب.ظ
buy generic viagra http://viagrafolec.com/index.html effects of viagra <a href="http://viagrafolec.com/index.html">viagra price</a>
vdtfibre
یکشنبه 28 مرداد 1397 03:07 ب.ظ
free viagra http://onlineviaqer.com/ viagra doses <a href=http://onlineviaqer.com/>online viagra</a>
nfctulse
یکشنبه 28 مرداد 1397 02:50 ق.ظ
purchase viagra http://viagraoahvfn.com/ viagra sales <a href=http://viagraoahvfn.com/>online viagra</a>
vhdbeeda
یکشنبه 28 مرداد 1397 02:31 ق.ظ
cialis soft http://cialisckajrhd.com/ cialis no prescription <a href=http://cialisckajrhd.com/>online cialis</a>
womens nate heaps 80 byu cougars jersey
یکشنبه 28 مرداد 1397 01:28 ق.ظ
<a href="http://www.pandiscio.net/Shoes_13/air-jordan-12-aaa ">air jordan 12 aaa</a><a href="http://www.pandiscio.net/Shoes_14/air-max-90-london-home-turf-buy-air-max-90-london ">air max 90 london home turf buy air max 90 london</a><a href="http://www.pandiscio.net/Shoes_15/reebok-gl-6000-sepia-v66555- ">reebok gl 6000 sepia v66555 </a><a href="http://www.pandiscio.net/Shoes_16/real-jordan-shoes-wholesale ">real jordan shoes wholesale</a>
womens nate heaps 80 byu cougars jersey http://www.entrustadmin.net/NCAAF_31/womens-nate-heaps-80-byu-cougars-jersey
nike air jordans retro 13 xiii
یکشنبه 28 مرداد 1397 01:28 ق.ظ
<a href="http://www.minit-1.net/Shoes_6/nike-kobe-x-elite-basket-ball-shoe-red-and-blue-buy-nike-kobe-x-elite-basket-ball-shoe-red-and-blue ">nike kobe x elite basket ball shoe red and blue buy nike kobe x elite basket ball shoe red and blue</a><a href="http://www.minit-1.net/Shoes_7/reebok-classic-cuir-ecru-marine-code ">reebok classic cuir ecru marine code</a><a href="http://www.minit-1.net/Shoes_8/rn-jobs-harrisonburg-va ">rn jobs harrisonburg va</a><a href="http://www.minit-1.net/Shoes_9/nike-air-max-1-hyperfuse-solar-red ">nike air max 1 hyperfuse solar red</a>
nike air jordans retro 13 xiii http://www.wealthport.net/Shoes_6/nike-air-jordans-retro-13-xiii
nike id air max 1 pendleton by sjoemie84
یکشنبه 28 مرداد 1397 01:27 ق.ظ
<a href="http://www.robertoabramowitz.net/NFL_28/youth-cleveland-browns-britton-colquitt-nfl-pro-line-brown-player-jersey ">youth cleveland browns britton colquitt nfl pro line brown player jersey</a><a href="http://www.robertoabramowitz.net/NFL_29/mens-minnesota-vikings-jayron-kearse-nfl-pro-line-purple-team-color-player-jersey ">mens minnesota vikings jayron kearse nfl pro line purple team color player jersey</a><a href="http://www.robertoabramowitz.net/NFL_30/kids-legend-ryan-anderson-52-washington-redskins-jersey ">kids legend ryan anderson 52 washington redskins jersey</a><a href="http://www.robertoabramowitz.net/NHL_21/youth-austin-czarnik-27-calgary-flames-authentic-custom-jersey ">youth austin czarnik 27 calgary flames authentic custom jersey</a>
nike id air max 1 pendleton by sjoemie84 http://www.firstsenses.net/Shoes_14/nike-id-air-max-1-pendleton-by-sjoemie84-
yeezy boost 950 blue gold
یکشنبه 28 مرداد 1397 01:27 ق.ظ
<a href="http://www.pryspry.net/Shoes_17/converse-all-star-chuck-taylor-vintage-limited-edition ">converse all star chuck taylor vintage limited edition</a><a href="http://www.pryspry.net/Shoes_18/jordan-yeezy-white ">jordan yeezy white</a><a href="http://www.pryspry.net/Shoes_19/nike-zoom-winflo-3-womens-red-green ">nike zoom winflo 3 womens red green</a><a href="http://www.pryspry.net/Shoes_2/nike-zoom-lebron-soldier-ii-back-to-school-pack-osu-colorway ">nike zoom lebron soldier ii back to school pack osu colorway</a>
yeezy boost 950 blue gold http://www.theoffsetproject.net/Shoes_11/yeezy-boost-950-blue-gold
retro air jordans black
یکشنبه 28 مرداد 1397 01:27 ق.ظ
<a href="http://www.mindbees.net/Shoes_13/nike-air-max-95-bb-white-camo-nike-air-max ">nike air max 95 bb white camo nike air max</a><a href="http://www.mindbees.net/Shoes_14/air-jordan-2-low-gym-red ">air jordan 2 low gym red</a><a href="http://www.mindbees.net/Shoes_15/ladies-basketball-shoes ">ladies basketball shoes</a><a href="http://www.mindbees.net/Shoes_16/nike-lunar-accelerate-cricket-shoes-2015 ">nike lunar accelerate cricket shoes 2015</a>
retro air jordans black http://www.conpequesenzgz.net/Shoes_12/retro-air-jordans-black
concepts x new balance 575 m80
یکشنبه 28 مرداد 1397 01:27 ق.ظ
<a href="http://www.onlineregistrations.net/Shoes_1/jordan-aero-mania-black-blue-clear-mint-air-max ">jordan aero mania black blue clear mint air max</a><a href="http://www.onlineregistrations.net/Shoes_10/stefan-janoski-max-black-and-red-black-and-red-meaning ">stefan janoski max black and red black and red meaning</a><a href="http://www.onlineregistrations.net/Shoes_11/right-view-of-boyss-grade-school-jordan-sc-3-basketball-shoes-in-white-dark-grey-cement-grey ">right view of boyss grade school jordan sc 3 basketball shoes in white dark grey cement grey</a><a href="http://www.onlineregistrations.net/Shoes_12/new-balance-999-purple-yellow ">new balance 999 purple yellow</a>
concepts x new balance 575 m80 http://www.aboveandbeyondwindows.net/Shoes_6/concepts-x-new-balance-575-m80
mens robbie russo arizona coyotes authentic jersey
یکشنبه 28 مرداد 1397 01:27 ق.ظ
<a href="http://www.mrspaper.net/Shoes_13/adidas-neo-mesh-orange-black ">adidas neo mesh orange black</a><a href="http://www.mrspaper.net/Shoes_14/online-nike-air-max-store ">online nike air max store</a><a href="http://www.mrspaper.net/Shoes_15/nike-foamposite-boots ">nike foamposite boots</a><a href="http://www.mrspaper.net/Shoes_16/air-jordan-11-columbia-1996 ">air jordan 11 columbia 1996</a>
mens robbie russo arizona coyotes authentic jersey http://www.communitysystemsfoundation.net/NHL_24/mens-robbie-russo-arizona-coyotes-authentic-jersey
kids game morgan moses 76 washington redskins jersey
یکشنبه 28 مرداد 1397 01:27 ق.ظ
<a href="http://www.amberwilliams.net/Shoes_1/emerica-and-toy-machine-collab-for-leo-romero-new-signature-shoe ">emerica and toy machine collab for leo romero new signature shoe</a><a href="http://www.amberwilliams.net/Shoes_10/cheap-air-jordan-aqua ">cheap air jordan aqua</a><a href="http://www.amberwilliams.net/Shoes_11/nike-air-max-1-paris-size-nike-air-max-1-patch ">nike air max 1 paris size nike air max 1 patch</a><a href="http://www.amberwilliams.net/Shoes_12/finish-line-wichita-ks ">finish line wichita ks</a>
kids game morgan moses 76 washington redskins jersey http://www.techsmartsystems.net/NFL_29/kids-game-morgan-moses-76-washington-redskins-jersey
stephen curry shoes orange
یکشنبه 28 مرداد 1397 01:27 ق.ظ
<a href="http://www.wayneashley.net/Shoes_20/air-max-95-valentine-2010 ">air max 95 valentine 2010</a><a href="http://www.wayneashley.net/Shoes_3/super-popolare-uomini-salomon-speedcross-3-cs-scarpe-nero-grigio-rosso-corsa-fw88840 ">super popolare uomini salomon speedcross 3 cs scarpe nero grigio rosso corsa fw88840</a><a href="http://www.wayneashley.net/Shoes_4/nike-kobe-11-elite-low-oreo ">nike kobe 11 elite low oreo</a><a href="http://www.wayneashley.net/Shoes_5/nike-jordan-rare-air-undefeated ">nike jordan rare air undefeated</a>
stephen curry shoes orange http://www.altunbasyapi.net/Shoes_10/stephen-curry-shoes-orange
youth martin necas 88 carolina hurricanes replica jersey
یکشنبه 28 مرداد 1397 01:26 ق.ظ
<a href="http://www.epicreel.net/NFL_28/mens-teamcolor-isaac-asiata-68-miami-dolphins-jersey ">mens teamcolor isaac asiata 68 miami dolphins jersey</a><a href="http://www.epicreel.net/NFL_29/womens-limited-eric-kush-64-chicago-bears-jersey ">womens limited eric kush 64 chicago bears jersey</a><a href="http://www.epicreel.net/NFL_30/womens-limited-jeremiah-george-59-indianapolis-colts-jersey ">womens limited jeremiah george 59 indianapolis colts jersey</a><a href="http://www.epicreel.net/NHL_21/youth-t-j-oshie-77-washington-capitals-replica-jersey ">youth t j oshie 77 washington capitals replica jersey</a>
youth martin necas 88 carolina hurricanes replica jersey http://www.douglasfonteno.net/NHL_22/youth-martin-necas-88-carolina-hurricanes-replica-jersey
oajGeace
شنبه 27 مرداد 1397 11:32 ب.ظ
generic viagra review https://signaturestudiosoc.com/ viagra soft tabs <a href="https://signaturestudiosoc.com/">https://signaturestudiosoc.com/</a>
byjEvata
شنبه 27 مرداد 1397 05:42 ب.ظ
female viagra pill http://canadiannowv.com/ generic viagra cheap <a href=http://canadiannowv.com/>viagra online</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo