تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد

تاریخ:شنبه 28 مرداد 1396-03:24 ب.ظ

الحاق آستارا به اردبیل چرا به نفع مردم استارا می باشد.. با توجه به اینكه استان گیلان به خواسته مردم آستارا برای تاسیس فرمانداری ویژه استارا  و منطقه آزاد تجاری  آستارا  و وضعیت بندر چند منظوره ترتییب اثر نمی دهد بهترین گزینه الحاق به اردبیل است...:اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir


من با اینكه مخالف الحاق آستارا به اردبیل هستم.. اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود اقتصاد و بندر آستارا شكوفا  می شود.. علل های  كه بعدا می نویسم اما چند نكته را می نویسم.. واقعا برایم جای سوال است بعضی ها ما می ترساند بابا الحاق یعنی تجزیه طلبی و.. در صورتیكه یان كذب محض است  مردئم اردبیل و‌اذربایجان عاشق ایران هستند و حتی خواستار الحاق  كشور اذربایجان به ایران هستند چون متعقد هستند آذربایجان متعلق به  ایران ..بعضی ها با این حرفها ما را قول زدند.. چه فرقی می كند آستارا عضو استان اردبیل باشد..اتفاقا الحاق آستاراب ه اردبیل مزایا زود و آینده نگری دارد...كه بعدا مشروحا خدمت شما خواهم نوشت.. توضیح اینكه آستارا در سال دهه سی جزو اردبیل بود كه بعدازآن  بخاطر نبود راه ارتباطی به اردبیلا برای  راحتی  و آسایش مردم آستارابه گیلان الحاق شد  و حالا دیگر  آستارا و اردبیل راه پیشرفته دارد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود.. از زیر كوه می توان جاده زد و فاصله اردبیل به استارا 9 دقیقه  می شود..در زمان طاغوت قرار بود این طرح اجرا شود ومطالعات و كارانجام وتصویب حتی بودجه تامین شد و چون انقلبا اسلامی شد و.. ماند ... و
بیشترین مراجعات مردم آستارا به اردبیل انجام می‌شود و حتی مردم برای درمان و خرید و تامین بسیاری از مایحتاج خود به دلیل مسافت کم  نیم  ساعت به اردبیل سفر می‌کنند به نظر می‌رسد مردم آستارا خود راغب هستند تا به اردبیل ملحق شوند که این الحاق به سود اردبیل نیز خواهد بود و اردبیل هم قادر خواهد شد تا به دریا و سواحل خزر اتصال پیدا کندو  با این الحاق آستارا از نظر اقتصاد و گردشگری و صنعت و بند ر به قطب كشوری تبدیل خواهد شد..

مزایا الحاق بندر آستارا به استان اردبیل  و الیته ملحق شدن آستارا به اردبیل نیازمند تامین شرایط است و باید زمینه مطلوب تحقق آن فراهم شودو اگر شرایط فراهم شود اردبیل ظرفیت و توان پوشش آستارا  را نیز دارد و می تواند نیازهای شهرسان آستارارا تامین کندو آستارا را تبدیل به قطب اقتصادی و گردشگری نماید.

 

1- اردبیل  و آذربایجان ایران به دریا راه ندارد و مسئولان اردبیل و اذربایجان ایران برای رونق این بندر سرمایه گذاری بی اندازه خواهند كرد بندر آستارا  به بزرگترین بنادرایران تبدیل خواهد شدو منطقه ازاد تجاری آستارا در مجلس تصویب خواهد شد... سرازیر شدن سرمایه آذربایجان و اردبیل به تنها بندر مرزی آذربایجان واردبیل اریان خواهد شد...

2-آستارا نیاز به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهد داشت  چون اردبیل به استارا نیم ساعت راه است و كارهای اداری استانی براحتی انجام خواهد شد و دیگر نیاز نحواهد شد برای یك امضا  دو یا سه روز وقت بگذریم.. در عرض یكساعت برای كار اداری به اردبیل می رویم و بر می گردیم..و بیماران آستارا در عرض نیم ساعت در اردبیل بستری خواهند شد و نیاز نخواهد شد تا  چهار ساعت بیمار به رشت برسد می میمرد  با توجه ب نبود امكانات پزشكی دراستارا  این بیماران ما را نجات خواهد داد...

 

3-اقتصاد آستارا به سرازیر شدن سرمایه گذاران اردبیل و تبریز به قطب اقتصادی و گردشگری در ایران خواهد شد.

4-آستارا به منطقه آزادتجاری تبدیل خواهد شد به كمك نمایندگان مجلس  اردبیل و اذربایجان  آستارا به قطب گردشگری و اقتصادی در ایران خواهد شد و نمایندگان اردبیل با هماهنگی نمایندگان آذربایجان و زنجان و دیگر استانها  منطقه ازاد را در مجلس تصویب استارا به منطقه ازاد تبدیل خواهد شد نمایندگان گیلان تمایل ندارنند اسكله و بندر آستارا بزرگتر و رونق بگیرند  و از طرفی تا در استان گیلان هستیم چیزی بنام منطقه آزاد تصویب نخواهد شد و من چشمم از شروع بكا ر منطقه ویزه اقتصادی آستارا آب نمی خورد فقط اسما استار ا بندر ومنطقه ویزه خواهد شد...

5- وسایل خواراكی  و میوه و غذایی بدون عوارض استانی وارد آستارا خواهد شد و همانند استان اردبیل در استارا مواد غذایی و میوه و.. ارزان خواهد شد..

6- اشتغال زایی در استارا بخاطر سرمیاه گذاری و رسیدگی ویژه به وضعیت اقتصادی آستارا رونق خواهد یافت بطوریكه آستارا وارد كننده كارگر و كارمند بخاطر اشباع نیرو خواهد شد ..به جرات می توان گفت دیگر در آستارا بیكاری نمی ماند..

استان اردبیل به دریا راه ندارد و اگر آستارا به اردبیل محلق شود.. با پی گیریهای نماینده های آذربایجان و اردبیل  آستارا تبدیل به منطقه آزاد تجاری خواهد شد و بندر چند ر منظوره استارا وسعت پیدا خواهد  شد و تمام سر مایه گذاران آذربایجان و اردبیل دراستارا سر مایه گذاری خواهند نمود و آستارا به یك قطب گردشگری و اقتصادی در كل ایران خواهد شد... كه بقیه را بعدا می نویسم..اما من بعداز تحقیقات شخصی خودم را راضی كردم بهترین گزینه شكوفایی و پیشرفت‌ و تاسیس منطقه آزاد تجاری  الحاق آستارا به اردبیل است ..دیگر به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهیم شد  چون اردبیل فاصله چندانی با آستارا ندارد ..نتیجه تحقیاتم بعداز تكمیل بعرض شما خواهم رساند..


7- راه اردبیل به آستارا به 9 دقیقه خواهد رسید با زدن جاده از داخل كوه با تونل.. كه زمان طاغوت مطالعه و حتی بودجه تامین شد اما انقلبا شد و فراموش شد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود مطمن هستم تونل آستارا به اردبیل از داخل كوه مسافت آستارا را از نیم ساعت هماكنون به 9 دقیقه تغییر خواهد داد..

 8- استان گیلان دوبندر مهم از جمله بندر چندمنظوره و منطقه آزاد دارد و بندر چمخاله هم به آن دار د اضافه می كند با اضافه شدن بندر چمخاله و تكمیل بندر منطقه ازاد تجاری آستارا  گیلان نیازی به بندر آستارا نخواهد بود وب رای سر مایه گذاران صرفه اقتصادی ندارد كه در بندرر استارا كه لایروب ندارد و استاندارنیست و همجنین دو اسكله كوچك بدون لایروب  ( صیادی را یك مقدار تغییر داد شده اسكله ) در صورتیكه بندر باید 24 ساعته لایروب كار كند اینها دیگر مسایل فنی است  و حتی بازرگانان آستارایی صرف اقتصادی دارنند دربندر‌انزلی یا بند منطقه آزاد تجاری انزلی پهلو بگیریند از طرفی بندر‌استارا انبار سر پوشیده ندار گیلان  بیشتر روزها بارانی است و از همه بدتر راه آهن  گیلان در انزلی تمام خواهد شد و تا خط آهن به استارابیاید سالها شاید عمر ما نرسد شاید آستارا بیاید  دیگر بعداز اینكه خط آهن به بندر منطقه آزاد انزلی بیاید بازرگان صرف اقتصادی را در انزلی خواهند دید... اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود .. آستان اردبیل كل استانهای اذاربایجان به دریا راه ندارنند  اگر‌آستارا به اردبیل محلق شود با همین سرمایه گذاران اردبیلی و اذربایجانی ایران می شود  بندر 20 اسكله پیشرفته در استارا ساخت  و آستارا به قطب اقتصادی كشورتبدیل می شود

تحقیقات من در حال تكمیل است در صورت تكیمل به اطلاع عموم خواهد رسید..

اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir
سلام
منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در در تاریخ93/11/07 در دولت تصویب شد و به مجلس تقدیم شده و در اینده ای نزدیک با تصویب منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در مجلس این منطقه آزاد راه اندازی میشود .
که با الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل ، آستارا بصورت میانبر و بدون فوت زمان برای مراحل تصویب ، جزو منطقه آزاد میشود که هم به اهمیت این منطقه آزاد افزوده میشود و هم آستارا خودش منتفع میشود.
منطقه آزاد اردبیل از گمرک بیله سوار تا دامنه های سبلان و سرعین را شامل میشود که چون این منطقه ازاد ، بندر ندارد با الحاق آستارا به این منطقه آزاد هم بندر گسترش می یابد و این منطقه آزاد در زمان کوتاهی جزو پیشرفته ترین مناطق ازاد کشور میشود
و جایی میشود که در عرض یک ساعت هم اسکی روی برف انجام داد و هم از ابهای گرم در کنار یخجالهای طبیعی استفاده کرد و هم از جنگلهای بکر حیران استفاده نمود و بالاخره در دریا نیز شنا کرد
چنین منطقه ای حقیقتا یک منطقه بی نظیر در جهان میشود
که تنها راه تحقق آن ، الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل است که سیل گردشگران خارجی به این منظقه آزاد سرازیر میشود و موجب رشد و شکوفایی این منطقه آزاد خواهد شد

ارسالی توسط یكی از كاربران آستاراییژ"
نظرات() 
Fvegarly
شنبه 28 بهمن 1396 02:17 ق.ظ
https://writingpaper.us.com/
write a dissertation
<a href=https://writingpaper.us.com/> write my paper</a>
OK’
VrcAxoft
جمعه 27 بهمن 1396 02:46 ق.ظ
OK’
https://writebusinessplan.us.com/
free assignment help
<a href=https://writebusinessplan.us.com/>sample business plan</a>
Bdcreona
جمعه 27 بهمن 1396 02:32 ق.ظ
https://writingbusinessplan.us.com/
homework help history
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">create business plan</a>
OK’
GbcWrize
جمعه 27 بهمن 1396 02:17 ق.ظ
https://writinghelp.us.com/
writing a paper online
https://writinghelp.us.com/ - need help writing paper
OK’
GbtFOemi
پنجشنبه 26 بهمن 1396 10:38 ب.ظ
https://writethesis.us.com/
college writing helper
https://writethesis.us.com/ - thesis write
OK’
Fbjflide
چهارشنبه 25 بهمن 1396 11:34 ب.ظ
Hello! All! <a href="https://writeresearchpaper.us.com/">paper writing</a> <a href=https://writeresearchpaper.us.com/>write research paper</a> ok’
Hjngarly
چهارشنبه 25 بهمن 1396 02:57 ب.ظ
OK’
<a href="https://writingpaper.us.com/"> research paper writing</a>
literature review for sale
<a href=https://writingpaper.us.com/> dissertation papers</a>
LbdAxoft
چهارشنبه 25 بهمن 1396 08:02 ق.ظ
OK’
<a href="https://writebusinessplan.us.com/">get business plan</a>
best custom written term papers
https://writebusinessplan.us.com/ - business plans
LmnWrize
چهارشنبه 25 بهمن 1396 07:04 ق.ظ
OK’
<a href="https://writinghelp.us.com/">essay helper</a>
write my critque paper for me
<a href=https://writinghelp.us.com/>thesis writing help</a>
HndFOemi
چهارشنبه 25 بهمن 1396 03:06 ق.ظ
OK’
<a href="https://writethesis.us.com/"> writing thesis help</a>
pay to write paper
https://writethesis.us.com/ - thesis writing help
VecOcealf
سه شنبه 24 بهمن 1396 04:34 ب.ظ
OK’
<a href="http://onlineviaqer.com/">research paper writers</a>
price of viagra
http://onlineviaqer.com/ - write research paper
Hazgarly
دوشنبه 23 بهمن 1396 10:16 ق.ظ
OK’
<a href="https://homeworkhelpus.org/"> help on homework</a>
dltk custom writing paper
<a href=https://homeworkhelpus.org/> business statistics homework help</a>
Hpzreona
دوشنبه 23 بهمن 1396 04:16 ق.ظ
OK’
<a href="https://writebusinessplanus.org/">writing business plan</a>
need help with assignments for business course
https://writebusinessplanus.org/ - writing business plans
GbbAxoft
دوشنبه 23 بهمن 1396 04:12 ق.ظ
OK’
<a href="https://writingpaperwritethesis.org/">write my paper for me fast</a>
customer research paper
https://writingpaperwritethesis.org/ - write my paper faster
HaxWrize
دوشنبه 23 بهمن 1396 02:51 ق.ظ
OK’
<a href="https://helpwritingthesisus.org/">help thesis writing</a>
essay custom
<a href=https://helpwritingthesisus.org/>i need help writing my paper</a>
TbdFOemi
یکشنبه 22 بهمن 1396 10:55 ب.ظ
OK’
<a href="https://essaypapersus.org/"> buy research paper</a>
custom written term papers
https://essaypapersus.org/ - write research paper
Lmcgarly
شنبه 21 بهمن 1396 10:14 ق.ظ
OK’
<a href="https://writethesisdcv.org/"> thesis statement example</a>
english paper writing
<a href=https://writethesisdcv.org/> master thesis</a>
Psareona
شنبه 21 بهمن 1396 03:28 ق.ظ
OK’
<a href="https://writebusinessplanatb.org/">small business plans</a>
buy a paper online for cheap
https://writebusinessplanatb.org/ - sample business plan
LdvSoyday
شنبه 21 بهمن 1396 03:24 ق.ظ
OK’
<a href="http://vigrageneic.com/">viagra online</a>
cheap generic viagra
http://vigrageneic.com/ - viagra buy
KrdWrize
شنبه 21 بهمن 1396 02:07 ق.ظ
OK’
<a href="https://writinghelprvs.org/">writing thesis help</a>
write a paper online
<a href=https://writinghelprvs.org/>help writing thesis</a>
InsFOemi
جمعه 20 بهمن 1396 10:20 ب.ظ
OK’
<a href="https://writingpaperqze.org/"> dissertation paper</a>
writing research project
https://writingpaperqze.org/ - research paper
LdfReoli
جمعه 20 بهمن 1396 07:09 ق.ظ
Hello! All! <a href="http://genericviaser.com/">viagra online</a> brand viagra medicine <a href=http://genericviaser.com/>viagra</a> ok’
LwxNoild
پنجشنبه 19 بهمن 1396 02:29 ق.ظ
ok’
<a href="https://cashpayday.org/"> advance cash payday loan</a>
direct lending payday loans
<a href=https://cashpayday.org/> payday advance</a>
QblWrize
چهارشنبه 18 بهمن 1396 07:39 ب.ظ
OK’
<a href="https://loanaaa.org/">instant payday loans</a>
100 approval bad credit payday loans
<a href=https://loanaaa.org/>payday loan lenders</a>
Omcitash
چهارشنبه 18 بهمن 1396 06:43 ب.ظ
OK’
<a href="https://365paydayloan.org/"> payday loan</a>
direct payday loans https://365paydayloan.org/ - hassle free payday loans
Tvbthabe
چهارشنبه 18 بهمن 1396 05:55 ب.ظ
OK’
<a href="https://24paydayloan.org/">loans</a>
payday loans no faxing https://24paydayloan.org/ - payday loans
Ombvessy
چهارشنبه 18 بهمن 1396 02:40 ب.ظ
OK’
<a href="https://aaapaydayloan.org/"> payday advance loan</a>
direct loan lenders online
https://aaapaydayloan.org/ - payday loan online
MvsdDrycle
سه شنبه 17 بهمن 1396 01:54 ق.ظ
OK’
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">online viagra</a>
drug viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">generic viagra</a>
Kencinselo
دوشنبه 16 بهمن 1396 08:18 ب.ظ
OK’
<a href=http://ciallisonline.com/>cialis online</a>
buy cialis 20mg price
<a href="http://ciallisonline.com/">cialis price</a>
VrcSoyday
دوشنبه 16 بهمن 1396 04:36 ب.ظ
OK’
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra pills</a>
brand name viagra online sales
<a href=http://viasergeneric.com/>viagra for sale</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo